Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy Tauron za I półrocze 2016 r.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników Grupy Tauron

za I półrocze 2016 r.

19 sierpnia

godzina 13:00

Tauron

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-FinansowychMarek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastere Spécialisé en Banque et Ingéniere Financiere oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).


Manager z ponad 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.


W latach 1999-2005, jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny byłza projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węgowej S.A., Koksowni Przyjaźń,KK "Zabrze" i WZK "Victoria", ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A. W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu – dyrektora generalnego.


W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brałudział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował sięprzygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością. W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował siętakże pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 19 sierpnia (piątek) o godz. 13:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I półrocze 2016 r. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

ariel: Z czego wynika znaczny spadek zysku netto w pierwszym półroczu 2016 roku?

 

Marek Wadowski: Podstawową przyczyną spadku zysku netto w I półroczu były odpisy z tytułu utraty wartości aktywów o łącznym wpływie na wynik netto ok. 600 mln zł.

 

ariel: Co jest przyczyną wzrostu zobowiązań długoterminowych?

 

Marek Wadowski: W listopadzie 2015 r. Grupa TAURON uruchomiła program emisji obligacji na łączną kwotę 6,3 mld zł. Część tego programu została wykorzystana do spłaty obligacji, których termin wykupu przypadał w roku 2016. Tym samym zmianie uległa struktura zapadalności długu, tzn. spłaciliśmy obligacje krótkoterminowe emisją obligacji długoterminowych.

 

Tomasz: Jak przebiega restrukturyzacja kopalni Brzeszcze i jaki wynik uzyskała ona w I półroczu?

 

Marek Wadowski: Wynik EBITDA Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w I półroczu 2016 r. był ujemny, zgodnie z oczekiwaniami, i wyniósł -64 mln zł. W I półroczu kopalnia wydobyła 300 tys. ton, zdecydowanie poniżej progu rentowności, jednak w kwietniu i czerwcu uruchomiliśmy dwie nowe ściany i spodziewamy się, że wydobycie w tej kopalni osiągnie poziom 1,4 mln ton w roku 2016. Nie zapewni to wprawdzie wyniku dodatniego, ale mocno poprawi sytuację finansową tej kopalni. Docelowy poziom wydobycia to 1,8 mln ton i w przyszłym roku będziemy już znacznie bliżej tego poziomu.

 

Lisu: Czy Tauron spodziewa się dalszego wzrostu wskaźnika dług netto / EBITDA w II półroczu?

 

Marek Wadowski: Graniczny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA dla TAURONA to 3,5x, w drugim półroczu 2016 r. może on wzrosnąć z poziomu 2,58x jednak przy założeniu braku wystąpienia niespodziewanych wydarzeń nie zakładamy przekroczenia poziomu 3,0x.

 

boss: Jaką rolę ma pełnić nowa usługa uruchomiona przez grupę, czyli tzw. interwencyjna rezerwa zimna?

 

Marek Wadowski: Interwencyjna Rezerwa Zimna ma za zadanie utrzymanie jednostek produkcyjnych, które bez tego wsparcia byłyby przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji. Ma tym samym wesprzeć działania idące w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. TAURON udostępnił na potrzeby IRZ trzy bloki o łącznej mocy ok. 370 MW.

 

Patryk: Kiedy można się spodziewać publikacji uaktualnionej strategii grupy?

 

Marek Wadowski: Spodziewamy się, że nowa strategia zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach.

 

BartoszOliwa: Jak duże jest prawdopodobieństwo, że nasza firma osiągnie zysk za 2016 rok?

 

Marek Wadowski: Zakładając brak niespodziewanych negatywnych zdarzeń w drugim półroczu 2016 r. Grupa Kapitałowa TAURON powinna wykazać zysk na poziomie netto za cały 2016 r. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie odpisy, wynik finansowy netto za pierwsze półrocze wyniósłby ponad 500 mln zł.

 

Nina: Tauron posiada kilka głównych segmentów działalności, który z nich jest najbardziej rentowny, i który chcą Państwo najmocniej rozwijać w najbliższej przyszłości?

 

Marek Wadowski: Najbardziej rentownym segmentem w ramach Grupy TAURON jest Dystrybucja, która generuje ok. 70% EBITDY całej Grupy, na drugim miejscu jest segment Wytwarzanie, który generuje ok. 20% EBITDY Grupy. Segment Dystrybucja jest w całości regulowany, w związku z czym jest segmentem bezpiecznym i gwarantującym zwrot z zainwestowanego kapitału. Zakładamy, że poziom nakładów inwestycyjnych w tym segmencie będzie zbliżony do lat ubiegłych, czyli wyniesie ok. 2 mld zł rocznie. Spore nakłady inwestycyjne dotyczą również segmentu Wytwarzanie. Są one niezbędne z uwagi na wyzwania, jakie stoją przed tym segmentem (polityka klimatyczna), z tego też względu duże środki przeznaczamy na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz na modernizację mniejszych jednostek. Pozwoli nam to zwiększyć efektywność produkcji energii elektrycznej oraz dbałość o środowisko naturalne.

 

Patryk: Czy mniejsza sprzedaż detaliczna energii to efekt konkurencji na rynku?

 

Marek Wadowski: Tak, jest to efektem zwiększonej konkurencji na rynku. Pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszej oferty dla klientów detalicznych wzbogacając ją o nowe usługi, jak np. usługi typu assistance (Elektryk 24, Serwisant 24), bądź wsparcie klientów w efektywniejszym zużyciu energii.

 

Patryk: Czy Tauron bardziej korzysta na spadających cenach zielonych certyfikatów czy traci? Grupa ma swoje farmy wiatrowe ale też obowiązek wykupowania?

 

Marek Wadowski: W pierwszym półroczu 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego efekt netto związany ze spadającymi cenami zielonych certyfikatów jest dodatni. Wynika to z faktu, że Grupa więcej energii sprzedaje, niż produkuje w źródłach odnawialnych.

 

Ślązak: Jakie zmiany cen węgla prognozujecie w drugim półroczu?

 

Marek Wadowski: W drugim półroczu 2016 r. nie spodziewamy się istotnych zmian cen węgla w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. Grupa Kapitałowa TAURON kupuje węgiel w kontraktach, w których cena jest ustalana na dłuższy okres, np. roczny. Niewielka część węgla jest dostarczana na bazie bieżących cen.

 

Ślązak: Jakie zmiany cen energii cieplnej i elektrycznej grupa prognozuje w drugim półroczu?

 

Marek Wadowski: W przypadku cen energii elektrycznej nie spodziewamy się, aby poziom cen w drugim półroczu 2016 r. odbiegał istotnie od pierwszego półrocza. Energia cieplna jest taryfowana i poziom cen będzie zależał od ewentualnej zmiany taryfy.

 

Prometeusz: Jaka jest przyczyna zwiększenia dostaw energii w obszarze dystrybucji?

 

Marek Wadowski: Podstawową przyczyną jest większe zużycie energii elektrycznej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to związane zarówno z nowymi przyłączeniami, jak i z większym zużyciem przez istniejące podmioty. Mamy natomiast do czynienia ze spadkiem zużycia energii elektrycznej w segmencie dużych przedsiębiorstw, szczególnie w górnictwie.

 

Patryk: Dla czego mimo większej produkcji i sprzedaży węgla w NGBT w 2 kwartale spadek EBITDA jest większy kwartał do kwartału?

 

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2016 r. produkcja NBGT była niższa, niż w drugim kwartale, w związku z czym jednostkowy koszt produkcji w pierwszym kwartale był wyższy niż w drugim. W drugim kwartale spółka poza sprzedażą w bieżącej produkcji sprzedała również zapas z produkcji z pierwszego kwartału, co spowodowało dociążenie wyników spółki wysokimi kosztami wydobycia pochodzącymi jeszcze z tego okresu.

 

Patryk: Dla czego mimo większej produkcji i sprzedaży węgla w NGBT w 2 kwartale spadek EBITDA jest większy kwartał do kwartału?

 

Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2016 r. produkcja NBGT była niższa, niż w drugim kwartale, w związku z czym jednostkowy koszt produkcji w pierwszym kwartale był wyższy niż w drugim. W drugim kwartale spółka poza sprzedażą w bieżącej produkcji sprzedała również zapas z produkcji z pierwszego kwartału, co spowodowało dociążenie wyników spółki wysokimi kosztami wydobycia pochodzącymi jeszcze z tego okresu.

 

Patryk: Czy rozważają państwo sprzedaż węgla przez internet? Taka metoda cieszy się dużym zainteresowaniem w PGG i pozwala wyeliminować pośredników.

 

Marek Wadowski: Spółka TAURON Wydobycie planuje sprzedaż ekogroszku począwszy od pierwszego kwartału 2017 r. Specjalnie dla tego celu budowana jest instalacja, która będzie wykorzystywała między innymi wysokiej jakości węgiel pochodzący z Kopalni Brzeszcze.

 

Lisu: Jaka jest przyczyna wzrostu nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji?

 

Marek Wadowski: Przede wszystkim wzrost nakładów wynika z rosnącej ilości nowych przyłączeń.

 

Julka: Czy jest szansa na wyjście grupy na plus w obszarze wydobycia?

 

Marek Wadowski: W roku 2016 raczej nie, spodziewamy się natomiast, że w roku 2017 wynik na poziomie EBITDA może być dodatni z uwagi na wyższy poziom wydobycia. Należy jednak zastrzec, że produkcja węgla kamiennego wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą wpłynąć na jej wielkość.

 

ariel: Jakie są główne założenia Programy Poprawy Efektywności 2016-2018 i jakie korzyści przyniesie Spółce jego realizacja?

 

Marek Wadowski: Szczegółowe założenia Programu Poprawy Efektywności publikowaliśmy przy okazji wyników za rok 2015. Bieżący poziom realizacji jest pokazany w załączonej prezentacji na slajdzie nr 23.

 

Kamil: Czy Tauron planuje kolejne emisje obligacji?

 

Marek Wadowski: Grupa Kapitałowa TAURON, w zależności od potrzeb emituje obligacje na bieżąco, bądź je spłaca. Obecnie głównym programem emisji obligacji jest program podpisany w listopadzie 2015 r. o wartości 6,3 mld zł. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na slajdzie nr 20 w załączonej prezentacji.

 

Calisia: Jakie są najważniejsze plany inwestycyjne Spółki na kolejne lata?

 

Marek Wadowski: Największym projektem inwestycyjnym w Grupie Kapitałowej TAURON jest budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Istotnym elementem polityki inwestycyjnej są wydatki w segmencie Dystrybucja, gdzie mamy gwarantowany zwrot z kapitału. Obecnie pracujemy nad optymalizacją polityki inwestycyjnej na najbliższe lata, która zostanie przedstawiona przy okazji publikacji strategii korporacyjnej.

 

górnik: Czy Tauron spodziewa się istotnego spadku zysków z Elektrowni Wiatrowych w związku z zmianami prawnymi w tym obszarze?

 

Marek Wadowski: Tak, największy wpływ na obniżenie wyniku w tym obszarze ma spadek cen zielonych certyfikatów oraz podwyższenie podatku od nieruchomości (związane ze zmianą definicji budowli). Wzrost kosztów z tym związanych wyniesie kilkanaście milionów zł w skali roku.

 

Player: Biorąc pod uwagę dynamiczny przyrost energii wytworzonych w elektrowniach wiatrowych, czy Tauron zamierza mocniej inwestować w odnawialne źródła energii?

 

Marek Wadowski: Kierunki polityki inwestycyjnej Grupy Kapitałowej TAURON zostaną przedstawione przy okazji publikacji strategii, co nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za liczny udział i interesujące pytania. Życzymy miłego weekendu i zapraszamy na wyjątkowy Festiwal TAURON NOWA MUZYKA, który potrwa do 21 sierpnia w Strefie Kultury w Katowicach :)