Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Polenergia jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej

© Günter Menzl - Fotolia.com

Polenergia jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej i zmian regulacyjnych

1. Spółka jest przygotowana do nowej sytuacji rynkowej. Prowadzi analizy skutków zmian legislacyjnych dot. OZE

 • Spółka wykorzystała ostatnie miesiące, aby optymalnie dostosować strategię i strukturę firmy do zmian legislacyjnych. Nowy zarząd spółki posiada bardzo bogate doświadczenie zarówno w energetyce konwencjonalnej jak i odnawialnej oraz we współpracy z partnerami finansowymi i inwestorami;
 • Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działalność Spółki i jej wyniki finansowe.
 • Zmiany ustawowe znajdą odzwierciedlenie w przychodach spółki, dlatego spółka odwołała tegoroczną prognozę wyników i, podobnie jak inne spółki w sektorze, dokonała odpisów bezgotówkowych (na ok. 55 mln PLN) z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych tj. projektów, które z uwagi na zapisy ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań, nie mogą być realizowane.

2. Polenergia nie jest i nigdy nie była spółką działającą jedynie na rynku OZE i nie jest od niego w 100 proc. uzależniona.

 • Kluczowym celem fuzji spółek PEP oraz Polenergia była dywersyfikacja, dzięki której spółka jest obecna na rynku energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii. Około 50 proc. EBIDTA generuje segment energetyki konwencjonalnej (w tym gazowa Elektrociepłownia Nowa Sarzyna), obrotu i dystrybucji energii;
 • Polenergia Obrót (z rocznymi obrotami w 2015 roku na poziomie blisko 13 TWh) należy do ścisłej czołówki największych uczestników rynku obrotu energią w Polsce. Spółka odnotowuje znaczące wzrosty obrotów na rynku gazu ziemnego, co przekłada się stopniowo na poprawę wyników finansowych;
 • Po realizacji podpisanych już umów Polenergia Dystrybucja do 2017 roku będzie dostarczać energię elektryczną dla 16 tysięcy odbiorców końcowych, na 46 obszarach dystrybucyjnych. Planowany wolumen dystrybuowanej energii wyniesie 314 GWh z docelowym WRA (Wartość Regulowanej Aktywów) 91 mln zł;
 • Nowelizacja ustawy OZE potwierdza, że nie ma odejścia od systemu aukcyjnego. Wszystkie technologie odnawialne Polenergii (biomasa, onshore, offshore) mieszczą się w podziale koszyków;
 • Ponad 260 MW projektów farm wiatrowych Polenergii jest gotowych do udziału w pierwszej aukcji - w odrębnym koszyku, lub w polaczeniu z własnymi, lub innymi źródłami stabilnymi jak biomasa/biogaz w ramach klastrów;
 • Ustawa wprowadza nową definicję tzw. hybrydowej instalacji OZE, która oznacza zespół, co najmniej dwóch instalacji OZE różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii (np. farma wiatrowa i elektrownia biomasowa - obydwie technologie obecne w portfelu Polenergii). Otwiera to dla spółki nowe możliwości;
 • Spółka aktywnie redukuje koszty, rozmawia z partnerami biznesowymi i instytucjami finansowymi, i wspólnie wypracowuje odpowiednie rozwiązania. Optymalizacje kosztowe przyniosą ok. 9 mln zł oszczędności w 2017 roku;
 • Konsekwencją niespodziewanych i gwałtownych zmian regulacyjnych, również tych działających potencjalnie wstecz, jest przymus redukcji zatrudnienia. Będzie to widoczne w całym segmencie rynku OZE (nie tyko wiatru). Eksperci przewidują, że zwolnienia na rynku mogą sięgnąć kilku tysięcy pracowników;

3. Spółka ma bardzo perspektywiczny projekt farm wiatrowych na Bałtyku, które należą do projektów wspieranych przez nowe regulacje prawne.

 • Polenergia realizuje bardzo perspektywiczny projekt farm wiatrowych na Bałtyku, które należą do projektów pozytywnie zaadresowanych przez nowe regulacje prawne. Łączna moc tych projektów to aż 1,2 GW. To blisko 4-krotnie więcej niż projekty lądowe, które w związku z wejściem w życie nowych przepisów muszą być wstrzymane;
 • Według szacunków McKinsey, projekty Offshore (farmy wiatrowe na Bałtyku) mogą dodać ponad 60 mld zł do PKB oraz do 70 tysięcy dodatkowych miejsc pracy w całej Polskiej gospodarce;
 • Ceny energii z wiatru offshore spadają drastycznie, czego dowodem jest ostatni projekt DONG’a w Niemczech na aukcji w zeszłym tygodniu;
 • PGE aktywnie patrzy na Offshore co może być wsparciem dla wszystkich morskich projektów w ramach strategii energetycznej Polski. Regionalne wsparcie w postaci „Projekt Baltic InteGrid - Integrated Baltic offshore wind electricity grid development”.

4. Przez najbliższe cztery lata Elektrociepłownia Nowa Sarzyna jako pierwsza elektrociepłownia w Polsce z jednostkami wytwórczymi mającymi możliwość samostartu, będzie świadczyła dla PSE usługę odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego

 • Poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna (ENS) Polenergia staje się ważnym uczestnikiem krajowego systemu energetycznego wspierającym jego odbudowę w momentach zagrożenia takich, jakie wystąpiły w zeszłym roku i które są już widoczne w tym roku. Z powodu upałów część elektrowni węglowych ma problemy z chłodzeniem;
 • Podpisana umowa z PSE, to efekt realizacji 2-letniego planu inwestycyjnego w ENS;
 • ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne;

5. Rynek mocy w Polsce atrakcyjny dla Polenergii

 • 4 lipca Ministerstwo Energetyki ogłosiło plan uruchomienia rynku mocy w Polsce. Wstępna jego analiza pokazuje, iż rynek ten będzie miał pozytywny wpływ na Spółkę. W aukcjach na moc mogą brać udział istniejące obiekty takie jak ENS, która ma dużą szansę na sukces w aukcjach, gdyż w 2020 roku elektrownia w pełni zostanie zamortyzowana;
 • Aukcje będą dotyczyć również nowych mocy konwencjonalnych co może przełożyć się na znaczący wzrost atrakcyjności projektu Elektrowni Północ dla potencjalnych inwestorów;
 • Rynek mocy umożliwi rozwój rynku OZE poprzez zabezpieczenie niesterowalnych OZE mocami sterowalnymi (konwencjonalnymi);

6. Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót jest jednym z czterech animatorów na Towarowej Giełdzie Energii

 • Polenergia Obrót, jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią elektryczną w Polsce, podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2016 r;
 • Zadaniem animatora jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych Ważnym. Animator w zamian za wpływ na zwiększenie wolumenu zawieranych transakcji na rynku jest rozliczany według obniżonych opłat transakcyjnych;
 • Polenergia Obrót, obok Enea Trading, PGNiG oraz Tauron Polska Energia jest czwartym animatorem na TGE;
 • Od października 2013 roku Polenergia Obrót jest aktywnym, bezpośrednim Członkiem TGE;

 

 

Wywiady z prezesem Polenergii, Jackiem Głowackim

 

 

Artykuły o OZE na innych stronach:

 

Źródło: Polenergia

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie