Chat with us, powered by LiveChat

Vantage Development wypłaci 13 groszy dywidendy na akcję

Skomentuj artykuł
© Syda Productions - Fotolia.com

W raporcie bieżącym z dnia 17.06.16 Vantage Development informuje o wypłacie przez dewelopera 8,1 mln zł dywidendy, co daje 0,13 zł na akcję. Przy obecnej cenie akcji da to stopę dywidendy na poziomie 4,6%. Jest to pierwszy raz w historii kiedy deweloper dzieli się zyskami z akcjonariuszami.

 

O chęci wypłaty dywidendy spółka informowała jeszcze pod koniec kwietnia. Polityka dywidendowa ma obowiązywać w latach 2016-2018. Według niej zarząd będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu rekomendacje wypłaty dywidendy w wysokości 5% średniej rocznej kapitalizacji giełdowej, ale nie wyższej niż 10 mln zł. Przy rekomendacji wypłaty zysków zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową, płynność finansową, istniejące i przyszłe zobowiązania, jak również perspektywy rozwoju grupy kapitałowej. Warunki wypłaty ustalone zostaną zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.

 

Dzień dywidendy został ustalony na 24 czerwca, a termin jej wypłaty na 11 lipca 2016 roku.

 

Dzień wcześniej Vatage Development poinformował, że spółka od niej zależna podpisała przedwstępną umowę zakupu działki we Wrocławiu za kwotę 34 mln zł brutto od firmy Nordis Chłodnie Polskie. Nieruchomość o łącznej powierzchni około 3 ha ma zostać przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowej. Grunt ma pozwolić na wybudowanie 620 lokali o powierzchni 33 tys. m kw. Podpisanie finalnej umowy zostało zaplanowane na 30 listopada 2016 roku.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym jest to już czwarta transakcja spółki dokonana w tym roku. Vantage do końca 2016 planuje znaleźć nabywców na co najmniej 700 lokali. W I kw. 2016 deweloper sprzedał 250 lokali, a do oferty wprowadził 364 mieszkania.

 

„Nasz tegoroczny budżet na zakup działek budowlanych wynosi 100 mln zł. Po zrealizowaniu warunków podpisanej dziś umowy, do zainwestowania będziemy mieli jeszcze około 25 mln zł. Chcemy docelowo dysponować gruntami, które zabezpieczą nas pod kątem przyszłych inwestycji na kolejne trzy lata” - powiedział, cytowany w komunikacie, Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development.

 

Kurs akcji spółki porusza się w kanale bocznym 2,40 zł - 3 zł od drugiej połowy 2014 roku. Po dwóch nieskutecznych wybiciach w 2016 roku (najpierw dołem, potem górą) cena powróciła w zakres kanału. Skuteczne wybicie może wskazać dalszy kierunek ruchu w krótkim terminie zgodnie z teorią klasycznej analizy technicznej.

 

Vantage Development - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Vantage Develompent S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie