Chat with us, powered by LiveChat

Wiktor Dymecki (HubStyle): Perspektywy na 2016 rok są bardzo dobre dla spółki

Skomentuj artykuł

„Strata netto w 2015 roku wyniosła 9 mln zł. Jej główną przyczyną było zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostki zależne. Pomimo tak negatywnych wyników, perspektywa na najbliższe okresy jest pozytywna. Przeprowadzono restrukturyzację w Nokaut.pl i spółka rozważa odwrócenie dokonanych odpisów w 2016 roku”  – mówił w wywiadzie dla kanału inwestorzy.tv Dyrektor finansowy HubStyle S.A., Wiktor Dymecki.

Inwestorzy.tv

 


 

Inne nagrania kanału Inwestorzy.tv

 

Adam Kiciński - CD PROJEKT   Piotr Fortuna - GK Immobile
 
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie