Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Omówienie wyników Grupy Tauron za I kwartał 2016 r.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników Grupy Tauron

za I kwartał 2016 r.

12 maja

godzina 15:00

Tauron

 

Dodaj czat do swojego Kalendarza Google

 

Na pytania inwestorów odpowiedzieli:

 

Remigiusz Nowakowski - Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W latach 2002-2006 był prezesem zarządu oraz współwłaścicielem firmy konsultingowej INERCON obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 jako wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja) był zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidację spółek energetycznych tworzących Grupę TAURON oraz realizację procesu unbundlingu i utworzenie operatorów systemów dystrybucyjnych.


W latach 2008-2015 był związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 2012-2015 był dyrektorem ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurentem w Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. Od grudnia 2012 r. kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Electricity Sales and Solutions Fortum w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za tworzenie strategii Fortum w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw, planowanie i optymalizację produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów cen paliw
i energii. W latach 2008-2012 odpowiadał za rozwój nowych inwestycji i budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce.


Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-FinansowychMarek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastere Spécialisé en Banque et Ingéniere Financiere oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów (The Wharton School, University of Pennsylvania, Imperial College London, School of Professional Development) oraz zarządzania. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu CIMA (posiada dyplom Advanced Diploma in Management Accounting).


Manager z ponad 9-letnim doświadczeniem w dużych spółkach akcyjnych na stanowiskach w randze członka zarządu. Ekspert w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. Posiada doświadczenie zawodowe w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), finansowaniu inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.


W latach 1999-2005, jako doradca w BRE Corporate Finance S.A., odpowiedzialny byłza projekty due dilligence i wyceny spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą) m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węgowej S.A., Koksowni Przyjaźń,KK "Zabrze" i WZK "Victoria", ZGH Bolesław w Bukownie, Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., spółki Orzeł Biały S.A. W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, członka zarządu – dyrektora ekonomiczno-finansowego, prezesa zarządu – dyrektora generalnego.


W latach 2008-2015 był związany z Grupą Kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W latach 2008-2009, jako wiceprezes zarządu – dyrektor finansowy w Polskim Koksie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych (2009-2012) w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczestniczył w procesie debiutu giełdowego JSW S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako zastępca prezesa zarządu – dyrektor ds. ekonomicznych w Spółce Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW S.A.) brałudział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, gdzie zajmował sięprzygotowaniem Biznes Planu, strukturyzacją finansowania oraz pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia, opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością. W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej S.A., zajmował siętakże pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Tauron S.A., który odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów będą odpowiadać: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu oraz Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I kwartał 2016 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

 

Siemion: Jaki ma plan spółka by poprawić wyniki wydobycia?

 

Zarząd Tauron: Najważniejsze jest uzyskanie docelowego poziomu produkcji w segmencie Wydobycie, w tym w kopalni Brzeszcze (na poziomie 1,8 mln ton w kolejnych latach) oraz wdrożenie programu poprawy efektywności, w tym pełna integracja z segmentem Wydobycie w celu uzyskania synergii organizacyjnych.

 

cyklista: Ile ma wynieść CAPEX w 2016 roku?

 

Zarząd Tauron: Capex na 2016 r. będzie zbliżony do poziomu roku ubiegłego.

 

Iwan: Jaka jest Panów prognoza w zakresie średnich cen energii w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd Tauron: Nie oczekujemy zasadniczych zmian na rynku hurtowym energii elektrycznej. Ceny w kontraktach forward powinny odzwierciedlać sytuację rynkową. Jednakże w przypadku przyjęcia w drugiej połowie roku rozwiązań, nad którymi toczą się prace w Ministerstwie Energii, sytuacja może ulec poprawie.

 

Ewcia: Spółka zwiększa własne wydobycie, a działalność ta jest nierentowna. To ma sens?

 

Zarząd Tauron: Ponad 80% kosztów segmentu Wydobycie to koszty stałe, w związku z czym zwiększanie poziomu wydobycia ma bardzo istotny wpływ na poziom kosztu jednostkowego. W I kwartale 2016 r. nie osiągnęliśmy progu rentowności przy aktualnych cenach na rynku. Zakładamy, że sytuacja w segmencie Wydobycia ulegnie poprawie i wtedy poprawi się rentowność tego segmentu.

 

Kwinto: Jaki wynik w I kw. uzyskały przejęte Brzeszcze?

 

Zarząd Tauron: EBITDA wyniosła -22 mln zł.

 

Mario: Jakie są perspektywy dla wskaźnika dług/netto EBITDA?

 

Zarząd Tauron: Zakładamy, że w roku 2016 nie przekroczy on poziomu 3,0x. W kolejnych latach nie spodziewamy się poziomu wyższego niż 3,5x. Należy jednak podkreślić, że istotne znaczenie dla uzyskania takich poziomów wskaźnika długu netto/EBITDA mają sytuacja na rynku energii elektrycznej i węgla oraz realizacja programu poprawy efektywności.

 

Wilk z GPW: Co kryje się pod pojęciem Nowy Model Biznesowy?

 

Zarząd Tauron: Nowy Model Biznesowy oznacza zmianę filozofii zarządzania w Grupie Kapitałowej TAURON. W nowym modelu koncentrujemy się na podejściu procesowym do zarządzania. Przykładowo, w dotychczasowym modelu biznesowym realizacja procesu inwestycyjnego odbywała się w ramach poszczególnych segmentów. Nowy model biznesowy zakłada pełną współpracę poszczególnych segmentów zainteresowanych realizacją inwestycji, np. segmentu Wydobycie i Wytwarzanie. Zmiana filozofii zarządzania znalazła też odzwierciedlenie w nowym podziale obowiązków pomiędzy członkami Zarządu TAURON Polska Energia.

 

Borys: Z czego wynika spadek EBITDA w I kwartale br.?

 

Zarząd Tauron: Na spadek EBITDA miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: rezerwa na CO2 (związana z niedoborem darmowych uprawnień do emisji CO2), spadek cen energii elektrycznej, ujemna EBITDA Nowe Brzeszcze Grupa TAURON, niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej.

 

amator: Dlaczego rosną koszty CO2?

 

Zarząd Tauron: W I kwartale 2015 r. Grupa dysponowała darmowymi uprawnieniami do emisji CO2 przyznanymi w związku z realizacją programu inwestycyjnego. W I kwartale 2016 r., w związku z zakończeniem realizacji części inwestycji, dysponowaliśmy znacznie mniejszą ilością darmowych uprawnień. Sytuacja taka będzie również miała miejsce w całym roku 2016 i w latach kolejnych.

 

@n@lityk: Czy zarząd planuje weryfikację polityki dywidendowej na kolejne lata?

 

Zarząd Tauron: W chwili obecnej pracujemy nad nową strategią dla Grupy TAURON, której istotnym elementem będzie polityka dywidendowa. Naszym zamierzeniem jest być spółką, która regularnie wypłaca dywidendę, musimy jednak mieć na względzie, że najbliższe lata będą dosyć trudne pod względem sytuacji rynkowej i skali nakładów inwestycyjnych, w związku z czym poziom wypłaty dywidendy w najbliższych latach będzie musiał uwzględniać te uwarunkowania.

 

Maniek: Zapadalność długu w większości przypada na 2019 i 2020 rok. Czy spółka czuje się obecnie dobrze pod tym względem?

 

Zarząd Tauron: Zdajemy sobie sprawę, że lata 2019 i 2020 będą trudne pod względem zapadalności długu. Naszym zamiarem jest refinansowanie obligacji, których termin zapadalności przypada w tych latach nowymi emisjami. Z tego też względu koncentrujemy się na tym, aby być podmiotem atrakcyjnym dla instytucji finansowych. Jednym z naszych najważniejszych celów jest utrzymanie ratingu inwestycyjnego.

 

Kwinto: Z czego wynika wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o około 5%?

 

Zarząd Tauron: Jest to głównie efekt przejęcia kopalni Brzeszcze z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Ondrej: Czy będzie rewizja strategii Tauronu?

 

Zarząd Tauron: Tak, pracujemy nad przygotowaniem nowej strategii Grupy Kapitałowej TAURON. Jednym z jej podstawowych celów będzie utrzymanie stabilności finansowej oraz poprawa efektywności.

 

Ondrej: Co zakłada program poprawy efektowności?

 

Zarząd Tauron: Szczegóły programu poprawy efektywności na lata 2016-2018 przedstawiliśmy w prezentacji wyników rocznych za 2015 r., która jest dostępna na stronie internetowej. W prezentacji wynikowej za I kwartał 2016 r. przedstawiamy stopień realizacji programu w I kwartale br.

 

Ondrej: Co z cięciem kosztów? Jakie oszczędności są planowane i w jakich obszarach?

 

Zarząd Tauron: W I kwartale 2016 r. spółka uruchomiła szeroko zakrojony program poprawy efektywności na najbliższe trzy lata. Szczegóły przedstawione są w prezentacji rocznej za 2015 r. dostepnej na naszej stronie internetowej.

 

amator: Jaka jest średnia cena sprzedaży tony węgla przez Tauron i ile ona spadła w ujęciu rdr?

 

Zarząd Tauron: Średnia cena węgla w TAURON Wydobycie uwzględniająca w strukturze sprzedaży sortymenty drobne, grube i średnie w I kwartale 2016 r. spadła o ok. 14%.

 

Kozak: Jaki jest stan prac w Łagiszach?

 

Zarząd Tauron: Inwestycja w Elektrociepłowni Łagisza jest w chwili obecnej zaawansowana w 5%. Zaawansowanie to obejmuje prace projektowo-koncepcyjne, obecnie trwa analiza ekonomiczna tej inwestycji. Rozważany jest również wariant odstąpienia od jej realizacji. Na chwilę obecną żadne decyzje jednak nie zapadły.

 

Kap: Ile może wynieść dywidenda za 2015 rok?

 

Zarząd Tauron: Zarząd zarekomendował 10 gr na akcję, co oznacza poziom 175 mln zł. Ostateczna decyzja zależy od Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na 8 czerwca 2016 r.

 

Energetyk79: Jaką kwotą zamknął się program oszczędności w latach 2013-2015?

 

Zarząd Tauron: Program został zrealizowany w stopniu o 30% wyższym, niż pierwotnie zakładano i wyniósł 1,2 mld wobec planu na poziomie 864 mln zł. Szczegóły przedstawione zostały w prezentacji wyników rocznych za 2015 r.

 

Generał_Elektryk: Jakie najważniejsze wyzwania stoją obecnie przed Grupą TAURON?

 

Zarząd Tauron: Najważniejsze wyzwania stojące przed Grupą TAURON to przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej oraz dostosowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Dotyczy to głównie segmentów Wytwarzanie i Wydobycie.

 

grzybek: Z czego głównie wynika spadek zysku netto w I kw.?

 

Zarząd Tauron: Spadek zysku netto wynika przede wszystkim z trudnych uwarunkowań na rynku energii elektrycznej oraz węgla, co znalazło odzwierciedlenie w niższych cenach, konieczności utworzenia rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 oraz straty wykazanej przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w I kwartale 2016 r.

 

Energetyk79: Jakie są założenia nowego programu oszczędności?

 

Zarząd Tauron: Założenia nowego programu poprawy efektywności przedstawione są w prezentacji wynikowej za 2015 r.

 

Wilk z GPW: Zarząd pracuje nad nową strategią. Kiedy można się jej spodziewać?

 

Zarząd Tauron: Zakładamy zakończenie prac nad strategią w I półroczu 2016 r. Zamierzamy opublikować jej założenia po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych.

 

Jaro: Kiedy ma się zakończyć budowa bloku w Stalowej Woli?

 

Zarząd Tauron: Aktualnie prowadzimy audyt inwestycji, rozważane są różne warianty jej ukończenia. Data ukończenia inwestycji będzie znana po zakończeniu tych prac, spodziewamy się jednak, że może to nastąpić w roku 2018.

 

Iwan: Które segmenty mogą sobie lepiej radzić w kolejnych kwartałach?

 

Zarząd Tauron: Rok 2016 jest trudny pod względem sytuacji rynkowej zarówno w segmencie Wydobycie, Wytwarzanie, jak i Sprzedaż. Trudno wyrokować, jak może się rozwinąć sytuacja rynkowa w poszczególnych segmentach, zakładamy jednak, że segment Wydobycie powinien radzić sobie lepiej w II półroczu 2016 r. z uwagi na wyższą produkcję i niższe w konsekwencji koszty jednostkowe.

 

Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2016 r.