Chat with us, powered by LiveChat

FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Rovese. Kurs notowań wystrzelił

Skomentuj artykuł
© interiorphoto - Fotolia.com

Dominujący akcjonariusz Rovese ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe walory giełdowego producenta płytek ceramicznych. Oferowana cena w wezwaniu to 2,61 zł.

 

Spółka FTF Galleon, która ogłosiła wezwanie, posiada obecnie bezpośrednio 753.997.541 akcji, uprawniających do wykonywania 92,92 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rovese. Wezwanie ogłoszone zostało na wszystkie pozostałe 57.442.618 akcji emitenta, stanowiące udział na poziomie 7,08 proc. 

 

Zwrócić należy przy tym uwagę, że zdecydowana większość pozostałych akcji Rovese jest w posiadaniu Michała Sołowowa, który jest podmiotem dominującym wobec FTF Galleon. Bezpośredni i pośredni (poprzez spółki FTF Galleon i FTF Columbus) udział Michała Sołowowa w spółce Rovese wynosi 99,35 proc. Na rachunkach innych akcjonariuszy znajduje się natomiast zaledwie 5.223.025 akcji, stanowiących ok. 0,65 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Zapisy będą przyjmowane od 20 kwietnia i potrwają do 30 maja 2016 roku. Wzywający zamierza następnie złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia Rovese w celu podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Cena oferowana w wezwaniu ustalona została na poziomie 2,61 zł za jedną akcję - dużo wyższym od średniej arytmetycznej kursu notowań z ostatnich 3 i 6 miesięcy (odpowiednio 1,58 zł i 1,45 zł), jak również od rynkowej wyceny z dnia ogłoszenia wezwania, tj. 1,42 zł. Nic dziwnego, że dzisiaj, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji informacji o wezwaniu, kurs akcji Rovese wystrzelił w górę. Obecnie notowania są zawieszone. Ostatnia transakcja została zawarta po kursie 2,59 zł, tj. o 82,39 proc. wyższym niż wczorajsza cena zamknięcia. 

 

Rovese - wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

W 2015 roku przychody Grupy Kapitałowej Rovese były na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i wyniosły około 1,76 mld zł. W tym samym okresie emitent wypracował na poziomie skonsolidowanym 214,6 mln zł wyniku EBITDA (+0,9% rdr) oraz stratę netto w wysokości 226,5 mln zł w porównaniu do straty netto równej 199,7 mln zł w 2014 roku.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie