Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza spółki PGS Software S.A.

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

PGS Software S.A. to jedna z największych firm informatycznych notowanych na NewConnect. Począwszy od debiutu w 2008 roku, jej skala działalności wzrosła ponad sześciokrotnie. Dzisiaj jest to podmiot generujący przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 40 mln zł rocznie przy kapitalizacji rzędu 280 mln zł.

Spółka specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów informatycznych, które skupiają się głównie w obszarze rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych. Świadczone usługi obejmują prace programistyczne i testowe związane z wytworzeniem aplikacji dopasowanej do specyficznych potrzeb klienta oraz późniejszą długofalową obsługę posprzedażową, tj. wsparcie techniczne i rozwojowe.

Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których najpopularniejsze to: Microsoft .NET, Java, PHP jak również platformy mobilne działające w systemach operacyjnych Android i iOS.

Wśród klientów firmy należy wymienić zarówno duże jak i małe firmy, operujące w branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Znaczna część przychodów spółki, bo ponad 90%, generowane jest przez klientów z krajów europejskich, głównie z krajów skandynawskich, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Wyniki finansowe

Rys. 1. Jednostkowe wyniki finansowe PGS Software S.A. za lata 2012-2014 oraz narastająco trzy kwartały 2014 i 2015 (dane w tys. zł)


W ciągu ostatnich lat spółka znacząco zwiększyła skalę działalności, ponadto na przestrzeni ostatnich kwartałów odnotowała poprawę rentowności. W 2014 roku spółka odnotowała przychody na poziomie 38,2 mln zł, stanowi to wzrost o 42 proc. w stosunku do 2013 r. oraz 68 proc. w porównaniu do 2012 roku. Na poziomie wyniku operacyjnego spółka osiągnęła w 2014 r. 9,2 mln zł zysku, prawie 1 mln więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 12 proc.), zaś w stosunku do zysku operacyjnego odnotowanego w 2012 r., EBIT uległ zwiększeniu o 39 proc. (2,5 mln zł). Spółka systematycznie notuje zyski netto, przy czym należy mieć na uwadze, iż wynik netto jest zakłócony przez wycenę instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe wpływy walutowe.

Warto zauważyć, że po trzech kwartałach 2015 roku spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 41 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 11,5 mln zł oraz 9,8 mln wyniku netto. Odnotwane wartości przewyższają wyniki osiągnięte w całym 2014 r., rekordowym w zakresie wyników finansowych.

W omawianym okresie, wzrosty w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r. wyniosły na poziomie przychodów, EBIT oraz zysku netto odpowiednio: 48 proc. (przychody - wzrost z 27,7 mln zł do 41 mln zł), 60 proc. (zysk operacyjny - wzrost z 7,2 mln zł do 11,5 mln zł) oraz 58 proc. (wynik netto - wzrost z 6,2 mln do 9,8 mln zł). Przy czym w zakresie zysku netto należy mieć na uwadze zniekształcenie wyniku z działalności operacyjnej spółki sprzedażą nadwyżki walut (po wykorzystaniu zabezpieczeń) po dobrych kursach. Rentowność operacyjna po trzech kwartałach 2015 r. wyniosła nieco ponad 28 proc, 2 p.p. więcej w porównaniu do 2014 r.

Analiza SWOT

Do mocnych stron spółki należy przede wszystkim obecność na zagranicznych rynkach informatycznych, co pozwala uzyskiwać większą marżę z realizowanych kontraktów. W ślad za tym, wśród mocnych stron spółki wskazać należy bogate doświadczenie w realizacji projektów o międzynarodowym charakterze oraz wysoko wykwalifikowany zespół programistów, co potwierdzone jest certyfikatami jakości takimi jak: status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, czy certyfikatami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi jak np. Certified Scrum Master. Mocną stronę stanowi również zdywersyfikowane portfolio klientów.

Szansę dla rozwoju stanowi działalność na rynku IT, gdzie popyt na usługi informatyczne stale przewyższa podaż. Rynek ten ciągle rośnie, dzięki czemu pojawiać się będą kolejne projekty informatyczne do pozyskania, które pozwolą jednocześnie wzmacniać pozycję spółki na rynku. Tendencja wzrostowa obejmuje zarówno rynek krajowy jak i rynki zagraniczne. Warto zauważyć, że spółka posiada zbudowane struktury sprzedażowe w kraju i za granicą.

Z jednej strony, obecność na rynkach zagranicznych stanowi mocną stronę, dzięki której spółka realizuje wyższe marże oraz dywersyfikuje rynki działalności. Z drugiej strony powyższe powoduje, że wyniki spółki obarczone są ryzykiem zmiany kursów walutowych. Stanowi to słabą stronę spółki i jednocześnie zagrożenie dla wyników. W ujęciu długoterminowym wyniki spółki są uzależnione od kursów walut. Niemniej jednak w raporcie za 2014 r. spółka deklaruje, że nie realizowała i nie realizuje żadnych transakcji mogących generować nadmierne ryzyko walutowe. Na dzień publikacji raportu suma zabezpieczeń wyniosła odpowiednio: 7 100 tys. EUR, 315 tys. GBP oraz 350 tys. USD.

Wśród zagrożeń należy również wymienić bezpośrednią konkurencję ze strony podmiotów oferujących analogiczne usługi. Z uwagi na obecność na międzynarodowych rynkach IT, spółka konkuruje nie tylko z lokalnymi firmami informatycznymi, ale również z podmiotami oferującymi niższe ceny usług informatycznych (oraz niższą jakość), które pochodzą z rynków wschodnich.

 

Opracowanie:

 

 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie