Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Serinus Energy: wyniki finansowe 2015 roku, szacunki rezerw i zasobów

Pomimo trudnych warunków rynkowych Serinus Energy osiągnął w 2015 r. dodani wynik EBITDA z działalności powtarzalnej na poziomie 20,6 mln USD. Spółka zdecydowała się, w ślad za cenami surowców, przeszacować wartość aktywów w Tunezji i na Ukrainie, co przełożyło się na stratę netto w całym roku w wysokości 47,8 mln USD. Po finalizacji sprzedaży aktywów na Ukrainie, Serinus ograniczył łączne zadłużenie do 33,8 mln USD i planuje elastycznie dostosowywać prowadzenie prac do sytuacji na rynku surowców, jednocześnie ograniczając koszty. W 2016 ruszą prace w Rumunii, gdzie Spółka planuje pozyskać partnera. Zasoby typu 3P (Potwierdzone, Prawdopodobne i Możliwe) wynoszą obecnie ok. 27,5 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a ich wartość 249,4 mln USD.

Spółka bierze udział w programie 10na10

 

10 na 10 - komunikuj się skutecznie

 

 

Podsumowanie

 • Średnia produkcja Spółki w 2015 r. wyniosła 4.105 boe/d., o 21% mniej w porównaniu do poprzedniego roku. Na poziom produkcji wpływ miały m.in. dwumiesięczne zawieszenie prac na polu Sabria w wyniku lokalnych protestów, ograniczenie konkurencji wskutek rządowe interwencji na rynku ukraińskim oraz naturalne spadki produkcji wynikające z ograniczenia prac wiertniczych.
 • Wydobycie w Tunezji wyniosło 1.348 boe/d (z czego 78 proc. stanowiła ropa), co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do 2014 r. (1.315 boe/d). Wzrost wynika głównie z produkcji
 • z odwiertów WIN-13 oraz WIN-12bis na polu Sabria.
 • Produkcja na Ukrainie osiągnęła poziom średnio 2.757 boe/d (lub 467 tys. m sześc. ekwiwalentu dziennie), o 29% niższy w porównaniu do poprzedniego roku. Negatywny wpływ na wydobycie miała ustawa rządowa rezerwująca dużą część rynku producentom państwowym. Została ona zniesiona w marcu, ale jej skutki były odczuwalne jeszcze przez kilka miesięcy. W dalszej części roku na poziom wydobycia miały wpływ naturalne spadki przepływu spowodowane brakiem prac wiertniczych – nieopłacalnych ze względu na bardzo wysokie obciążenia podatkowe wprowadzone pod koniec 2014 r.
 • Średnia wartość retroaktywna netto (netback) na Ukrainie w 2015 r. wyniosła 13,03 USD/boe, natomiast w Tunezji 20,86 USD/boe. Spadki, odpowiednio o 56,6% i 61% wynikały z bardzo wysokiego opodatkowania i osłabienia waluty na Ukrainie oraz niskich cen surowców.
 • Środki z działalności operacyjnej wyniosły 16,8 mln USD (12,1 mln USD przypadające
 • na akcjonariuszy Serinus).
 • Spółka dokonała odpisów aktualizujących na łączną sumę 54,7 mln USD, głównie z powodu spadku wartości aktywów tunezyjskich, wynikających ze spadków cen ropy, oraz w mniejszym stopniu, ukraińskich.
 • W ciągu 2015 roku, Spółka zainwestowała łącznie 18,8 mln USD, z tego: 5,6 mln USD na Ukrainie, 8,4 mln USD w Tunezji i 4,8 mln USD w Rumunii.
 • W grudniu, Spółka ogłosiła sprzedaż udziałów w KUB-Gas. Transakcja została zamknięta
 • w lutym – Serinus otrzymał w sumie 32,9 mln USD. Kwota 19,2 mln USD została przeznaczona na spłatę kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, dzięki czemu zadłużenie spółki spadło do 34,9 mln USD. Pozostałe środki pomogą sfinansować budżet prac w Rumunii
 • W Rumunii, przed Spółką otworzyły się nowe perspektywy. Odwiert Moftinu-1001 uzyskał
 • w testach przepływu 209,5 m sześc. gazu dziennie.

Perspektywy

Ze względu na sytuację na rynku surowców, celem Serinus jest utrzymanie aktualnego poziomu produkcji przy jednoczesnym maksymalnym zredukowaniu wydatków. Budżet inwestycyjny jest elastycznie dostosowywany do zmian na rynku ropy.

 

W Rumunii Spółka pracuje nad komercjalizacją odkrycia z odwiertu Moftinu-1001. Zarząd jest
w trakcie dopracowywania programu wierceń i rozpoczął przygotowywanie projektu niezbędnej infrastruktury naziemnej. W związku z oczekiwaniem na wymagane pozwolenia i atesty, prace wiertnicze oraz budowa mogą rozpocząć się w połowie 2016 roku. Serinus aktywnie pracuje nad pozyskaniem partnera do podjęcia współpracy w Rumunii, na zasadzie inwestycji joint venture.

Nowe szacunki rezerw i zasobów

W Tunezji rezerwy 1P, 2P i 3P wynoszą odpowiednio: 3,571 mln boe, 11,785 mln boe oraz 27,495 mln boe. W pierwszej kategorii oznacza to spadek o 17 proc., a w dwóch pozostałych wzrosty o: 1 proc. oraz 10 proc. Czynnikami mającymi największy wpływ na zmiany były:

 • lepsze niż oczekiwane wyniki z odwiertów CS-3 oraz CS-7;
 • przyszłe plany rozwoju pola Sabria, zakładające zastosowanie produkcji z dwóch odwiertów horyzontalnych. Zwiększy to możliwości wydobywcze na poziomach 1P, 2P i 3P, przy jednoczesnym obniżeniu nakładów finansowych.

 

Wartość bieżąca netto rezerw 1P, 2P i 3P Serinus wynosi odpowiednio: 21,2 mln, 109,4 mln oraz 249,4 mln USD i spadła o odpowiednio 65 proc., 31 proc. oraz 16 proc. Głównym powodem spadków wartości była niższa cena surowców, która przeważyła nawet zwiększenie ilości rezerw w dwóch kategoriach.

 

Agencja RPS oszacowała również ilości zasobów warunkowych Serinus w Rumunii. Dotyczą one odkrycia z odwiertu Moftinu-1001, dokonanego na początku 2015 roku. Odwiert uzyskał w testach przepływ na poziomie 209,5 m sześc. gazu dziennie. Zasoby warunkowe 1C, 2C i 3C wynoszą odpowiednio: 1,180 mln boe, 2,147 mln boe oraz 4,13 mln boe. Wartość bieżąca netto zasobów 1C, 2C i 3C w Rumunii przy zastosowaniu 10 proc. stopy dyskontowej wynosi odpowiednio: 6,9 mln, 24,5 mln oraz 57,2 mln USD.

 

Ocen dokonano według wytycznych Canadian National Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities.

 

Źródło: Serinus Energy