Chat with us, powered by LiveChat

Poznaj nowe rekomendacje dla Ciechu, CCC, LPP, PKP Cargo i Lotosu

Skomentuj artykuł
© exopixel - Fotolia.com

Przedstawiamy pięć najnowszych rekomendacji od analityków DM BOŚ, Haitong Banku i DM mBanku. Wśród nowych zaleceń można znaleźć zarówno akcje z perspektywą do wzrostów, jak i do spadków.

Ciech

Analitycy DM BOŚ w najnowszej rekomendacji podwyższyli wycenę akcji Ciechu do 110 zł i podtrzymali zalecenie „kupuj”. Według wcześniejszego raportu, wycena akcji chemicznej spółki wynosiła 80 zł. Autorom rekomendacji spodobały się wyniki spółki za III kw. tego roku, w którym skorygowana EBITDA wyniosła 195 mln zł i określili je jako „prawdziwie inspirujące” oraz „bardzo dobre”. Jednocześnie stwierdzili, że wyniki te rozbudzają oczekiwania na kolejne kwartały. Jako pozytywne czynniki w perspektywie najbliższej przyszłości wskazali dodatkowe moce w segmencie sody, które w I połowie 2016 roku powinny skutkować wzrostem wolumenów produkowanej sody, wynegocjowanie podwyżek cen sody na 2016 rok, bieżące kursy walut, w tym przede wszystkim mocne euro, spadek cen surowców takich jak ceny węgla, koksu i gazu, spodziewane oszczędności kosztów z tytułu podatków, efekt refinansowania długu oraz efekty restrukturyzacji w zależnej spółce Organika Sarzyna. Prognoza DM BOŚ skonsolidowanego zysku EBITDA na 2016 rok wynosi 900 mln zł.

CCC, LPP, PKP Cargo

Specjaliści z Haitong Banku podwyższyli rekomendacje dla CCC do „kupuj”. Ich wcześniejsze zalecenie brzmiało „neutralnie”. Cena docelowa jednej akcji obuwniczej spółki została podwyższona do 180,2 zł z poziomu 140 zł. Jako główny powód do podwyższenia rekomendacji wskazano efekt uwzględnienia przejęcia eObuwie przez CCC. Zdaniem autorów raportu, może to zwiększać wartość bieżącą netto (NPV) o 25,2 zł na akcję. Obecna cena rynkowa jednej akcji CCC wynosi około 158 zł, co daje dyskonto 14% względem wyceny Haitong Banku.

 

Analitycy z tej samej instytucji obniżyli z kolei wycenę walorów LPP. Nowa cena docelowa wynosi 5 823 zł wobec wcześniejszego poziomu 7 520 zł. Zalecenie inwestycyjne nadali brzmi „sprzedaj”. Uzasadnieniem niższej wyceny jest większy poziom spadku marży brutto niż oczekiwano. Aktualnie rynkowa cena jednej akcji LPP oscyluje wokół 7 000 zł.

 

Haitong Bank zaktualizował również wycenę PKP Cargo. Analitycy obniżyli rekomendację z „kupuj” do „neutralnie”, a cenę jednej akcji ścięli z 98,9 zł do 68,3 zł. Bieżąca cena rynkowa waloru kolejowej spółki to około 64 zł. Jako uzasadnienie obniżonej wyceny wskazano „obniżenie prognoz finansowych analityków i prognozowany wzrost zadłużenia spółki”. Analitycy obniżyli też swoją prognozę w zakresie dywidendy w latach 2016-2017, która spadła o 42 i 62%.

Lotos

DM mBanku zalecił kupowanie akcji Lotosu i wyznaczył cenę docelową dla paliwowej spółki na poziomie 35,5 zł. Wcześniejsza rekomendacja zakładała „akumuluj” z ceną 34 zł. Jako jeden z głównych czynników do podniesienia zalecenia i wyceny, autorzy raportu wskazali w raporcie następującą kwestię:

 

„Komunikat Lotosu o przejęciu aktywów wydobywczych w Norwegii z punktu widzenia notowań spółki przeszedł na rynku bez echa. Transakcja umożliwia tymczasem szybsze odzyskanie gotówki zamrożonej w aktywie podatkowym, które na koniec września było szacowane na 1,2 mld PLN. Jeśli dodatkowo uwzględnimy fakt, że kolejny 1 mld PLN jest do odzyskania z zapasów spółki (transakcja arbitrażowa na contango i zapasy obowiązkowe możliwe do zbycia w perspektywie 2017 roku) to aktualne zadłużenie netto prezentuje się w zupełnie innym świetle (5,3 mld PLN na koniec września, czyli 2,6x skorygowana EBITDA LIFO).”

 

DM mBanku prognozuje wygenerowanie przez Lotos w całym 2015 roku zysku na poziomie EBITDA w kwocie 1 587,3 mln zł i zysku netto w wysokości 242,9 mln zł. W 2016 roku zyski mają wzrosnąć do odpowiednio 2 293,8 mln zł i 685,8 mln zł, a w 2017 roku do 2010,2 mln zł oraz 532,6 mln zł. Aktualna wycena rynkowa akcji Lotosu to około 29 zł. 

 

Źródło: DM BOŚ, Bankier.pl, Money.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie