Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Omówienie wyników Unimot S.A. za III kwartał 2015 r.

 

Czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników Unimot S.A.

za III kwartał 2015 r.

16 listopada 

godzina 10:30

UNIMOT

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

Robert Brzozowski, Prezes ZarząduRobert Brzozowski, Prezes Zarządu

Robert Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2000-03 był Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o., a następnie reprezentował firmę Mazeikiu Nafta Trading House Sp. z o.o. na terenie północnej Polski. W kolejnych latach pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w firmach: LOTOS Marine., OW Supply & Trading A/S (OW Bunker) oraz U.C. Energy LTD.

Z Grupą UNIMOT jest związany od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliwami. W sierpniu 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu oraz funkcję Dyrektora Handlowego UNIMOT S.A.


Od 27 października 2015 r. Robert Brzozowski pełni funkcję Prezesa Zarządu UNIMOT S.A.

 

Opis spółki

 

UNIMOT S.A. specjalizuje się w obrocie paliwami ciekłymi i gazowymi.


Spółka zaopatruje w produkty paliwowe następujące sektory: przemysł, rolnictwo, usługi, odbiorców hurtowych oraz indywidualnych.


Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej i bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Unimot Express – specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. Od chwili utworzenia, w 2011 r., UNIMOT S.A. intensywnie wykorzystuje nowe możliwości pojawiające się w sektorze energetycznym. Spółka dynamicznie rozwija swoją ofertę, poszerza geograficzny zakres działalności i z sukcesem wchodzi na nowe rynki.


Produkty UNIMNOT S.A. są dostępne w bazach paliwowych OLPP, terminalach przeładunkowych i granicznych. W gronie kontrahentów Spółki znajdują się wiodące koncerny paliwowe.

 

 


 Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Unimot SA, który odbędzie się 16 listopada (poniedziałek) o godz. 10:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Robert Brzozowski, Prezes Zarządu Unimot SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witamy serdecznie na czacie z Prezesem spółki UNIMOT S.A. - Robertem Brzozowskim. Zachęcamy do zadawania pytań.

 

Krzysztof Barański: Na jaką datę spółka planuje przejście na rynek główny?

 

Robert Brzozowski: Trwają prace nad prospektem emisyjnym, traktujemy sprawę priorytetowo. Na ten moment nie możemy podać konkretnej daty - zależy to również od naszych doradców. Z pewnością będzie to rok 2016.

 

Krzysztof Barański: Czy przejściu na GPW będzie towarzyszyć emisja akcji?

 

Robert Brzozowski: Tak, planowana emisja do 4 mln sztuk akcji. jesteśmy przed budową księgi popytu, w związku z czym trudno mówić o szczegółach.

 

kowal: Jakie są przewagi spółki, które pozwalają skutecznie konkurować o udziały w liberalizowanym rynku?

 

Robert Brzozowski: rozumiem, że chodzi o rynek gazu ziemnego? 

Robert Brzozowski: Na przewagę składa się kilka elementów: infrastruktura, kadra, kompetencje, udziałowcy oraz same możliwości rynkowe

 

DanielG: Skąd pomysł na segment sprzedaży biopaliw i bioolejów?

 

Robert Brzozowski: Sprzedaż biopaliw jest naturalną konsekwencją i uzupełnieniem oferty spółki. Konieczność wykonywania NCW wymusza na spółce posiadanie kompetencji w tym zakresie i obrotem się tym produktem

 

Jablonski: Jak długo spółka może utrzymać tak wysoką dynamikę wzrostu przychodów?

 

Robert Brzozowski: Otoczenie rynkowe daje wszelkie podstawy do zakładania dalszego wzrostu. Będziemy starać wykorzystywać te szanse

 

fin: Czy spółka zamierza kontynuować politykę dywidendową? Jaka część zysku zgodnie z nią ma zostać przeznaczana na dywidendę?

 

Robert Brzozowski: Kontynuujemy dotychczasowa politykę wypłaty dywidendy, Zarząd podtrzymuje rekomendację wypłaty 30% wypracowanego zysku

 

tadek: Czy spółka ma zamiar rozwijać się organicznie czy myśli o przejęciach?

 

Robert Brzozowski: Spółka monitoruje na bieżąco rynek pod katem możliwości potencjalnych akwizycji; w przypadku pojawienia się potencjalnej oferty, nie wykluczamy takiej możliwości

 

olek1: W spółce znowu zmienił się prezes. Z jakiego powodu? Jak wpłynie to na działalność spółki? Czy pociągnie to za sobą zmianę strategii?

 

Robert Brzozowski: Jestem związany z Grupa od ponad 8 lat. Zmiana w składzie zarządu była silnym sygnałem dla rynku, jak istotny w spółce jest obecnie pion handlowy

 

Tomasz Stepien: 1) Jaka czesc sprzedanego oleju napedowego pochodzi z importu droga morska? Czy przewiduja Panstwo, ze ten import bedzie wzrastal? Z ktorego portu morskiego korzystaja Panstwo przy imporcie? Prosze o krotki komentarz na temat konkurencyjnosc importu droga morska wobec zakupow od PKN Orlen lub Lotos? 2) Czy planuja Panstwo korzystac z terminala LNG w Swinoujsciu w 2016 w celu zakupow LNG? 3) Poprosze o krotki kometarz na temat ogolnej sytuacji rynkowej i Panstwa przewidywan na 2016 w kazdym sektorze rynku na ktorym sa Panstwo obecni tzn. Olej Napedowy, LPG, Biopaliwa oraz gaz ziemny/LNG?

 

Robert Brzozowski: 100% ON pochodzi z importu. Przewidujemy dalsze wzrosty. Działalność oparta jest o port w Gdyni. 2. Uważamy że zakupy te są bardzo konkurencyjne. Jako uczestnik rynku nasza działalność jest mocno uzależniona od działalności szarej strefy. Na tym etapie za wcześnie aby mówić o korzystaniu z terminala, monitorujemy sytuację. 3. W 2016 spółka w dalszym ciągu przewiduje pozytywne otoczenie rynkowe dla swojej działalności w każdym z sektorów, co może się przełożyć na wzrosty sprzedaży. Istotne jest jednak ograniczenie działalności szarej strefy.

 

gronostaj: Jak ocenia Pan wielkość zadłużenia spółki? Czy spółka zamierza w najbliższym czasie sięgnąć po kolejne kredyty?

 

Robert Brzozowski: jest to klasyczna sytuacja dla spółki zajmującej się obrotem wysokowolumenowym. Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest to, że spółka ma zapewnione źródła spłaty (ubezpieczenie należności) oraz ograniczone ryzyko zmian cen produktów poprzez stosowanie najprostszych narzędzi hedgingowych

 

Remek: Jak na działalność spółki wpływa istnienie Towarowej Giełdy Energii?

 

Robert Brzozowski: Spółka jest aktywnym uczestnikiem rynku, przez co poszerza swoje możliwości sprzedażowe i zakupowe. 

 

korew: Ilu stałych odbiorców posiada spółka?

 

Robert Brzozowski: Liczba aktywnych klientów sięga obecnie ok. 1000 

 

Tomasz Stepien: Jakie sa plany rozwoju Unimot na rynku gazu ziemnego? Czy raczej na rynku hurtowym, czy tez odbiorcow koncowych? A jezeli odbiorcow koncowych to jakich odbiorcow widzicie jako glownych klientow Unimot?

 

Robert Brzozowski: Koncentrujemy swoją działalność na dostawach do klientów końcowych. Celujemy w średnich i mniejszych odbiorców przemysłowych

 

genio: Czy taniejące surowce to dla spółki dobrze czy źle?

 

Robert Brzozowski: Niższe ceny pozwalają na zwiększenie obrotu wolumenowego przy tym samym zaangażowaniu kapitałowym, a stosowane przez Spółkę zabezpieczenia eliminują ryzyko zmian cen produktów

 

sandacej: W bilansie spółki bardzo mocno zwiększyły się WNiP. Czego dotyczy ta pozycja bilansowa?

 

Robert Brzozowski: Jest to związane z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się hurtowym obrotem paliw, w 2014 r. 

 

feliks: Z czego wynika spadek zapasów przy rosnących przychodach?

 

Robert Brzozowski: Ze zwiększonej ilości sprzedawanego produktu tj. poprawy rotacji

 

feliks: Czego dotyczą należności długoterminowe?

 

Robert Brzozowski: Pozycja ta dotyczy głównie kaucji złożonych przez Spółkę do różnych instytucji (URE, US) m.in. jako zabezpieczenie pod OPZ i solidarny VAT

 

gronostaj: Dlaczego spółka odnotowała stratę już na poziomie sprzedaży w III kw. 2015 roku?

 

Robert Brzozowski: Jest to tylko kwestia prezentacji danych. Wynik finansowy na transakcjach ograniczających ryzyko walutowe oraz zmiany cen produktów powinien być uwzględniany jako element działalności operacyjnej ponieważ jest ściśle z tą działalnością związany. W przypadku prezentacji sprawozdań zgodnych z MSR wynik na poziomie sprzedaży uwzględniałby wynik na części finansowej

 

tadek: Czego dotyczyły pozostałe koszty operacyjne w kwocie ponad 3 mln zł?

 

Robert Brzozowski: Hedging jest elementarnym narzędziem polityki zabezpieczeń stosowanej w spółce. Wynik prezentowany w części finansowej jest tego efektem i powinien być analizowany łącznie z wynikiem na działalności operacyjnej

 

ondraszek: Czego dotyczyły przychody finansowe w wysokości 8,6 mln zł, które wyciągnęły ostateczny wynik kwartału ponad kreskę?

 

Robert Brzozowski: Powyższa odpowiedź dotyczyła pytania p. Ondraszka.

Robert Brzozowski: Uzupełniając odpowiedź w zakresie kosztów operacyjnych - spółka stosuje bardzo konserwatywna politykę współmierności przychodów i kosztów, tworząc na bieżaco rezerwy pod przyszłe zobowiązania

 

Tomasz Stepien: Z jakich krajów Unimot importuje olej napędowy?

 

Robert Brzozowski: Naszymi dostawcami są największe międzynarodowe firmy, zarówno z UE, jak i spoza 

 

Gracjan: Z czego wynika bardzo duże podwyższenie prognozy zysków przy takim samym poziomie sprzedaży? Co wpłynęło na potencjalnie wyższą rentowność niż zakładana?

 

Robert Brzozowski: Sytuacja na rynku, wpływająca na poprawę marżowości. 

 

Tomasz Stepien: A zrodla zaopatrzenia w gaz ziemny to TGE? Czy takze import?

 

Robert Brzozowski: Spółka posiada umowy EFET z międzynarodowymi dostawcami i dokonuje również importu gazu ziemnego

 

Rawen: Z czego wynikają tak wysokie ujemne przepływy z działalności operacyjnej w III kw.?

 

Robert Brzozowski: Przy tak dynamicznym wzroście przychodów następuje znaczny wzrost kapitału obrotowego, czyli sytuacja charakterystyczna dla podmiotów w okresie intensywnego rozwoju

 

hossa: Która odnoga działalności jest dla spółki najważniejsza? Która najbardziej rozwojowa?

 

Robert Brzozowski: Wszystkie sektory naszej działalności są ważne, przy czym najbardziej perspektywiczne, długofalowo rozwojowe to olej napędowy i gaz ziemny

 

kowal: Czy Pana zdaniem liberalizacja odbije się na rentowności? Czy konkurencja odbywa się tu ceną?

 

Robert Brzozowski: Liberalizacja odbywa się poprzez dywersyfikację źródeł, czyli możliwość zaoferowania bardziej konkurencyjnej ceny

 

kondziu: Dzięki jakim czynnikom udało się poprawić marżowość?

 

Robert Brzozowski: Zwiększony popyt spowodował poprawę marż, co przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów pozytywnie wpłynęło na wyniki

 

olek1: Czy spółka kupuje gaz ziemny z Rosji?

 

Robert Brzozowski: Nie, na tę chwilę nie kupujemy gazu z Rosji

 

kolo: Czy w dotychczasowych wynikach po 9 miesiącach tego roku są istotne zdarzenia jednorazowe?

 

Robert Brzozowski: Nie było zdarzeń, które jednorazowo wpłynęły na wyniki

 

Robert Brzozowski: Uprzejmie dziękuję za aktywna obecność na naszym czacie.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie