Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Lokum Deweloper S.A. - piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Volodymyr Kyrylyuk - Fotolia.com

Lokum Deweloper to czwarty największy deweloper we Wrocławiu i jeden z liderów w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. W 2014 roku spółka sprzedała 393 lokale. W planach ma rozszerzenie działalności o rynek krakowski i warszawski.

 

Lokum Deweloper działa na rynku wrocławskim od 2004 roku. Od tego czasu spółka zrealizowała 22 projekty deweloperskie, oddając do użytku 2,3 tys. lokali o łącznej powierzchni około 124 tys. m2. Obecnie spółka realizuje inwestycje, w ramach których do końca 2016 roku oddanych do użytku zostanie 517 lokali o łącznej powierzchni blisko 27 tys. m2. W ramach posiadanych gruntów planowane jest przeprowadzenie jeszcze 7 projektów deweloperskich, w których zostanie oddanych do użytku ponad 1 262 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni blisko 67 tys. m2.

 

Grupa Lokum składa się ze spółek operacyjnych, które bezpośrednio realizują projekty deweloperskie, a Lokum Deweloper pełni rolę spółki holdingowej sprawującej nadzór i obejmującej pełną obsługą organizacyjną, prawną i techniczną spółki zależne. Dla swoich projektów spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, z czym wiążą się między innymi  korzyści kosztowe czy też pełna kontrola nad procesem inwestycyjnym. Grupa specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Inwestycje realizowane są w wyselekcjonowanych lokalizacjach, które generują stabilny popyt na produkt o wysokim potencjale rentowności. Szacowany przez zarząd udział grupy w rynku pierwotnym we Wrocławiu wynosi około 5,5%, co plasuje spółkę na czwartym miejscu wśród wrocławskich deweloperów, a w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie (przedział cenowy 5 500 – 6 999 zł za 1 m2) na około 13,7%, co stawia spółkę na pozycji lidera. Celem grupy w perspektywie najbliższych pięciu lat jest przekroczenie udziału 10% w tym rynku i 25% w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie.

 

Przedsprzedaż lokali przez Lokum Deweloper w latach 2011-2014

Źródło: prospekt emisyjny Lokum Deweloper S.A.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

2014

2013

2012

Przychody ze sprzedaży

126 662

100 503

84 343

Wynik brutto ze sprzedaży

29 091

27 101

17 184

Wynik operacyjny

26 184

22 849

12 795

Wynik brutto

26 122

22 381

11 413

Wynik netto

26 027

22 360

11 403

Źródło: prospekt emisyjny Lokum Deweloper S.A.

 

W 2014 roku Lokum Deweloper osiągnął przychody w wysokości 126,7 mln zł, o 26% większe niż przed rokiem. Spółka podała, że czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów była poprawa koniunktury w branży deweloperskiej na co wpływ miała intensyfikacja akcji kredytowej banków oraz zwiększony popyt na lokale wspierany przez kolejne obniżki stóp procentowych. Ponadto spółka zakończyła dwa etapy projektów deweloperskich oraz rozpoczęła sprzedaż lokali mieszkaniowych. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się w tym okresie o 7,3%, do 29,1 mln zł, zysk operacyjny o 14,6% zł, do 26,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 26 mln zł i był o 16,4% większy niż w 2013 roku.

 

W I połowie 2015 roku grupa wypracowała 35,9 mln zł przychodów wobec 46,8 mln zł przed rokiem. Spadek przychodów o 23,3% tłumaczony jest sezonowością sprzedaży związaną z realizacją poszczególnych etapów projektów deweloperskich. W związku z tym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 9,2 mln zł i był mniejszy o 25,5% niż w I połowie 2014 roku. Zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln zł i był porównywalny do wyniku przed rokiem na poziomie 10,9 mln zł. Dodatnio na wyniki ostatniego półrocza wpłynęły zdarzenia jednorazowe takie jak wypłacone odszkodowania w łącznej kwocie 3,3 mln zł oraz zysk ze sprzedaży jednostek zależnych w wysokości 1,2 mln zł. Zysk netto wyniósł 10,4 mln zł wobec 11,2 mln zł w I połowie 2014 roku.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i  struktura oferty

Obecnie jedynym akcjonariuszem Lokum Dewelopment jest jej założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Olczyk, który posiada 100% akcji poprzez spółkę zależną Halit S.a.r.l. W ofercie publicznej oferowanych jest do 5 000 000 akcji, które stanowią do 25% kapitału zakładowego grupy. Emitent spodziewa się pozyskać z oferty publicznej do 97,1 mln zł netto. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację strategii rozwoju grupy, w pierwszej kolejności na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie.

 

Inwestorom indywidualnym ma zostać przydzielone około 15% akcji oferowanych, czyli do około 750 000 akcji. Zapisy będą trwały od 12 do 19 października 2015 roku. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na 20 zł za akcję. Tym samym maksymalna wartość oferty może wynieść 100 mln zł brutto.

 

12-19 października 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych po cenie 20 zł za akcję

19-20 października 2015 r.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych

20 października 2015 r.

Podanie ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji

22 października 2015 r.

Ostatni dzień dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu

21-26 października 2015 r.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

27 października 2015 r.

Przydział akcji oferowanych

Około 2 tygodni od przydziału akcji oferowanych

Pierwszy dzień notowań PDA na rynku regulowanym GPW

Około miesiąca od przydziału akcji oferowanych

Pierwszy dzień notowań akcji na rynku regulowanym GPW

Źródło: prospekt emisyjny Lokum Deweloper S.A.

Polityka dywidendy

Zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy do 30% skonsolidowanego rocznego zysku netto. Rekomendacja będzie uwzględniać przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez spółkę finansowania dłużnego. W 2015 roku spółka wypłaciła w formie dywidendy 10% zysku netto.

 

Z pełnym prospektem emisyjnym Lokum Deweloper można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Lokum Deweloper S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie