Chat with us, powered by LiveChat

Wezwanie na Infovide-Matrix po cenie niemal 100% wyższej

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Asseco Poland wezwało do sprzedaży wszystkich akcji notowanej na głównym rynku GPW Infovide-Matrix. Cena w wezwaniu wynosi 6,01 zł za jeden walor, a na zamknięciu w dniu wczorajszym kurs akcji wynosił 3,10 zł.

 

Wezwanie obejmuje 12 476 705 akcji, a role pośrednika świadczy DM PKO BP. Warunkiem realizacji wezwania jest złożenie minimalnej liczby zapisów na sprzedaż akcji odpowiadającej 70,01% wszystkich akcji Infovide-Matrix. Jednak w tym zakresie Asseco zawarło w dniu 23 września 2015 roku porozumienia z głównymi, dotychczasowymi akcjonariuszami Infovide-Matrix dotyczące zbycia przez nich akcji w ogłoszonym wezwaniu. Porozumienie o zbyciu obejmuje łącznie 70,82% wszystkich akcji. Tymi znaczącymi inwestorami, z którymi zawarto porozumienie są: Well.com Holding GmbH (posiadający 36,64% kapitału zakładowego Infovide-Matrix), Santiole Investments Limited (15,16%), Boris Stokalski-Dzierzykraj (13,52%), Golville Trading Limited (5,14%) oraz Michał Buda (0,36%).

 

Jak zazwyczaj bywa w takich przypadkach, warunkiem nabycia akcji w wezwaniu jest również uzyskanie bezwarunkowej zgody właściwych organów ochrony konkurencji na przejęcie przez Asseco Poland kontroli nad przejmowaną firmą.

 

„Celem wezwania jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. Integracja Spółki i Infovide ma na celu budowę i rozwój w Grupie Kapitałowej, silnego kompetencyjnie, centrum świadczenia usług w odniesieniu do rozwiązań informatycznych. Zarząd Spółki jest przekonany, że współpraca z Infovide pozwoliłaby umocnić pozycję Grupy Kapitałowej Asseco na rynku usług IT w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, energetycznym oraz administracji publicznej. W konsekwencji zwiększyłaby się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec największych globalnych firm informatycznych” – napisano w komunikacie bieżącym Asseco Poland.

 

Asseco w przeszłości dokonywało wielu akwizycji innych podmiotów z branży. Jak podkreśla sama spółka potrafi ona efektywnie wykorzystywać zasoby merytoryczne przejmowanych firm. Asseco Poland jest liderem na polskim rynku informatycznym, a także zajmuje szóste miejsce wśród producentów oprogramowania w Europie zgodnie z rankingiem Truffle100.

 

Terminarz wezwania wskazuje na 13 października jako pierwszy dzień przyjmowania zapisów, a ostatni na 12 listopada 2015 roku. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 17 listopada, a przewidywany dzień rozliczenia przez KDPW 20 listopad 2015 roku.

 

Patrząc na wykres akcji Infovide-Matrix, oferowana cena w wezwaniu jest bardzo miłą niespodzianką dla akcjonariuszy tej spółki. Poziom 6,10 zł był niewidziany na rynku od listopada 2013 roku. Ostatnie dwa lata to dominujący trend spadkowy.

 

Infovide-Matrix - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Asseco Poland S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie