Chat with us, powered by LiveChat

Na co zwracać uwagę przy analizie spółek odzieżowych

Skomentuj artykuł
© tang90246 - Fotolia.com

Skuteczna analiza finansowa wiąże się z uwzględnianiem specyfiki danej branży, a każda z nich rządzi się swoimi prawami. W tym artykule przedstawiono charakterystyczne cechy, na które należy zwracać uwagę przy analizie spółek z branży odzieżowej.

 

Wbrew pozorom przedstawiciele tego sektora na GPW w wielu przypadkach, patrząc na ich model biznesowy, różnią się. Jednak przy analizowaniu ich raportów finansowych znaleźć można wspólne czynniki, które mają niemały wpływ na generowane w danych okresach wyniki finansowe.

Pogoda

Jest to podstawowy czynnik „pchający” klientów do sklepów w celu zakupienia odzieży odpowiedniej dla zmieniającej się pory roku. Ma on duże znaczenie przede wszystkim dla wyników czwartego i drugiego kwartału roku kalendarzowego. Za przykład niech posłużą wyniki sprzedażowe LPP w drugiej połowie ubiegłego roku, które słabo wypadły właśnie ze względu na późniejsze nadejście jesiennej pogody w odróżnieniu od porównywalnego okresu roku poprzedniego. Przy analizowaniu wyników spółek odzieżowych za dany okres należy sprawdzić, czy w okresie porównywalnym rok wcześniej nie wystąpił efekt wcześniejszej lub późniejszej zmiany pory roku.

Dynamika przychodów

Spółki odzieżowe z GPW dość często chwalą się miesięcznymi danymi dotyczących wielkości sprzedaży. Publikowana, uzyskana dynamika powinna być skonfrontowana z tempem przyrostu powierzchni handlowej (a tego już część spółek tak często nie publikuje). Efektywniejszy w takim przypadku jest wskaźnik sprzedaży na metr kwadratowych powierzchni handlowej. Akcjonariusz danej spółki nie powinien mieć powodów do radości, jeżeli spółka za dany okres wykazuje dynamikę wzrostu sprzedaży o np. 10%, a powierzchnia handlowa wszystkich sklepów firmy zwiększyła się o np. 20%.

Sprzedaż sklepów porównywalnych

Rzeczą naturalną jest rozwój sieci sklepów poprzez otwieranie nowych lokali, bądź zamykanie tych nieefektywnych. Te nowo uruchamiane sklepy muszą mieć czas na rozruch i przyzwyczajenie klientów do swojej obecności w danym punkcie. W dodatku nie mają one danych sprzedażowych porównywalnych z przeszłości. Skutecznym sposobem oceny zmiany efektywności sprzedaży sieci jest porównanie przychodów sklepów posiadających już swoją historię (działających minimum 1 rok). Mówimy wówczas o dynamice like for like, czyli sklepów porównywalnych. Jest to drugi skuteczny wskaźnik analizy sprzedaży po wartości sprzedaży na metr kwadratowy powierzchni handlowej. Im wyższe jego wartości, tym lepiej to świadczy o rozwoju spółki.

Prognoza rozwoju sieci sklepów

Przedstawiciele spółek odzieżowych bardzo chętnie mówią o inwestycjach, w tym planach powiększania sieci sklepów. Wówczas padają często liczby, mówiące ile nowych sklepów zostanie otwartych w danym roku. I tu zdarzają się pułapki czyhające na inwestorów. Część z nich zapomina, że takie deklaracje nie oznaczają wprost powiększenia liczby sklepów o ową liczbę, gdyż rzeczą naturalną jest również zamykanie wspomnianych już sklepów nieefektywnych. W takich przypadkach należy rozróżniać pojęcie powiększenia sieci sklepów o liczbę x brutto i netto, czyli z uwzględnieniem zamknięć i bez ich uwzględnienia. W przypadku deklaracji o rozwoju sieci sprzedażowej lepiej posługiwać się przyrostem powierzchni handlowej (istniejące sklepy mogą być zarówno powiększane lub zmniejszane).

Ryzyko walutowe

Czynnik ten występuje w wielu branżach. Aby sprawdzić poziom ekspozycji danej spółki na ryzyko walutowe, należy poznać udział realizowanych zakupów towarów w walucie obcej i to samo zrobić z przychodami ze sprzedaży. I w tym przypadku znów niech za przykład posłuży LPP i np. Redan z ubiegłego roku, które to spółki mocno ucierpiały pod względem rentowności ze względu na różnice kursowe (pochodna osłabienia rubla i hrywny). Z kolei spółki odzieżowe zaopatrujące się w dużej części w towar z Chin i rozliczające się w dolarach, również nie zaliczyły ostatniego okresu do udanych, przez umocnienie amerykańskiej waluty względem złotówki.

Trafienie w gusta klientów

Branża odzieżowa charakteryzuje się dużą zmiennością w zakresie trendów modowych. Spółki muszą mieć bardzo dobre rozeznanie w trendach modowych, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zaprojektować i zamówić (bądź wyprodukować) odpowiednią ilość towaru na dany okres roku. Od trafienia w gusta klientów zależy poziom sprzedaży nowych, wprowadzanych kolekcji. Ten czynnik wiąże się jeszcze z dwoma aspektami. Pierwszym z nich jest wielkość (udział) sprzedaży danej kolekcji w tzw. pierwszych cenach (najwyższych), a następnie tempo oraz skala przecen i wyprzedaży. Drugim aspektem jest ryzyko niesprzedania części kolekcji i konieczność poniesienia kosztów z tytułu odpisania wartości zapasów. Powody te są skutecznym bodźcem dla sklepów do organizowania bardzo atrakcyjnych cenowo wyprzedaży (szczególnie po sezonie), by umożliwić firmie odmrożenie kapitału ulokowanego w niesprzedanym towarze. W przypadkach, gdy za jakiś okres spółka pokazuje słabsze wyniki, często jej przedstawiciele tłumaczą to właśnie słabym przyjęciem kolekcji przez klientów i koniecznością sprzedaży towary przy niższych marżach.

Ogólna kondycja gospodarki

Obserwując wskaźniki makroekonomiczne, inwestorzy mogą określać skalę zmieniającego się popytu ze strony klientów. W tym zakresie szczególnie należy zwracać uwagę na takie wskaźniki jak: wydatki konsumentów, średnie wynagrodzenie w gospodarce, czy poziom bezrobocia.

 


 Artykuł ukazał się w Akcjonariuszu 3/2015

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie