Chat with us, powered by LiveChat

Rekordowo niski udział inwestorów indywidualnych w obrotach na GPW

Skomentuj artykuł
© Romolo Tavani - Fotolia.com

Zgodnie ze statystykami publikowanymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie udział inwestorów indywidualnych w obrotach akcjami na rynku głównym wyniósł zaledwie 12% w I półroczu 2015 roku. Jest to najniższa wartość w historii.

 

W I półroczu bieżącego roku za ponad połowę obrotów akcjami na rynku głównym odpowiadali inwestorzy zagraniczni (51%). Pozostałą część obrotów, 37%, wygenerowali inwestorzy instytucjonalni. Na wykresie udziału poszczególnych grup inwestorów w obrotach na GPW widać, że przełomowym rokiem był 2007 rok. Od 2002 roku do 2007 udział trzech wymienionych grup inwestorów był zbliżony do siebie i wahał się od 30% do 40%. Z kolei po 2007 roku widać tendencję zmniejszającego się udziału inwestorów indywidualnych głównie kosztem inwestorów zagranicznych. Inwestorzy instytucjonalni od 2002 roku odpowiadają za około 30% - 40% obrotów w każdym półroczu.

 

Udział inwestorów w obrotach na GPW

                                         Źródło: GPW

 

Patrząc na dane wartościowe inwestorzy indywidualni w I połowie 2015 roku obrócili akcjami o wartości 25,1 mln zł. Jest to nieco więcej niż w poprzednim półroczu, kiedy było to 24,9 mln zł, ale mniej niż w I połowie 2014 roku – 28,8 mln zł. W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni obracali akcjami o wartości około 100 mln zł, a w I półroczu 2015 roku było to 104,4 mln zł. W przypadku inwestorów instytucjonalnych widać coraz mniejszy udział zarówno procentowo jak i wartościowo. Od II połowy 2013 roku obroty tej grupy inwestorów zmalały z 84,5 mln zł do 74,4 mln zł na koniec I półrocza 2015 roku.

 

Z kolei na rynku NewConnect wciąż przeważają inwestorzy indywidualni. W I połowie 2015 roku odpowiadali oni za 79% obrotów na tym rynku. Jeszcze do I połowy 2014 roku widoczny był wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych na NewConnect, kiedy w szczytowym momencie odpowiadali oni za 32% obrotów. Jednak w ciągu ostatniego roku ich udział spadł do 15%.

 

Udział inwestorów w obrotach na NewConnect

                                          Źródło: GPW

 

W publikowanych statystykach GPW podaje również ilość otwartych rachunków. Od I połowy 2014 roku liczba rachunków CG (akcji) spadła o niemal 90 tys., do 1,38 mln. Z kolei ilość aktywnych rachunków akcji to zaledwie 12%, czyli około 170 tys. Publikowane są także statystyki rachunków internetowych, które stanowią 59% otwartych rachunków.

 

Inwestorzy indywidualni mają duży udział w obrotach na rynku instrumentów pochodnych, na których odpowiadają za niemal połowę obrotów. W przypadku kontraktów ich udział W I połowie 2015 roku wyniósł 45%, a w przypadku opcji 49%. Z kolei w przypadku obligacji udział w obrotach wyniósł 39%.

 

Z pełnymi statystykami można zapoznać się tutaj.

 


 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie