Chat with us, powered by LiveChat

Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi według najlepszych wzorców zachodnich 2015

Skomentuj artykuł

 

 

Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi

według najlepszych wzorców zachodnich 2015

  

24 września 2015 r., Warszawa, sala notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz  Ministerstwo Skarbu Państwa organizują konferencję poświęconą standardom prowadzenia relacji inwestorskich z inwestorami indywidualnymi na rynkach zagranicznych. Doświadczenia sprzed roku i sprzed dwóch lat jasno pokazują, że jest taka potrzeba na rynku polskim. Działania spółek zagranicznych, których przedstawicieli mogliśmy gościć w latach ubiegłych (Deutsche Telekom, Air Liquide, BASF, Orange) nie znajdują żadnego porównania na rodzimym rynku. To powoduje, że dobre przykłady z rynków zagranicznych trzeba pokazywać i promować.

 

Wykłady prowadzone będą przez przedstawicieli działów relacji inwestorskich dużych spółek zagranicznych od lat zajmujących się problematyką IR. Tematyka konferencji koncentrować się będzie na komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Celem wykładów będzie przekazanie praktycznej wiedzy, doświadczeń i umiejętności związanych z takimi zagadnieniami jak:

 

 • Budowanie strategii relacji inwestorskich z inwestorem indywidualnym na rynku portugalskimi i francuskim
 • Skuteczność długoterminowych relacji inwestorskich
 • Narzędzia wykorzystywane w komunikacji z inwestorem indywidualnym

 

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim i będą tłumaczone symultanicznie.

 

 


 

  

Program konferencji

 

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników konferencji, poranna kawa
9:30 - 10:00

Powitanie uczestników:

 • Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
 • Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
 • Tomasz Zganiacz, Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa
10:00 - 11:00

Panel dyskusyjny - Rola inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym - wciąż ważna pozycja, czy spychanie na margines?

W dyskusji udział wezmą:

 • Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.
 • Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Moderator dyskusji (na prawach uczestnika): Jarosław Dominiak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

11:00 - 12:15 Rui Coimbra, Dyrektor do spraw relacji inwestorskich, Banco Comercial Portugues S.A. - Relacje z inwestorami indywidualnymi - studium przypadku Millennium BCP
12:15 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 14:00

Aldo Sicurani, Dyrektor Generalny Francuskiej Federacji Inwestorów Indywidualnych oraz Klubów Inwestycyjnych (Fédération des Investisseurs individuels et des Clubs d'investissement) - Inwestor indywidualny - znaczący partner. Doświadczenia z rynku francuskiego

14:00 - 15:00

Panel dyskusyjny - Jak budować dobre relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi na rynku polskim

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele polskich spółek publicznych, między innymi:

 • Robert Ogór, Prezes Zarządu Ambra S.A.
 • Przemysław Dąbrowski, Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA
 • Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS S.A.

Moderator dyskusji: Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna

15:00 - 16:00

Lunch

 

  


  

 

Sylwetki wykładowców

 

Rui Coimbra, Dyrektor do spraw relacji inwestorskich w Banco Comercial Portugues S.A. W 1993 roku ukończył Portugalski Uniwersytet Katolicki w Lizbonie. W 1999 obronił doktorat z makroekonomii na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W latach 2000-2001 doradca ekonomiczny Premiera Rządu Portugalii. Od 2001 do 2002 roku Podsekretarz Stanu w Portugalskim Ministerstwie Finansów. Od 2002 roku pracuje w branży bankowej. Początkowo jako dyrektor w departamencie audytu w Banco Comercial Português. W latach 2006-2010 CFO Milleniumbanku w Grecji. Następnie od 2010 do 2011 członek Zarządu Millenniumbank w Turcji. W 2011 powraca do Millenniumbank w Grecji na stanowisko Prezesa Zarządu. Od września 2011 roku Dyrektor do spraw relacji inwestorskich w Banco Comercial Português.

 

 

Aldo Sicurani - od 2003 roku Dyrektor Generalny Francuskiej Federacji Inwestorów Indywidualnych i Klubów Inwestycyjnych (Fédération des Investisseurs individuels et des Clubs d'investissement - F2iC). Do 2003 dziennikarz finansowy w różnych francuskich wydawnictwach, między innymi w Vie Financière, La Tribune, NewsBourse, L’Agefi wydawanych we Francji i we Włoszech. Był także konsultantem finansowym w Montrealu (Kanada). Aktualnie F2iC jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym inwestorów indywidualnych we Francji z łączną liczbą członków przekraczającą 100 000.

 

 

 


 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

 


 

II edycja Konferencji (2014) 

 

 


 

 

Relacje inwestorskie na polskim rynku kapitałowym: 

 

 

  


 

 

Organizatorzy

 

 

 

Partnerzy

 

 

SEG  Tauron PE

 

Partnerzy medialni

 

Dziennik Gazeta Prawna GPW Media
Telma Communications Agency

 

 

W przypadku pytań związanych z konferencją prosimy o kontakt:

Szymon Matuszyński

e-mail: smatuszynski@sii.org.pl

tel. +48 660 307 637 

tel. 71 332 95 60

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie