Chat with us, powered by LiveChat

Skokowy wzrost sprzedaży Oponeo.pl w maju

Skomentuj artykuł

Zarząd Oponeo.pl S.A. poinformował w komunikacie bieżącym, że w maju 2015 roku osiągnął jednostkowe przychody w kwocie 30,9 mln zł. Oznacza to wzrost o 40% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w maju 2014 roku, kiedy to wyniosły one 22,0 mln zł.

 

„Główną przyczyną uzyskania większych przychodów ze sprzedaży w maju 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki w Polsce i na rynkach zagranicznych” – zaznaczono w komunikacie.

 

 

Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu Oponeo.pl, dodał, że firma w maju br. zrealizowała łącznie 39% więcej zamówień w ujęciu rok do roku. Na polskim rynku wzrost zamówień wyniósł 33%, natomiast na rynkach zagranicznych odnotowano 54% wzrost zamówień. Największą dynamikę wzrostu zamówień wykazały takie rynki jak Irlandia (113%), Hiszpania (73%) oraz  Holandia (50%).

 

Łącznie przychody za okres od 1 stycznia do 31 maja 2015 roku wzrosły o 28% i wyniosły 159,5 mln zł. Co ważne, w przychodach jednostkowych nie są ujęte przychody z trzech rynków - brytyjskiego, niemieckiego i tureckiego. Rynek brytyjski jest pod względem udziałów największym rynkiem zagranicznym dla Oponeo.pl. Za działalność na tych rynkach odpowiadają spółki zależne, a ich wyniki będą ujęte w wynikach skonsolidowanych.

 

Jest to najwyższa w ostatnim czasie wykazana miesięczna dynamika wzrostu sprzedaży przez spółkę. Jak na razie po 20 minutach od publikacji tej informacji rynek nie reaguje na nią. Z punktu widzenia analizy technicznej na wykresie dominuje trend wzrostowy, jednak od roku kształtuje się średnioterminowa linia spadkowa, zamykająca kurs w formacji trójkąta zwyżkującego. Obecne poziomy wsparcia i oporu wynoszą odpowiednio 10,15 zł i 11,8 zł. Na początku maja br. popyt próbował nieudanie pokonać górną granicę formacji.

 

Oponeo - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Oponeo.pl S.A.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie