Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Podatek Belki - Propozycje SII

18 kwietnia 2008 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Premiera, Ministra Finansów oraz kluczowych polityków pozostałych partii politycznych pismo, w którym przedstawione zostały przejściowe propozycje dotyczące podatku giełdowego. SII stoi na stanowisku, że nie powinno dojść selektywnego zwolnienia dochodów kapitałowych z obowiązku podatkowego. Proces ten powinien być przeprowadzony zgodnie z zapowiedziami wyborczymi równolegle…

 

„Podatek od dochodów kapitałowych był tematem podnoszonym w czasie ostatniej kampanii wyborczej. Cieszy nas, że deklaracje zniesienia podatku są podtrzymywane także w czasie obecnej kadencji Parlamentu, zarówno przez rząd jak i kluby poselskie.  Warto w tym miejscu przypomnieć, że według badań wykonanych przez firmę PBS DGA na zlecenie Gazety Prawnej i Open Finance, 42% Polaków przyznaje, że posiada oszczędności, co potwierdza zasadność jak najszybszej realizacji wspomnianych deklaracji. Podatek od zysków kapitałowych jest zatem istotnym tematem dla dużej części społeczeństwa.

Elementarne zasady ekonomii wskazują, że przy opodatkowaniu oszczędności chęć gromadzenia kapitału wypierana jest przez skłonność do zaciągania kredytów, co tworzy dodatkową nierównowagę, na której korzystają przede wszystkim instytucje udzielające kredytów, a nie obywatele. Dodajmy do tego fakt, iż polskie społeczeństwo jest dziś dużo uboższe od mieszkańców większości państw Unii Europejskiej.

 

W publicznej debacie padła już propozycja stopniowego odchodzenia od opodatkowania dochodów kapitałowych, preferująca lokaty bankowe. Kluby opozycyjne dodatkowo zgłosiły projekty ustaw znoszące opodatkowanie zysków jedynie z lokat bankowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), skupiające drobnych inwestorów giełdowych, pragnie zwrócić uwagę na niewłaściwość takiego rozwiązania. Jedną z konsekwencji wdrożenia takiego pomysłu byłoby przede wszystkim niezrozumiałe i bezzasadne preferowanie banków przy pozyskiwaniu kapitału, względem polskich firm, ale także obniżenie atrakcyjności obligacji skarbowych nabywanych zarówno w bankach, jak i kupowanych poprzez rachunki maklerskie na giełdzie papierów wartościowych. Wystąpienie takiego zróżnicowania podatkowego mogłoby spowodować poważny problem techniczno-prawny w stosunku do funduszy inwestycyjnych, lokujących jednocześnie oszczędności obywateli na rynku pieniężnym (lokaty bankowe), obligacji skarbowych, ale również akcyjnym. W przypadku funduszy mieszanych, zrównoważonych oraz akcyjnych wyliczenie wartości podatku byłoby niemożliwe ze względu na permanentną zmianę wzajemnego udziału procentowego aktywów w trzech podstawowych rodzajach: lokat bankowych, obligacjach i akcjach. Stąd najlepszym rozwiązaniem jest równoległe zniesienie podatku od wszystkich zysków kapitałowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że liczba klientów krajowych TFI wyniosła na koniec 2007 roku 3,39 miliona. Dodajmy do tego, że na wiosnę 2007 roku, jeden na czterech (24%) inwestorów giełdowych dysponowała kwotą nie większą niż 10 tys. złotych, a trzech na pięciu (58%) najwyżej 50 tys. złotych. Rok wcześniej analogiczne wartości wynosiły 38% i 68%. Słaby giełdowy rok 2007 zwiastuje ponowny wzrost udziału graczy z portfelem mniejszym niż 50 tys. złotych. Przytoczone dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych prowadzonego co roku przez SII.

 

Odnosząc się do bieżącej sytuacji budżetowej warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze - stałe dochody do budżetu dotyczą podatku od lokat bankowych i odsetek od obligacji. Po drugie - przychody z akcji i innych instrumentów giełdowych zależne są od aktualnej koniunktury. W razie wystąpienie bessy inwestorzy w przeważającej większości ponoszą straty, co skutkuje dużo niższymi dochodami do budżetu państwa  w danym roku podatkowym, ale także dużo mniejszymi dochodami w latach następnych, wobec powstania tzw. tarczy podatkowej (przychód w danym roku jest obniżany o straty z lat ubiegłych). Stąd opieranie planów przyszłych wpływów podatkowych na tym źródle podatkowym jest bardzo wątpliwe.

 

Zwracamy również uwagę, że lobbowany przez niektórych polityków pomysł zniesienia podatku od lokat, przy jednoczesnym utrzymaniu opodatkowania zysków z giełdy, może przyczynić się do odpływu kapitału z bardziej ryzykownych instrumentów do instrumentów, które nie są obarczone ryzykiem. W efekcie możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem tempa rozwoju młodego rynku akcji, jakim niewątpliwie jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto należy zauważyć, że niższy poziom aktywności inwestorów wpłynie również niekorzystnie na finansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez spółki dzięki środkom pozyskanym z giełdy.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, proponujemy w okresie przejściowym (rocznym) wprowadzenie ulgi podatkowej dla wszystkich dochodów kapitałowych. Głównym założeniem ulgi byłoby to, aby kwota wolna od podatku w przypadku inwestycji kapitałowych wynosiła 60 000 zł, co odpowiadałoby niemal dwudziestokrotności kwoty wolnej od podatku od dochodów uzyskanych ze źródeł, które nie są obciążone ryzykiem straty, w tym umów o pracę, rent i emerytur. Aby sprawnie wdrożyć w życie taki mechanizm należałoby umożliwić rozliczenia wszelkich omawianych dochodów w zeznaniu podatkowym, dokonywanym w formularzu PIT38. Po wdrożonych zmianach wszystkie podatki, w tym podatki od lokat bankowych byłyby płacone po zakończeniu roku podatkowego. Naszym zdaniem warto również zwolnić z obowiązku składania deklaracji osoby, które miałyby dochód niższy od poziomu powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Warto również podkreślić, że pieniądze Polaków oszczędzone dzięki uldze finalnie i tak w pewnej części trafią do budżetu, chociażby w formie podatków pośrednich."

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie