Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: PKO Bank Polski SA - omówienie wyników finansowych za 2014 oraz perspektywy rozwoju w 2015 roku

źródło: PKO Bank Polski

 

Czat inwestorski

Temat czata:

Omówienie wyników finansowych za 2014

oraz perspektywy rozwoju w 2015 roku

9 kwietnia,

godzina 12:00

    PKO Bank Polski

 

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Zbigniew Jagiełło

Zbigniew Jagiełło

 

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011 roku i 2014 roku. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pioneer Pekao TFI SA. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI SA.

 

 

 

 

W okresie kilkunastoletniej pracy na rynku finansowym był odpowiedzialny m.in. za: 

  • przeprowadzenie PKO Banku Polskiego SA z sukcesem przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji Banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej;
  • przygotowanie i realizację strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012, która zaowocowała zdecydowanym wzrostem efektywności mierzonej wskaźnikami ROE, ROA i C/I, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych (Bank pozostaje liderem pod względem wartości akcji w wolnym obrocie giełdowym oraz ważnym emitentem długu korporacyjnego);
  • dostosowanie PKO Banku Polskiego SA do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego poprzez uatrakcyjnienie oferty produktowej i podniesienie jakości obsługi klientów;
  • przeformułowanie modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w kierunku koncentracji na podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług finansowych.

 

Jest aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Członek Rady Związku Banków Polskich oraz prestiżowej organizacji Institut International D’Etudes Bancaires zrzeszających międzynarodowe środowisko bankowe. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.


Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskał tytuł Executive MBA certyfikowany przez Rotterdam School of Management, Erasmus University. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest także Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji PKO Banku Polskiego SA, która powstała w 2010 roku z jego inicjatywy.

 

Wybrany Prezesem Roku 2011 przez Gazetę Giełdy Parkiet. Laureat Wektora 2011 przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP oraz Złotego Bankiera w kategorii Osobowość Roku 2011. Uznany także za Menedżera Roku 2011 w konkursie Gazety Bankowej. W 2012 roku tytuł jednego z Top 20 Managerów na czas kryzysu przyznał mu Bloomberg Businessweek Polska. W 2013 został uhonorowany przez Miesięcznik Finansowy Bank nagrodą specjalną Innowator Sektora Bankowego 2012. Otrzymał również tytuły miesięcznika Brief - Człowiek Roku 2013 i Dziennika Gazety Prawnej - Wizjoner 2013 za wkład w rozwój sektora finansowego, konsekwencję w umacnianiu rynkowej pozycji lidera rynku i determinację w zmienianiu wizerunku Banku.

 

Opis banku:

 

PKO Bank Polski SA (Bank) jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Należy również do najstarszych działających instytucji finansowych w kraju.

 

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach. Bank wyróżnia się na polskim rynku bankowym wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają Bankowi stabilny i bezpieczny rozwój. PKO Bank Polski SA posiada wiodące udziały w polskim rynku bankowym na poziomie 17,3% (depozyty) i 17,9% (kredyty). Bank jest liderem polskiego rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, kart płatniczych oraz wartości kredytów hipotecznych.

 

Przez cały okres działalności systematycznie budowany jest prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski SA konsekwentnie podejmuje działania mające ugruntować postrzeganie Banku jako instytucji:

  • bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej,
  • nowoczesnej i innowacyjnej, przyjaznej dla klientów i sprawnie zarządzanej,
  • społecznie odpowiedzialnej oraz dbającej o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

 

Rok 2014 był drugim rokiem realizacji założeń strategii na lata 2013-2015. Wartość sumy bilansowej osiągnęła poziom 243,8 mld PLN, co stanowiło 15,9%1 aktywów całego sektora bankowego w Polsce na koniec 2014 roku. Kapitały własne zwiększyły się o 9,9% do poziomu 27,6 mld PLN na koniec 2014 roku (16,6% kapitałów całego sektora). Umożliwiło to Bankowi osiągnięcie współczynnika wypłacalności na poziomie 13,37%, zapewniającego bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ugruntowane, dzięki stabilnej sytuacji finansowej, zaufanie klientów przełożyło się na wzrost zobowiązań wobec klientów do poziomu 185,9 mld PLN, a udział Banku w depozytach sektora wyniósł 17,3%.

 

Mimo silnej konkurencji rynkowej PKO Bank Polski SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Jest także wiodącym bankiem w Polsce dla klientów korporacyjnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności. PKO Bank Polski SA udziela finansowania wszystkim branżom polskiej gospodarki, jest też czołowym kredytodawcą na rynku samorządów. Podstawą rozwoju biznesu korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA jest oferta na najwyższym poziomie produktów kredytowych i transakcyjnych.

 

Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Bankowi zwiększenie w 2014 roku portfela kredytowego brutto o 31,3 mld PLN do poziomu 185,1 mld PLN, co przełożyło się na wzrost udziału rynkowego Banku w zakresie kredytów do poziomu 17,9%.

 

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA (Grupa Kapitałowa Banku, Grupa Kapitałowa) oferuje szereg usług specjalistycznych w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie oraz świadczy usługi wsparcia w zakresie prowadzenia działalności, prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami, a także poprzez podmioty zależne na Ukrainie prowadzi działalność bankową, windykacyjną i faktoringową.

 

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie.

 

W 2014 roku Bank kontynuował działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji. Na koniec 2014 roku największa w kraju sieć oddziałów obejmowała 1 319 placówek (w tym 133 placówki przejęte w wyniku fuzji) oraz 1 001 agencji. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz z wprowadzonego w 2013 roku nowego standardu płatności mobilnych – IKO. Do ich dyspozycji pozostaje również stale rosnąca liczba bankomatów - na koniec 2014 roku były to 3 065 urządzeń.

 

Z usług Banku korzysta 8,9 mln klientów w segmencie detalicznym oraz 14,1 tys. klientów w segmencie korporacyjnym.

 

PKO Bank Polski SA należy do największych pracodawców w Polsce, na koniec 2014 roku zatrudniał ponad 26 tys. pracowników. Inicjatywy podejmowane przez Bank w 2014 roku sprzyjały budowaniu nowoczesnej i otwartej na zmiany kultury korporacyjnej, z wykorzystaniem narzędzi służących do poprawy efektywności i doskonalenia kompetencji pracowników PKO Banku Polskiego SA oraz zwiększenia efektywności współpracy wewnętrznej (m.in. oceny kompetencji pracowników, inicjatywy mające na celu wewnętrzną wymianę doświadczeń i wiedzy oraz wsparcie procesu adaptacji w organizacji nowych pracowników Banku).

 


 

Zapis z czatu inwestorskiego

 


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z PKO BP SA, który odbędzie się 9 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów odpowiadać będzie, Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: PKO Bank Polski Dzień dobry Państwu. Zapraszam do zadawania pytań. Zbigniew Jagiełło

 

Remek: W jakich obszarach spółka jest konkurencyjna względem innych banków?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO Bank Polski stara się być konkurencyjnym w każdym obszarze bankowości, czyli detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Szczególnie dumni jesteśmy z rozwoju obszaru bankowości dla najmłodszych: dzieci i młodzieży. W szczególności konta Junior dla najmłodszych prowadzonego pod nadzorem rodziców.

 

albercik: Jak często Zarząd PKO BP jest w kontakcie z KNF?

 

Zbigniew Jagiełło: Zgodnie z wymogami prawa jesteśmy w stałym, nieustannym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

bing: Synergia kosztowa zakłada, że będziecie Państwo ciąć etaty? Kiedy to nastąpi? Czy już proces trwa?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO Bank Polski przykłada dużą wagę do współczynników efektywności jakim jest C/I. Ten współczynnik w PKO jest jednym z najlepszych na rynku jednocześnie PKO zmniejszył zatrudnienie w ciągu 5 lat o ok 4 tyś pracowników odbywa się to poprzez m.in. centralizację procesów wsparcia.

 

werity: Kiedy spodziewa się Pan Prezes wzrostu stóp procentowych? Jak to się przełoży na wyniki finansowe w przyszłości?

 

Zbigniew Jagiełło: Wydaje się, że stopy procentowe mogą zacząć rosnąć na przełomie 2015 i 2016 roku, jednakże proces ten jest wrażliwy na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne takie jak: ożywienie gospodarcze w strefie Unii Europejskiej, politykę Europejskiego Banku Centralnego, sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, decyzje FED w sprawie stóp procentowych, a także w skali globalnej zachowanie się gospodarki chińskiej. Czynniki wewnętrzne, czyli nasze polskie są dobre. Mamy dobry w stosunku do naszych sąsiadów wzrost gospodarczy, dobrą konsumpcję wewnętrzną oraz rosnący eksport. Generalnie wzrost stóp procentowy jest korzystny dla strumienia przychodów odsetkowych każdego banku.

 

koza: Dzień dobry. Czy PKO BP planuje modernizację lub wymianę systemów IT? Jak kosztowny może być ten projekt?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO nie planuje wymiany systemów IT. Stale modernizuje systemy IT, czego wyrazem jest nowe iPKO.

 

yoko: Jaki procent kredytów frankowych klientów Banku PKO BP jest zagrożonych terminową spłatą?

 

Zbigniew Jagiełło: Na koniec roku 2014 udział kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF zagrożonych terminową spłatą wyniósł 3,1 % i był nieznacznie wyższy niż poziom analogicznych kredytów w PLN. Wynika to z faktu, że od kilku lat PKO Bank Polski nie prowadzi sprzedaży kredytów w CHF, natomiast sprzedaje ok. 10 mld kredytów mieszkaniowych rocznie w PLN. Bieżąca obserwacja tego portfela wskazuje, że poziom nowych kredytów wchodzących w stan zagrożonych jest niższy dla portfela w CHF niż dla PLN.

 

fifi: Dlaczego nie każdemu bankowi udało się obniżyć koszty odsetkowe? Jak to się Państwu udało?

 

Zbigniew Jagiełło: Prowadzimy odpowiednią do warunków rynkowych politykę cenową w zakresie naszej oferty depozytowej, którą sukcesywnie rozwijamy. Obok tego głównego źródła finansowania naszej działalności jaką są depozyty klientów, staramy się dywersyfikować źródła finansowania, selektywnie wykorzystując sprzyjające warunki rynkowe do korzystania z polskiego i zagranicznego rynku hurtowego.

 

kostek: Witam, mam pytanie co tak naprawdę oznacza „zalecenie” KNF niewypłacania dywidendy? Czy należy to traktować jednoznacznie jako zakaz?

 

Zbigniew Jagiełło: Zalecenie KNF oznacza, że organy korporacyjne Banku tj. Zarząd i RN muszą się do niego zastosować i nie mogą obecnie rekomendować wypłaty dywidendy. Rekomendacje w postaci raportu bieżącego oraz informacje o stosowaniu się do zalecenia przez RN upubliczniliśmy w ostatnich dniach.

 

jajuga: Jaki udział mają kredyty hipoteczne we franku?

 

Zbigniew Jagiełło: Udział kredytów mieszkaniowych we franku szwajcarskim w całym portfelu kredytowym Banku wynosi ok. 16%. Co plasuje go poniżej średniej rynkowej w polskim sektorze bankowym. Sześć banków posiada wyższy udział kredytów CHF w portfelu.

 

chrome: Czy marcowa obniżka stóp procentowych będzie już widoczna w wynikach banku za pierwszy kwartał 2015?

 

Zbigniew Jagiełło: Częściowo tak, ponieważ rynkowe stawki referencyjne antycypowały ten ruch już w lutym. Natomiast biorąc pod uwagę okres przeszacowania oprocentowania kredytów i czas niezbędny na dostosowanie oferty depozytowej, pełny skutek będzie widoczny w 2Q'2015.

 

ciekawski: Panie Prezesie czy jest Pan akcjonariuszem Banku PKO BP?

 

Zbigniew Jagiełło: Tak jestem zadowolonym akcjonariuszem PKO Banku Polskiego. Posiadam 10 tys. akcji kupowanych sukcesywnie w ostatnich latach.

 

rozmaryn: Czy mógłby Pan Prezes skomentować plany związane z wejściem na rynek niemiecki? Jaki jest główny cel tej decyzji?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO Bank Polski chce podążać za polskimi przedsiębiorcami i klientami Banku, którzy działają na rynku niemieckim. W pierwszym kroku planujemy otworzyć w drugiej połowie 2015 roku oddział we Frankfurcie, następnie bazując na tym doświadczeniu planujemy otworzyć oddziały PKO Banku Polskiego we Francji, Wielkiej Brytanii i Czechach, to jest w krajach gdzie polski eksport i aktywność polskich przedsiębiorców jest największa.

 

Wonder: Czy moderator jest pracownikiem PKO BP?

 

Zbigniew Jagiełło: Tak moderator jest pracownikiem PKO Banku Polskiego.

 

anna47: dlaczego kurs PKO jest od pewnego czasu w trendzie spadkowym??? czy większość inwestorów wycofuje sie z posiadania tych akcji?

 

Zbigniew Jagiełło: Jeżeli ktoś sprzedaje, to ktoś musi kupować. Warren Buffet mówi, że akcje przechodzą od aktywnych do cierpliwych. PKO Bank Polski od 2010 roku nieprzerwanie notuje najlepszy zysk netto wśród polskich banków.

 

chrome: Czy może Pan powiedzieć coś o wolumenach sprzedanych kredytów (hipotecznych, gotówkowych) w Q1? Czy odnotowano wzrost sprzedaży r/r?

 

Zbigniew Jagiełło: Wyniki dot. I kwartału zostaną opublikowane 11 maja 2015r. PKO jest od dłuższego czasu liderem sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych. W 2014r. sprzedał kredyty hipoteczne na kwotę 10,5 mld i konsumpcyjnych na kwotę 10,2 mld.

 

anna47: dlaczego Zarząd słucha KNF i nie chce podzielić się choćby częścią zysku za 2014 rok???

 

Zbigniew Jagiełło: Zarząd Banku jest związany przepisami prawa i musi stosować się do zaleceń KNF.

 

ksiegowi24: Czy odnotowaliście pogorszenie spłacalności kredytów we frankach szwajcarskich?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO Bank Polski wprowadził udogodnienia uzgodnione na szczeblu Związku Banków Polskich w wyniku czego większość klientów korzysta obecnie z niższej raty kredytowej niż w grudniu ubiegłego roku. Przyczynia sie to do sytuacji, że nie obserwujemy pogorszenia spłacalności w tym portfelu.

 

sergiej: Witam, z czego wynika znaczący wzrost kosztów w 2014 r. względem roku 2013 r.?

 

Zbigniew Jagiełło: Wzrost kosztów administracyjnych r/r na poziomie ok 13,5% to głównie efekt zmian w strukturze Grupy Kapitałowej PKO BP, w tym efekt nabycia spółek z Grupy Nordea (to ok 450 mln zł w 2014 r). W kolejnych okresach oczekujemy pozytywnych efektów synergii z tytułu integracji operacyjnej spółek Grupy Nordea.

 

Staszek: Jak ocenia Pan rok 2014 dla banku? W którym kierunku bank się rozwijał? Co się zmieniło?

 

Zbigniew Jagiełło: Rok 2014 był wymagającym rokiem dla Banku. Byliśmy w tym czasie w procesie przejmowania aktywów Nordea, co zawsze wpływa na wzrost organiczny. Pomimo tego skonsolidowany zysk Banku w 2014 był lepszy niż w 2013.

 

ami: Wiceprezes NBP Zaleska mówiła ostatnio o groźbie wojny depozytowej w rezultacie spadku atrakcyjności lokat bankowych i potencjalnego odpływu klientów. Czy przewidują Państwo taki scenariusz?

 

Zbigniew Jagiełło: Nie widzimy obecnie groźby wojny depozytowej. Duże banki poprzez możliwość emisji obligacji zaspokajają swoje potrzeby w zakresie płynnościowym. O tym, że sytuacja jest dobra świadczy spadający w sektorze współczynnik kredytów do depozytów, najniższy od 2009r.

 

Hubert R.: Czy bank konsoliduje wyniki wypracowane przez dom maklerski czy to odrębna spółka ?

 

Zbigniew Jagiełło: Dom maklerski jest integralną częścią PKO Banku Polskiego i jego wyniki są prezentowane w ramach wyników Banku.

 

anna47: czy PKO będzie się starało o przejęcie RAJFAJSEN-POLBANK których chce się pozbyć austriacka grupa?

 

Zbigniew Jagiełło: PKO Bank Polski nie jest zainteresowany tą transakcją.

 

chrome: Czy są Państwo zadowoleni z rozwoju Polskiego Systemu Płatności? Ile klientów go używa?

 

Zbigniew Jagiełło: Według upublicznionej przez PSP informacji liczba użytkowników przekroczyła 500 tys. osób

 

Hubert R.: Czy we wszystkich bankach należy się spodziewać wzrostu opłat i prowizji między innymi za prowadzenie konta i inne komplementarne usługi?

 

Zbigniew Jagiełło: Tak

 

Jozjasz: Czy obniżenie opłat związanych z transakcjami kartami płatniczymi miały wpływ na wyniki banku ? Czy szykują się kolejne obniżki opłat?

 

Zbigniew Jagiełło: Tak, decyzje o ostatnich redukcjach stawek Interchange Fee miały materialny wpływ na przychody prowizyjne Banku, choć udało się częściowo go zneutralizować dzięki wyższej transakcyjności. Decyzje o kolejnych krokach w tym obszarze leżą w gestii innych organów.

 

rysiu: Jaka jest Pana opinia na temat polskiego sektora bankowego i kredytów we frankach? Które z dotychczas zaproponowanych rozwiązań „problemu franka” Pana zdaniem jest najkorzystniejsze?

 

Zbigniew Jagiełło: Problem rozwiązania tzw. portfela frankowego musi uwzględniać interesy klientów, banków, oraz całej gospodarki. Gwałtowne rozwiązania tego problemu mogą być szkodliwe dla polskiej gospodarki, a tym samym dla wszystkich Polaków, w tym również kredytobiorców, nie tylko frankowych. Nie wydaje mi się, że istnieje cudowna recepta na rozwiązanie tego problemu. Trzeba w sposób systematyczny i ostrożny przez najbliższe lata rozwiązywać ten węzeł gordyjski.

 

ironfather: Jak na sytuację banku wpłynęło chwilowe znaczne umocnienie franka do złotówki? Gdzie jest to widoczne w wynikach banku?

 

Zbigniew Jagiełło: Chwilowe umocnienia i osłabienia kursów walutowych nie wpływają na wyniki Banku ze względu na prowadzoną politykę zamkniętej pozycji walutowej. Umocnienie CHF w dłuższym terminie powoduje, że Bank otrzymuje wyższe przychody odsetkowe, ale również ponosi wyższe koszty odsetkowe. W przypadku osłabienia PLN dodatkowo istnieje zagrożenie pogorszeniem jakości kredytowej portfela frankowego.

 

forum: W którym kierunku bank zamierza się rozwijać w 2015 roku i w dalszej przyszłości? Na co zwrócona zostanie w największym stopniu uwaga?

 

Zbigniew Jagiełło: W 2015 roku Bank poza stałym wzrostem organicznym chce przeprowadzić fuzję operacyjną przejętego banku Nordea. 1 kwietnia 2015 r. ruszył Bank Hipoteczny, który docelowo ma przejąć większość kredytów hipotecznych. Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy także sprzedaż ubezpieczeń w nowej formule, zgodnie z rekomendacją U. Chcemy rozpocząć działalność poza granicami kraju. Nasz oddział we Frankfurcie będzie obsługiwał klientów firmowych.

 

Ewa_76: Bank istotnie zwiększył wynik z tytułu odsetek, jednak zysk operacyjny pozostał na zbliżonym poziomie. Co na to się złożyło?

 

Zbigniew Jagiełło: Analizując wyniki Grupy Kapitałowej PKO BP r/r należy pamiętać o istotnym zdarzeniu jednorazowym w 2013 r, tj sprzedaży aktywów spółki eService. Zmiany w poszczególnych pozycjach rachunku wyników za 2014 są efektem konsolidacji sprawozdania finansowego po zakupie aktywów z grupy Nordea, co wpłynęło z jednej strony na wyższą stronę przychodową, z drugiej zaś strony, na wspominane już przeze mnie, wzrosty po stronie kosztów działania.

 

anna47: CZY PKO nie boi się konkurencji na POLSKIM rynku zwłaszcza banków z grupy P. CZARNECKIEGO oraz odpływu klientów do tzw., usług bankowych oferowanych przez operatorów sieci telefonii komórkowej? ta tendencja jest wzrastająca!

 

Zbigniew Jagiełło: Konkurencja jest dobra dla klientów banków a także dla samych banków. PKO lubi silną konkurencję i lubi z nią wygrywać. Od 2011 roku rośnie liczba klientów PKO, co świadczy o tym, że potrafimy konkurować na rynku polskim.

 

Jaroslaw: Jak długo działa PKO Bank Hipoteczny? Jak przedstawiają się dotychczas jego wyniki? Czy spełniły one oczekiwania?

 

Zbigniew Jagiełło: Bank Hipoteczny działa już 9 dni.

 

anna47: czy SKARB PAŃSTWA będzie chciał sprzedać w tym roku pakiet akcji PKO inwestorowi strategicznemu, aby zmniejszyć zaangażowanie w tym sektorze, bo jednak ma decydujący głos, co do losów PKO?

 

Zbigniew Jagiełło: To jest pytanie do Skarbu Państwa.

 

anna47: Panie PREZESIE jakie jest przesłanie dla drobnych inwestorów mających niewielkie pakiety akcji na najbliższy rok? TRZYMAC JESZCZE czy JUŻ SPRZEDAĆ?

 

Zbigniew Jagiełło: Ja nie planuję sprzedaży 10 000 swoich akcji.

 

saldokredyt: W liście do akcjonariuszy spotkałem się z ciekawych stwierdzeniem nowego ładu hipotecznego. Czy mógłby Pan pokrótce przybliżyć ten termin?

 

Zbigniew Jagiełło: Idea nowego ładu na rynku kredytów hipotecznych została przeze mnie zaprezentowania kilka tygodni temu w artykule na łamach Gazety Wyborczej. W skrócie chodzi o to, aby większość kredytów na rynku polskim była udzielana przez wyspecjalizowane banki hipoteczne, które mogą emitować listy zastawne oparte o stałą stopę procentową, co umożliwia oferowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej przez okres 5 - 6 lat (okres życia listu zastawnego). Ta idea znana jest na rynku niemieckim i skandynawskim i umożliwia bezpieczną formułę kredytu hipotecznego dla klienta i dla banku.

 

ami: Czy dostrzegają Państwo pozytywne efekty niskich stóp procentowych (np. w postaci niższych kosztów ryzyka)?

 

Zbigniew Jagiełło: W roku 2014 czyli już w okresie niskich stóp PKO zanotował najniższe koszty ryzyka w swojej ostatniej 5 letniej historii.

 

krzyk: Czy efekty przejęcia Nordea Bank są widoczne w wynikach za 2014 rok?

 

Zbigniew Jagiełło: Tak, Efekty przejęcia spółek z Grupy Nordea są widoczne w naszych sprawozdaniach finansowych na poziomie skonsolidowanym już do 2Q'2014 a na poziomie jednostkowym, od listopada 2014r, tj. od daty fuzji prawnej. W wymiarze finansowym te efekty są widoczne zarówno po stronie wyniku odsetkowego i prowizyjnego, lecz również obciążają koszty działania Grupy. Oczekujemy w kolejnych okresach pojawienia się pozytywnych efektów synergii z tytułu integracji operacyjnej spółek z Grupy Nordea, początkowych jeszcze w 2015 r a pełnych w 2016 r.

 

mojses: Czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się zamykania oddziałów banku celem redukcji kosztów?

 

Zbigniew Jagiełło: Zmniejszanie się liczby oddziałów banków jest związane ze zmianami technologicznymi i demograficznymi. Dotyczy nie tylko Polski, ale i całego świata. Młodsi klienci wolą kontakt zdalny, zatem banki muszą się do tych tendencji dostosować.

 

chrome: Ostatnio inwestorzy odwracają się od sektora bankowego, który stał przed szeregiem problemów (wyższe BFG, niskie stopy, niższe interchange itd.). Jak zachęciłby Pan do inwestowania w sektor/PKO BP. Co dobrego może przynieść rok 2015?

 

Zbigniew Jagiełło: W roku 2015 przewidywany wzrost gospodarczy wynosi 3,5 % przy dobrej dynamice dochodów, eksportu i inwestycji. Oznacza to wzrost liczby miejsc pracy i zamożności Polaków. Życzę sobie i Państwu, aby to trwało jak najdłużej.

 

Moderator: Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Na te, na które nie zdążyłem odpowiedzieć odpowiemy w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Zapis czatu będzie dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Syntetyczne odpowiedzi na pytania zadane podczas czatu inwestorskiego (52 pytania), na które z powodu ograniczeń czasowych nie padły odpowiedzi

1. Uczestników (jolo, anna47, mario, kostek, Łukasz_Z, Grzegorz Czajka, Wonder, Marcin z Reutera, bufecik) interesowały kwestie związane z dywidendą za 2014 rok i w następnych latach.

 

Pod koniec marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała dla Banku zalecenie zatrzymania całego zysku wypracowanego w 2014 roku do czasu ustalenia przez KNF wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku. W związku z tym zarówno Zarząd Banku jak i Rada Nadzorcza podjęły uchwały o stosowaniu zalecenia KNF. Zgodnie z przepisami Prawa bankowego w przypadku nie zastosowania się do zalecenia KNF mogą zostać nałożone sankcje wskazane w art. 138.

Aktualnie Bank oczekuje na informacje z KNF dotyczące wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego.

Zarząd Banku poinformował (w formie raportu bieżącego nr 25/2015) na początku maja 2015, że postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku osiągniętego w 2014 roku i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej wysokości 3 212 mln zł wskazując następujące przeznaczenie na kapitał zapasowy (1 900 mln zł), na kapitał rezerwowy (62 mln zł) i pozostałą część (1 250 mln zł) pozostawiając niepodzieloną.

Odnośnie do dywidend w następnych latach pod koniec marca 2015 Zarząd Banku przyjął i poinformował (w formie raportu bieżącego nr 15/2015) o zaktualizowanej polityce dywidendowej Banku. Polityka ta zakłada stabilne wypłaty dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem, stosownie do możliwości finansowych Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Polityka dywidendowa zakłada możliwość wypłat z zysku Banku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego. Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe to łączny współczynnik kapitałowy powyżej 12,5% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 12%.

 

 

2. Uczestnicy (anna47, Wonder, jarzy, czesiek) zapytali o zachowanie się kursu akcji Banku na giełdzie.

 

Każdy inwestor ma indywidualne podejście do wyboru spółek do swojego portfela. Inwestorzy zwracają uwagę miedzy innymi na zmiany kursu akcji, wypłacaną dywidendę, skup akcji, czy płynność akcji. Na poziom kursu akcji Banku wpływ mają różne czynniki zarówno te bezpośrednio związane z Bankiem jak i odnoszące się do całego rynku.

PKO Bank Polski jest jedną z największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym na poziom kursu akcji wpływają także czynniki związane z sentymentem inwestorów portfelowych do całego regionu CEE, czy sektora finansowego.

Decyzje inwestorów odnośnie do kupna, trzymania lub sprzedaży akcji powinny być podejmowane na podstawie indywidualnych analiz każdego inwestora. Według zestawienia z początku maja 2015 roku wśród opublikowanych 31 rekomendacji analityków z domów maklerskich ponad połowa zaleca kupno (16 rekomendacji), jedna trzecia trzymanie (10 rekomendacji), a tylko 5 rekomendacji sprzedaż akcji PKO Banku Polskiego. W maju br. autorzy powyższych rekomendacji przewidują średnią cenę docelową akcji Banku w horyzoncie do 12 miesięcy na poziomie około 40 zł.

 

 

3. Uczestników (anna47, Wonder) interesowały kwestie związane z zaangażowaniem Banku w Bank Pocztowy w świetle jego planowanego IPO.

 

W związku z aktualnymi priorytetami biznesowymi PKO Banku Polskiego, zmieniła się strategia Banku wobec Banku Pocztowego. Aktualne podejście PKO Banku Polskiego do inwestycji w Bank Pocztowy opiera się na nowej strategii rozwoju tego banku, która koncentruje swoją działalność biznesową na ściśle określonym segmencie rynku, komplementarnym wobec działalności PKO Banku Polskiego. W związku z powyższym, PKO Bank Polski wyraził zgodę na realizację pierwszej oferty publicznej (IPO) Banku Pocztowego oraz podjął decyzję o możliwości obniżenia zaangażowania w tym banku.

Pierwsza oferta publiczna Banku Pocztowego w pierwszej kolejności będzie służyła pozyskaniu przez ten bank kapitału na rozwój. PKO Bank Polski zakłada, że oferta ta może objąć także około 1/3 posiadanego przez PKO Bank Polski pakietu akcji Banku Pocztowego.

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pocztowego podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału banku oraz wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

PKO Bank Polski zakłada, że proces IPO zostanie przeprowadzony przez Bank Pocztowy jeszcze w bieżącym roku.
Cena po jakiej PKO Bank Polski będzie mógł sprzedać akcje spółki zostanie wyznaczona podczas budowy księgi popytu w ramach procesu IPO, na dalszym jego etapie.

 

 

 

4. Uczestnicy (anna47, Bartosz, mati) chcieli wiedzieć więcej na temat planów rozwijania obecności Banku za granicą.

 

Plany ekspansji zagranicznej PKO Banku Polskiego poprzedzone są wnikliwą analizą rynków międzynarodowych, w tym przede wszystkim aktywności naszych klientów na poszczególnych rynkach oraz opłacalnością inwestycji. Do całego projektu ekspansji międzynarodowej podchodzimy z najwyższą starannością i optymalizacją kosztów. Nasze działania są ukierunkowane na wspieranie i obsługę polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach, ale oczywiście mają one także przynieść przychód dla Banku. Pierwszym krokiem rozwoju międzynarodowego PKO Banku Polskiego jest otwarcie oddziału korporacyjnego w Niemczech. Po wszystkich wymaganych zgodach korporacyjnych i nadzorczych planujemy uruchomienie oddziałów korporacyjnych w kolejnych krajach europejskich.

Polscy przedsiębiorcy z roku na rok zwiększają swoją aktywność na rynkach zagranicznych, co widoczne jest zarówno w rosnącym eksporcie jak i inwestycjach bezpośrednich. Nasi klienci coraz częściej stawiają na rozwój biznesu za granicą, widząc tam duży potencjał wzrostu. Obserwujemy ten trend już od dłuższego czasu. O skali tego zjawiska świadczy fakt, że podążając za klientem zdecydowaliśmy się na utworzenie pierwszego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego poza granicami Polski. Ze względu na to, że największą aktywność na rynkach zagranicznych klienci korporacyjni Banku wykazują za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech, tam też kierujemy pierwsze kroki.

Frankfurt nad Menem jest miastem, gdzie skupiają się instytucje finansowe nie tylko z Niemiec i Europy, ale także i całego świata. Jest to centrum finansowe, gdzie oprócz banków, swoje siedziby mają duże międzynarodowe korporacje. Frankfurt ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę i jest dynamiczną aglomeracją Niemiec. Jest to nie tylko istotne z punktu widzenia naszych klientów i ich biznesu, ale także dla nas jako Banku pod kątem współpracy z innymi instytucjami finansowymi w celu jak najlepszej obsługi polskich przedsiębiorstw na tym rynku.

PKO Bank Polski od wielu lat jest obecny na Ukrainie – jest właścicielem Kredobanku z siedzibą we Lwowie. Obecnie pomimo bardzo trudnej sytuacji na ukraińskim rynku Kredobank jest uznawany za solidny bank, który w czasie kryzysu jest odporny na różnego rodzaju zawirowania.

Rozwój oddziałów korporacyjnych PKO Banku Polskiego poza granicami kraju będzie postępował stopniowo. Na chwilę obecną skupiamy się na Niemczech i zebrane na tym rynku doświadczenia chcemy przełożyć na dalszą ekspansję zagraniczną Banku. Jak już wspominałem podążamy za polskimi firmami i tam gdzie jest ich najwięcej będziemy otwierać nasze oddziały.

 

 

5. Uczestnik (anna47) zapytał o wpływ konfliktu ukraińskiego na wyniki finansowe Banku.

 

 

Z uwagi na historycznie niewielką skalę działalności Kredobanku na obszarach objętych konfliktem (Krym, Donieck, Ługańsk) Bank nie poniósł znacznych strat wynikających z zaistniałej sytuacji (są one w znacznej mierze odzwierciedlone w wynikach Banku za 2014 rok). Potencjalne dalsze skutki głębokiego kryzysu ukraińskiej gospodarki są trudne do przewidzenia.

 

 

6. Uczestnicy (heniek, forum, anna47, bufecik) zapytali o termin i zakres możliwych podwyżek stóp procentowych w Polsce oraz zagadnienia uczestnictwa PKO w programie QE oraz zagrożeń hiperinflacji w okresie 5 - 10 lat w efekcie dodrukowywania pieniędzy na świecie.

 

Rada Polityki Pieniężnej w swoich działaniach kieruje się przede wszystkim perspektywami inflacji i zmienia poziom stóp procentowych w taki sposób, aby minimalizować odchylenia inflacji od celu wynoszącego 2,5%. Jednocześnie istnieje powszechne przekonanie, że w polskiej gospodarce realne stopy procentowe powinny być dodatnie. Biorąc pod uwagę, że można oczekiwać powrotu inflacji do celu na przełomie 2016 i 2017, to poziom stopy referencyjnej NBP może zostać w tym okresie podniesiony do 3-4%.

Wydaje się, że stopy procentowe mogą zacząć rosnąć w 2016 roku, jednakże proces ten jest wrażliwy na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne takie jak: ożywienie gospodarcze w strefie Unii Europejskiej, politykę Europejskiego Banku Centralnego, sytuację gospodarczą Stanów Zjednoczonych, decyzje FED w sprawie stóp procentowych, a także w skali globalnej zachowanie się gospodarki chińskiej. Czynniki wewnętrzne, czyli nasze polskie są dobre. Mamy dobry w stosunku do naszych sąsiadów wzrost gospodarczy, dobrą konsumpcję wewnętrzną oraz rosnący eksport. Generalnie wzrost stóp procentowy jest korzystny dla strumienia przychodów odsetkowych każdego banku.

Z programu QE realizowanego przez Europejski Bank Centralny mogą korzystać bezpośrednio tylko banki ze strefy euro. PKO BP będzie jednak korzystał pośrednio z programu QE, ponieważ przyczyni się on zapewne do poprawy sytuacji gospodarczej w strefie euro, która jest naszym kluczowym partnerem handlowym i odbiorcą ponad połowy polskiego eksportu.

Programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej, które czasami nazywa się niesłusznie „drukowaniem pieniędzy”, realizowane przez kilka ważnych banków centralnych w ostatnich latach, (przez ponad 5 lat robił to amerykański bank centralny) nie przyniosły jak dotąd nasilenia presji inflacyjnej. Wręcz przeciwnie - świat, a szczególnie europejska gospodarka zmaga się z deflacją i coraz więcej banków centralnych w Europie wprowadza programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie będą rosły nadmiernie dopóki działania banków centralnych nie przełożą się na silniejszy wzrost kredytów i nie przyspieszy wyraźnie wzrost PKB. Na razie ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej na świecie rodzi jedynie zagrożenie w postaci nadmiernego wzrostu cen niektórych aktywów, np. nieruchomości, obligacji i akcji.

 

 

7. Uczestników (chrome, Miłosz) interesowały zagadnienia sprzedaży kredytów gotówkowych oraz poziom wskaźnika produktu na klienta.

 

Pożyczki gotówkowe sprzedawane są wszystkim zainteresowanym klientom spełniającym określone wymogi stawiane przez Bank. Bank sprzedaje kredyty zarówno obecnym klientom Banku jak i innym osobom, które będą zainteresowane skorzystaniem z naszej oferty. Z oczywistych względów znakomitą większość udzielonych kredytów w roku 2014 stanowią te, które zaciągnęli klienci Banku.

Uproduktowienie klienta to parametr, który w dużym stopniu skorelowany jest z zamożnością klienta. Generalnie można powiedzieć im bardziej zamożny jest klient tym z większej ilości produktów bankowych korzysta. W zależności od segmentu klienta uproduktowienie zawiera się w przedziale od 2 do 5,6 produktów na klienta. Klienci zamożni oraz segmentu MŚP korzystają zazwyczaj z większej ilości produktów. Podstawowym produktem spajającym relację Klient-Bank jest oczywiście rachunek ROR.
Akwizycja nowych klientów często odbywa się dzięki kredytom hipotecznym i gotówkowym, do którego dosprzedawany jest ROR.

 

 

8. Uczestnik (terry) zapytał o udział kredytów w ramach programu MdM w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych.

 

W trakcie 2014 roku kredyty hipoteczne udzielane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych stanowiły średnio około 8% nowej sprzedaży kredytów hipotecznych.

 

 

9. Uczestnicy (bufecik, Krystyna Maciak, chrome, Marcin z Reutera, ankuss17@wp.pl) zapytali o kwestie związane z kredytami hipotecznymi walutowymi oraz o projekt kredytów opartych na stałej stopie procentowej.

 

Zgodnie z prezentowanym już wcześniej stanowiskiem, Bank nie podejmuje obecnie działań mających na celu ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa wartość nieruchomości. Podchodząc w sposób odpowiedzialny PKO BP S.A. wystosował szereg rozwiązań mających na celu wsparcie klientów w spłacie tych zobowiązań. Zakres propozycji PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych posiadających kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim prezentowany jest na stronie internetowej www.pkobp.pl (Klienci indywidualni => Kredyty mieszkaniowe), zapraszamy do zapoznania się z pełną propozycją w tym zakresie.

Dla klientów, którzy już teraz chcą dokonać przewalutowania kredytu hipotecznego CHF na PLN, PKO Bank Polski S.A. umożliwia kredytobiorcom bezprowizyjną zamianę waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP. Bezprowizyjne przewalutowanie jest jednym z szeregu innych rozwiązań udostępnionych przez PKO BP S.A. Szczegółowe informacje w przedmiotowej kwestii prezentowane są również na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl. (Klienci indywidualni => Kredyty mieszkaniowe)

PKO Bank Polski S.A. aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu przygotowanie systemowych rozwiązań umożliwiających przewalutowanie kredytów hipotecznych w CHF na PLN. Propozycje banków będą również uwzględniały stanowisko innych instytucji zainteresowanych rozwiązaniem trudności związanych z spłatą zobowiązań w CHF.

PKO Bank Polski posiada w swojej ofercie jedynie możliwość finansowania w PLN. W przypadku, gdy dochód wnioskodawcy jest w innej walucie niż waluta kredytu, dochód może być uwzględniony przy spełnieniu określonych przesłanek. Przesłanki te są zgodne z Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Odnośnie do kredytów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny planują wdrożenie stałej stopy na dłuższy okres. Obecnie trwają prace mające na celu wdrożenie przedmiotowej oferty.

 

 

10. Uczestników (chrome, paul_a_p_w, ami) interesowały możliwości skompensowania skutków obniżek stawek interchange fee oraz opłaty związanej z Kontem za Zero.

 

Spadek opłat interchange jest jednym z wielu zjawisk, które mają wpływ na wyniki Banku. Większe koszty opłat BFG, spadek marż kredytowych i depozytowych to kolejne z nich. Na wszystkie z nich reagujemy zwiększoną aktywnością biznesową, ograniczaniem kosztu ryzyka oraz ścisłym zarządzaniem kosztami Banku.

Bank stara się w najwyższym stopniu dostosowywać ofertę do potrzeb i preferencji indywidualnego klienta. Klienci muszą samodzielnie ocenić akceptowalny dla nich poziom ryzyka i oczekiwaną przez nich stopę zwrotu. Zadaniem naszych pracowników jest zaprezentowania oferty Banku w zakresie różnych form inwestowania środków. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze Klient.

Odnośnie do opłaty związanej z Kontem za Zero, to przy jego otwarciu nie jest pobierana żadna opłata. Opłata 50 zł jest pobierana w sytuacji zamiany rodzaju rachunku. Oczywiście nie wszystkie migracje z zachowaniem numeru NRB związane są z taką opłatą. Podobna opłata jest stosowana przez operatorów telekomunikacyjnych w przypadku zmiany rodzaju taryfy na niższą.

 

 

11. Uczestników (yoko, anna47, Marcin z Reutera, chrome, remik) interesowały wyniki finansowe i perspektywy dla 2015 roku.

 

Plany w zakresie nakładów inwestycyjnych w 2015 roku Grupy Kapitałowej nie zostały opublikowane, jednakże w 2014 roku Grupa Kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych na poziomie 717 mln zł (według Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok).

Bieżący rok będzie stanowił wyzwanie dla sektora bankowego w Polsce, przede wszystkim ze względu na niskie poziomy stóp procentowych (w efekcie obniżek stóp w 2014 i 2015 roku), kolejną obniżkę opłat interchange, jak i istotny wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczekiwania te znajdują potwierdzenie w przewidywaniach analityków wydających rekomendacje dla Banku, którzy według zestawienia z początku maja 2015 przewidują średnio wypracowanie w całym 2015 roku skonsolidowanego zysku netto na poziomie mniejszym niż w 2014 roku.

PKO Bank Polski jako największy bank w sektorze także będzie narażony na wskazane powyżej czynniki, co wskazuje, że powtórzenie w 2015 roku, wyniku finansowego z 2014 roku nie będzie możliwe. Bank dołoży wszelkich starań, aby w jak największym stopniu zminimalizować spadek przychodów i wzrost kosztów ogólnych, głównie poprzez wzrost akcji kredytowej, lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, dalsze dostosowywanie oferty depozytowej jak i optymalizację kosztową.

Bank rozważnie zmienia ofertę i oprocentowanie depozytów biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na środki jak i otoczenie konkurencyjne. W 2015 roku rynek finansowy nie oczekuje dalszych obniżek stóp procentowych, jednakże negatywny wpływ obniżek z 4. kwartału 2014 i 1. kwartału 2015 wpłynie na poziom marzy odsetkowej netto w 2015 roku.

Generalnie zmiany kursów walutowych, w tym EUR nie wpływają na wyniki Banku, gdyż jest prowadzona polityka domkniętej pozycji walutowej.

Wyniki finansowe za 1. kwartał 2015 roku Bank opublikuje w dniu 13 maja 2015 roku.

 

 

12. Uczestnik (Piotr Urbanowicz) zapytał o system komputerowy i problemy w funkcjonowaniu serwera pocztowego dla klientów Platinium II.

 

System komputerowy Banku charakteryzuje się parametrami osiąganymi jedynie przez wysoce zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa o znacznym poziomie rozwoju IT. Dla przykładu poziom dostępności centralnego systemu Banku wynosi aż 99,99%. Podkreślić należy, że system ten obsługuje największą w Polsce bazę rachunków ponad 8,9 mln klientów przez 24 godziny na dobę.

Zasygnalizowany przez Uczestnika problem z funkcjonowaniem serwera pocztowego został poddany szczegółowej, wewnętrznej analizie. Dodatkowo, została przeprowadzona analiza w zakresie mechanizmów bezpieczeństwa tak autoryzacyjnych jak i antyspamowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przerw w dostępności dla wszystkich kilkudziesięciu tysięcy zarejestrowanych użytkowników tego serwisu pocztowego.

Niemniej, w trosce o jak najlepszą obsługę naszych klientów, prosimy o uszczegółowienie zdarzenia tj. o opis zdarzenia, datę i czas wystąpienia, komunikaty błędów, jeśli to możliwe również o logi klienta pocztowego wraz z parametrami jego konfiguracji, a następnie o przekazanie tych informacji poprzez udostępnione poprzez Bank kanały kontaktu (formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub w serwisie transakcyjnym, opiekuna klienta lub serwis telefoniczny).

 

 

13. Uczestników (merkant, Ryand, bufecik) interesowały zagadnienia rozwoju oferty produktowej Banku w 2015 roku oraz w perspektywie kilku następnych lat.

 

PKO BP na bieżąco optymalizuje obszar działania w ramach Grupy Kapitałowej skupiając się na szeroko rozumianych projektach bankowych w tym także bancassurance, czy bank hipoteczny. Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i powoduje przenikanie się działań firm z różnych branż, a PKO pozostaje otwarty na nowe formy rozwoju biznesu bankowego.

Rozwój kanałów zdalnych jest dla PKO warunkiem koniecznym pełnego wdrożenia omnikanałowości i bardzo istotnym czynnikiem satysfakcji naszych klientów. Oferta i serwis PKO jest i będzie widoczna we wszystkich kanałach, w konsekwencji zapewniając dostępność 24/7 i w każdym miejscu.

PKO posiada bardzo szeroki i wysoce konkurencyjny wachlarz produktów, który będzie stale rozwijany i dostosowywany dla poszczególnych grup naszych klientów. Nowe, często innowacyjne produkty pojawiać się będą w ofercie depozytowej, kredytowej i transakcyjnej.

PKO wyróżnia się bardzo niską rotacją klientów na tle innych banków, a coraz większą grupą naszych klientów są osoby młode, dla których Bank od lat oferuje dopasowaną ofertę w tym: PKO Junior, Konto Pierwsze, Konto Dla Młodych.
Kontynuujemy również prace nad wdrożeniem kolejnych elementów spersonalizowanej, elastycznej i zrównoważonej pod kątem ryzyka polityki kredytowej.

 

 

14. Uczestnik (Wonder) zapytał o obecną strukturę organizacyjną Banku.

 

Aktualny podział regionalny PKO Banku Polskiego został ustalony w oparciu o przesłanki organizacyjne i biznesowe. Celem było m.in. równomierne rozłożenie potencjału sprzedażowego Banku w odniesieniu do poszczególnych lokalnych rynków, unikając tym samym sztucznego dopasowania do granic administracyjnych poszczególnych województw. Duża i zróżnicowana sieć placówek PKO Banku Polskiego wymagała zorganizowania w hierarchiczne struktury, które gwarantują sprawne zarządzanie przy zachowaniu odpowiedniej kontroli zarządczej.

 

 

15. Uczestnika (MGte) interesowały kwestie zwrotu z inwestycji kupna aktywów Nordea.

 

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 marca 2015 roku Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, przekazana zapłata za nabycie 100% udziałów w spółce Nordea Bank Polska SA wyniosła 2 598 388 tys. złotych.

Przeprowadzona transakcja umożliwi realizację istotnych synergii, które zgodnie z oczekiwaniami zostaną w pełni osiągnięte w 2016 roku i wyniosą ogółem ok. 250 mln PLN (przed opodatkowaniem).

Zakładany zwrot z inwestycji (ROI) wynosi 13%.

Po latach rozwoju organicznego, który umocnił pozycję Banku jako lidera w rodzimym sektorze bankowym, przejęcia i akwizycje stanowią naturalny, kolejny etap rozwoju Banku. Jest on odpowiedzią na dynamiczną sytuację rynkową, potrzebę obrony pozycji rynkowej i rentowności prowadzonej działalności, zwłaszcza w aktualnych rygorystycznych warunkach regulacji prawnych i środowisku niskich stóp procentowych. Równocześnie podjęte przez Bank działania są konsekwentnie nakierowane na zaspokajanie rosnących wymagań Klientów, którzy oczekują najwyższej jakości usług, dopasowanych do potrzeb oferty i nowoczesnych, dogodnych rozwiązań technologicznych.

Realizacja transakcji nabycia aktywów w znaczący sposób poprawiła pozycję Grupy Kapitałowej w segmencie zamożnych klientów detalicznych, wzmocniła kompetencje w segmencie bankowości korporacyjnej oraz rozszerzyła ofertę w zakresie bancassurance.

Dzięki przejęciu aktywów z Grupy Nordea w 2014 roku, Grupa Kapitałową PKO Banku Polskiego SA umocniła swoją pozycję wśród największych instytucji finansowych w Polsce.