Chat with us, powered by LiveChat

Jak radziły sobie notowane na GPW fundusze w grudniu 2014?

Skomentuj artykuł
© microworks - Fotolia.com

Trzy notowane na GPW fundusze inwestycyjne podały indywidualne wartości aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2014 roku. Poniżej prezentujemy opublikowane dane wraz z porównaniem na koniec listopada zeszłego roku. 

 

Fundusz

Wartość aktywów zarządzanych przez TFI – grudzień ’14 [mln zł]

Wartość aktywów zarządzanych przez TFI – listopad ’14 [mln zł]

Quercus

2 855,1 

3 052,4 

Skarbiec

15 143,6 

15 007,8 

Altus

6 620 

6 307,7 

 

Największy przyrost aktywów pod zarządzaniem w ciągu grudnia ’14 odnotował Altus TFI - blisko 5%. Aktywa Skarbiec TFI również wzrosły – o niespełna 1%. Słabo w tym okresie wypadł Quercus TFI notując spadek wartości aktywów pod zarządzaniem o 6,5%. W przypadku tego ostatniego funduszu mamy do czynienia z widocznym trendem kurczących się aktywów.

 

Zwracaliśmy na to już uwagę we wcześniejszych artykułach, w których również porównywaliśmy wartości wskaźników rynkowych trzech giełdowych funduszy. Przypomnijmy, że wartość aktywów pod zarządzaniem w funduszach zależy przede wszystkim od salda wpłat i umorzeń klientów oraz od wyników inwestycyjnych. Istotną stroną przychodów odnotowywanych przez fundusze są wpływy z opłaty stałej za zarządzanie (określonej w procentach) właśnie od wartości posiadanych aktywów pod zarządzaniem.

 

W przypadku Skarbiec TFI, jego wysoka wartość sumy aktywów pod zarządzaniem na tle notowanych na GPW funduszy, wynika z posiadania tzw. funduszy dedykowanych. Z definicji są to „fundusze, których uczestnikiem jest jeden określony inwestor bądź ograniczona grupa inwestorów. Charakteryzują się indywidualną polityką inwestycyjną oraz warunkami dystrybucji, opracowanymi w porozumieniu z uczestnikami”. Na koniec grudnia Skarbiec TFI posiadał 3 380,5 mln zł aktywów ulokowanych w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów. W przypadku Altus TFI i Quercus TFI udział dedykowanych funduszy jest znacznie niższa. Charakterystyką prowadzenia funduszy dedykowanych jest ich mniejsza wrażliwość w zakresie wartości aktywów na koniunkturę krótkoterminową vs. klienci detaliczni, ale również inne zasady w zakresie generowanych opłat.

 

Prezes Skarbiec Holding S.A., do którego należy Skarbiec TFI w następujący sposób skomentował zakończony rok 2014:

 

"Osiągnięty w ubiegłym roku wzrost wartości aktywów Skarbiec TFI to efekt skutecznego pozyskiwania nowych inwestorów oraz rozwoju oferty produktów inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Zakończyliśmy 2014 rok wzrostem aktywów pod zarządzaniem do poziomu ponad 15,1 mld zł, umacniając tym samym pozycję jednego z największych niezależnych TFI w Polsce. Na koniec ubiegłego roku zarządzaliśmy prawie 3,4 mld zł aktywów funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów, które wzrosły o 9% w porównaniu do końca 2013 roku. Saldo napływów netto w tej grupie funduszy wyniosło w ubiegłym roku +282,4 mln zł.

 

Bardzo dobre stopy zwrotu w 2014 roku wypracowały otwarte fundusze akcyjne inwestujące zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych wzrósł o 8,54%, a Subfundusz Skarbiec-Akcji Nowej Europy o 6,68%. Systematycznie poszerzaliśmy ofertę funduszy, otwierając w ubiegłym roku m.in.: Skarbiec Zdrowia FIZAN, Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ, czy Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN. Dużym sukcesem było wprowadzenie do oferty funduszu parasolowego Skarbiec- JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, który pozyskał w ubiegłym roku 137 mln zł aktywów i oferowany jest inwestorom poprzez 28 dystrybutorów. Najwyższe dodatnie saldo napływów netto pośród wszystkich funduszy Skarbca, zanotował w ubiegłym roku Subfundusz Skarbiec- Lokacyjny +213,66 mln zł. Oczekujemy, że ten rok będzie równie udany dla funduszy Skarbca, jak również Klientów inwestujących w zarządzane przez Skarbiec TFI fundusze. Rosnący pozom oszczędności oraz utrzymujące się nadal środowisko niskich stóp procentowych, będzie sprzyjało lokowaniu aktywów w instrumenty dające możliwości wyższych stóp zwrotu niż lokaty."

 

 Źródło: Skarbiec Holding S.A., Quercus TFI, Altus TFI

 

Więcej:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie