Chat with us, powered by LiveChat

UNIMOT S.A. - omówienie wyników za III kwartał 2014 r.

źródło: Unimot S.A.

 

czat inwestorski

Temat czatu:

Omówienie wyników UNIMOT S.A.

 za III kwartał 2014 r. 

Czwartek, 20 listopada

godzina 13:00

 UNIMOT SA

 

 Na pytania inwestorów odpowie:

 

Przemysław Podgórski

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz Programu Rozwoju Kadry Menadżerskiej, organizowanego przez ICAN Institute.

Z Grupą Unimot jest związany od 2000 r., początkowo jako specjalista z zakresu logistyki, następnie jako Dyrektor Działu Logistyki oraz Członek Zarządu Unimot Express Sp. z o.o.

W 2012 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. – spółki należącej do Grupy UNIMOT. Od 2012 r. do 25 sierpnia 2014 r. był Członkiem Zarządu UNIMOT GAZ S.A.. 25 sierpnia 2014 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Przemysław Podgórski od 2011 r. pełni też funkcję Członka Rady Polskiej Izby Gazu Płynnego.


 

Zapis czata inwestorskiego

 


 

 

Moderator: Witamy Państwa. 

 

gaz_inwestor: witam, długo trzymałem akcje duona, od jakiegoś czasu Wami się zainteresowałem

 

Przemysław Podgórski: Dziękujemy za zainteresowanie, zachęcamy do podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o nasze dane finansowe oraz publikowane raporty.

 

 

Robin: spółka planowała na ten rok duże inwestycje w gaz ziemny.. z tego co pamiętam to między innymi miało dojść do dość znacznej akwizycji. Czy doszła ona już do skutku?

 

Przemysław Podgórski: Poprzez spółkę celowa dokonaliśmy akwizycji sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego o dł. 22 km i niespełna 100 odbiorcami. Nabyliśmy aktywa w postaci skraplarni gazu ziemnego oraz stacji regazyfikacji LNG

 

 

Wierny: Witam chciałem zapytać o plany wejścia na główny parkiet? Obecne obroty na spółce nie zachęcają inwestorów. Postrzegane są jako ryzyko z punktu widzenia możliwości swobodnego zarządzania zainwestowanymi środkami

 

Przemysław Podgórski: Mamy świadomość ograniczeń wynikających z niskiego free float, Spółka informowała już o planach wejścia na GPW, a wzrost kapitalizacji i rentowności prowadzonej działalności przybliża nas do realizacji tych planów.

 

 

Mirek: Skąd spółka kupuje LNG? Czy Z Kaliningradu też?

 

Przemysław Podgórski: Dokonywaliśmy zakupu krajowego i zagranicznego LNG. W związku z uruchomieniem własnej skraplarni, dalszy obrót zamierzamy prowadzić głównie w oparciu o własny LNG. Wg naszej wiedzy LNG z Kaliningradu na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze dostępny.

 

 

borek: spółka odnotowała dwukrotny wzrost sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 roku. co złożyło się na tak dobry wynik?

 

Przemysław Podgórski: Na tak dobre wyniki wpłynęła intensyfikacja sprzedaży biopaliw, ale przede wszystkim rozpoczęcie hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz utrzymanie wysokich wolumenów sprzedaży w zakresie LPG.

 

 

Wierny: Jak Pan ocenia obecny wkład inwestorów z Hiszpanii? Jak firma wykorzystuje doświadczenia Hiszpanów? Jak to wpływa na dalsza strategie rozwoju spółki?

 

Przemysław Podgórski: Nasi hiszpańscy akcjonariusze posiadają bogata wiedza, kontakty i doświadczenie w zakresie międzynarodowego obrotu gazem ziemnym. Dzięki ich wsparciu Spółka ma dostęp do tej wiedzy, doświadczenia, z czego intensywnie korzysta, m.in. w zakresie szkoleń.

 

 

nowak: drugie pytanie: jak idzie sprzedaż i w ogóle cały biznes związany z biopaliwami? Spółka będzie go kontynuować?

 

Przemysław Podgórski: W omawianym III kwartale udział biopaliw w sprzedaży netto Grupy stanowił 9%. Zamierzamy kontynuować i rozwijać tę działalność.

 

 

mobi: Co to jest za przychód finansowy inny o wartości 1 mln zł?

 

Przemysław Podgórski: Pozycja inne przychody finansowe obejmuje dodatnie różnice kursowe oraz wynik na transakcjach zabezpieczających ceny produktów. Jak wskazywaliśmy w raporcie kwartalnym, w Spółce obowiązują procedury zabezpieczenia zarówno cen produktów (ON) jak i ryzyka walutowego.

 

 

tom: Kiedy będzie skorygowana prognoza na ten i przyszłe lata, skoro po III kw. br. Spółka już wykonała plan na cały 2014r.?

 

Przemysław Podgórski: Korekta prognozy została opublikowana w dniu dzisiejszym. Zakłada ona wzrost obrotów do 670 mln zł oraz wzrost zysku netto do 4,5 mln zł na koniec 2014 r.

 

 

nowak: pewnie nie tylko mnie to interesuje: spółka wypłaci dywidendę za 2014 rok?

 

Przemysław Podgórski: Podtrzymujemy publikowana politykę dywidendy, zakładającą wypłatę dywidendy również za rok 2014.

 

 

tom: Czy firma zamierza w większym stopniu zaangażować się w zaopatrywanie spółek w Polsce gazem ziemnym?

 

Przemysław Podgórski: Rozwój Spółki w sektorze gazu ziemnego jest jednym z naszych strategicznych celów. Mamy już za sobą pierwsze transakcje na TGE oraz inwestycje w infrastrukturę, umożliwiającej dotarcie do odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych.

 

 

piotr.szarfemberg@neostrada.pl: Nie jestem od początku ale wyglądają na złe wskaźniki rentowności które wynoszą poniżej 1%. Proszę o wyjaśnienie. Piotr

 

Przemysław Podgórski: Branża obrotu paliwami płynnymi charakteryzuje się stosunkowo niskimi wskaźnikami rentowności. Nam udało się znacznie podnieść rentowność w stosunku do roku poprzedniego.

 

 

gaz_inwestor: spółka ma zamiar przejąć przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą paliw. Ma to istotnie zwiększyć sprzedaż oleju napędowego. Biorąc pod uwagę, że już w III kwartale olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży oznacza to że główną działalnością spółki będzie teraz obrót olejem napędowym?

 

Przemysław Podgórski: W październiku br. sfinalizowaliśmy przejęcie ZCP związanego z obrotem paliwami o średniorocznych przychodach ze sprzedaży w latach 2012-13 na poziomie ok. 127 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży ON w ciągu 9 m-cy br. wyniosły 55%.

 

 

kaz77: Spółka sama zajmuje się produkcją i dostarczeniem produktu do odbiorcy końcowego. Dużo spółek na polskim rynku działa w takim schemacie?

 

Przemysław Podgórski: Wytwarzaniem gazu skroplonego - LNG i dostawa do odbiorcy końcowego w Polsce zajmują się poza nami tylko 2 firmy, w tym PGNiG. Pozostałe podmioty operujące na rynku gazu LNG nie wytwarzają go samodzielnie.

 

 

lg inwest: czy handlowaliście Państwo ze spółką BIO DIDI? czy obecna ich sytuacja ma jakikolwiek wpływ na sytuację GK Unimot?

 

Przemysław Podgórski: Wymieniona spółka nie była nigdy naszym kontrahentem.

 

 

giełdowy: pytanie odnośnie raportu, z czego wynika tak duży wzrost zapasów rdr?

 

Przemysław Podgórski: Wydłużenie rotacji zapasów związane jest w głównej mierze z wysokowolumenowymi dostawami ON.

 

 

Kołek: podstawową działalnością spółki jest obrót gazem LPG, jednak w III kwartale to olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży. Jak się ma to do dalszej działalności spółki?

 

Przemysław Podgórski: Obecnie Spółka specjalizuje się w handlu paliwami ciekłymi i gazowymi w takich obszarach jak: gaz LPG, gaz ziemny, olej napędowy i biopaliwa. Zauważalny wzrost przychodów w ostatnim kwartale związany jest właśnie z rozszerzeniem oferty produktowej.

 

 

nowak: nowe koncesje mogą utrudnić handel gazem LPG. Kiedy mają one wejść w życie? Jak koncesje wpłyną na działalność spółki?

 

Przemysław Podgórski: Nowe koncesje na obrót paliwami płynnymi z zagranica w znaczącym stopniu powinny uporządkować kwestie szarej strefy. Jesteśmy przekonani że wyrówna to warunki konkurencyjności dla wszystkich podmiotów operujących na rynku.

 

 

Freak: jak ocenia Pan kondycję finansową Grupy? Jeszcze przed rokiem zadłużenie pokrywało około połowę majątku, teraz jest to już ponad 80%.

 

Przemysław Podgórski: Wzrost zewnętrznego finansowania związany jest z transakcyjna forma finansowania zakupów ON. Dzięki zabezpieczeniu cen produktów jak i ubezpieczeniu należności ograniczamy do minimum ryzyko braku terminowego regulowania zobowiązań.

 

 

Moderator: Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym czacie. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych czatach z przedstawicielami spółki UNIMOT S.A. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich UNIMOT S.A.

 


 

Opis spółki

UNIMOT  S.A. specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych źródeł energii. Spółka zaopatruje w paliwa gazowe i płynne sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych. Od chwili powołania, w 2011 r., UNIMOT S.A. intensywnie wykorzystuje nowe możliwości pojawiające się w sektorze energetycznym. Działalność Spółki bazuje na relacjach i ponad 20-letnim doświadczeniu Unimot Express - specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi. Obecnie Spółka jest wiodącym dystrybutorem gazu płynnego, aktywnym uczestnikiem rynku gazu ziemnego oraz dostawcą oleju napędowego i biopaliw.

Na tle branży UNIMOT S.A. wyróżnia się dynamicznym rozwojem oferty i nieustannym poszerzaniem zakresu działań. W bieżącym roku Spółka rozpoczęła hurtową sprzedaż oleju napędowego oraz budowę stacji regazyfikacji LNG i sieci gazowych. Uruchomiła też jedną z czterech w Polsce instalacji skraplania metanu. 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie