×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Informacja o zmianie stanu posiadania w Hygienice przekazana z opóźnieniem? SII zawiadamia KNF

© alphaspirit - Fotolia.com

W dniu 25 października Spółka Hygienika przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o wpłynięciu dzień wcześniej do Emitenta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza BB Royal Holding.

 

Zgodnie z treścią powyższego raportu bieżącego spółka BB Royal Holding w dniach od 25 lipca do 4 sieprnia 2014 roku, poprzez transakcje zawarte poza rynkiem regulowanym oraz na rynku giełdowym, dokonała zbycia 7.542.680 akcji Hygienika, przez co jej udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zmniejszył się z 14,17 proc. do poziomu 0,01 proc. Tym samym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału przez BB Royal Holding ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 proc., a także zmniejszenie stanu posiadania poniżej progów 5 i 10 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce Hygienika. Stosownie do przepisów Ustawy o ofercie publicznej zawiadomienie Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o powyższym fakcie powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym Akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Tymczasem, jak wynika z treści raportu bieżącego, zawiadomienie BB Royal Holding wpłynęło do Emitenta ze znacznym opóźnieniem, bowiem dopiero w dniu 24 października, a więc po blisko trzech miesiącach od momentu dokonania wspomnianych wyżej transakcji zbycia przez Akcjonariusza.

Informacja o  zakupie lub sprzedaży znacznej ilości akcji przez jednego z akcjonariuszy to często istotna informacja dla pozostałych inwestorów. Powinna zatem zostać upubliczniona niezwłocznie

Choć jednocześnie wyjaśniono, iż Akcjonariusz stosowne zawiadomienia wysyłał do Emitenta już wcześniej (z datą 4 sierpnia 2014 roku), to jednak forma tych zawiadomień - list zwykły - mogą wskazywać, że tak późne wpłynięcie zawiadomienia do Spółki Hygienika, a w efekcie późne przekazanie przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji o zmianie stanu posiadania przez spółkę BB Royal Holding, było efektem nienależytej staranności, jaką wykazał się Akcjonariusz przy realizacji obowiązku informacyjnego określonego w przepisach Ustawy o ofercie publicznej. 

To w interesie zawiadamiającego leży wypełnienie obowiązku informacyjnego tak, aby mógł udowodnić jego wykonanie zgodnie z przepisami prawa

W związku z powyższymi okolicznościami Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo z wnioskiem o weryfikację, czy spółka BB Royal Holding nie naruszyła przepisów Ustawy o ofercie publicznej w związku ze znacznym opóźnieniem skutecznego przekazania stosownego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania Spółce Hygienika.