Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

NWZ Gant Development - akcjonariusze zdecydowali o przerwie w obradach

Skomentuj artykuł
© Alex White - Fotolia.com

W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gant znajdowały się projekty uchwał dotyczące odwołania i powołania nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz niezależnego audytu prawnego i finansowego, a także warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Walne Zgromadzenie zwołane zostało w kwietniu bieżącego roku na żądanie akcjonariusza Global Energy, który posiadał wówczas ponad 5 proc. akcji Ganta. Niedługo później jednak, bo na początku maja, spółka Global Energy poinformowała, że zbyła większość udziałów giełdowego dewelopera. Na liście osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz Global Energy... wcale się natomiast nie pojawił, co prawdopodobnie oznaza, że zbył już wszystkie akcje Ganta.

 

W obradach nie uczestniczył też Prezes Zarządu Ganta. Na pytanie pełnomocnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o przyczyny jego nieobecności padła odpowiedź ze strony przedstawicieli Spółki, iż nieobecność ta wynika z konieczności odbycia wyjazdu służbowego, który to natomiast jest efektem ujawnionych okoliczności i podejrzeń o występujących nieprawidłowościach w czasie sprawowania funkcji przez poprzednie kierownictwo Emitenta.

Wątpliwości akcjonariuszy

Jak można było się spodziewać, Walne Zgromadzenie miało dosyć burzliwy charakter. Mając na uwadze zamieszanie, jakie w ostatnich tygodniach ma miejsce wokół Spółki Gant, w tym biorąc pod uwagę konflikt między poprzednimi i obecnymi osobami sprawującymi funkcje kierownicze i nadzorcze, jeden z akcjonariuszy już na początku obrad podał w wątpliwość, czy osoby wskazywane w raportach bieżących Emitenta rzeczywiście są uprawnionymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, tym bardziej że są to zupełnie inne osoby niż te, które są wymienione w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawiciel Ganta poinformował natomiast, iż według jego najlepszej wiedzy funkcję Prezesa Zarządu sprawuje obecnie Pan Marcin Kamiński, a w skład Rady Nadzorczej wchodzą Panowie: Sławomir Skrzypek (Przewodniczący), Adam Michalski (Wiceprzewodniczący), Piotr Stoliński, Dariusz Małaszkiewicz oraz Zbigniew Walas. Ponadto, na wniosek pełnomocnika PTBS Pomorska, który kwestionował możliwość dopuszczenia do udziału w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadanych przez dwóch innych akcjonariuszy  akcji imiennych, powołano komisję, która dokonała weryfikacji listy obecności.

Podjęte uchwały i przerwa w obradach

Na Walnym Zgromadzeniu decydujący głos należał do akcjonariuszy Senthusco Management Limited i Quileron Management Limited - cypryjskich spółek kojarzonych z byłym Prezesem Ganta Karolem Antkowiakiem. Uchwała o odwołaniu Pana Zbigniewa Walasa z Rady Nadzorczej nie została przyjęta, odwołano za to Pana Piotra Stolińskiego i powołano Panią Agnieszkę Hoffmann, której kandydaturę zgłosił pełnomocnik spółek Senthusco i Quileron. Ponadto, Walne Zgromadzenie zdecydowało o odstąpieniu od rozpatrywania projektów uchwał w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych oraz niezależnego audytu prawnego i finansowego. Podjęto natomiast uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i całkowitym uchyleniu wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Audytu. Ponadto, akcjonariusze zdecydowali, by kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obciążyć akcjonariusza Global Energy, na żądanie którego to Walne Zgromadzenie zostało zwołane.

 

Przed rozaptrywaniem dwóch ostatnich punktów porządku obrad, dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki Gant, pełnomocnik akcjonariuszy Senthusco Management Limited i Quileron Management Limited złożył wniosek o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 6 sierpnia. W uzasadnieniu można było usłyszeć, iż warunki emisji nowych akcji wymagają urealnienia, mając zaś na uwadze obecną sytuację prawną i ekonomiczną Spółki Gant, należy podjąć wszelkie możliwe działania, by ją ratować. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wniosek poparli. Obrady zostaną zatem wznowione 6 sierpnia o godzinie 10:00.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie