Chat with us, powered by LiveChat

Konferencja Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich 2014

© koya979 - fotolia.com
Ministerstwo Skarbu Państwa

  

Konferencja

 

Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich 2014

 

10 września 2014 r., Warszawa, sala notowań Giełdy Papierów Wartościowych

 

Zeszłoroczna konferencja „Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich” pokazała jak ważne jest promowanie dobrych wzorców komunikowania się z inwestorami indywidualnymi. Poziom relacji inwestorskich na rynkach francuskim, niemieckim, czy też brytyjskim nie znajduje porównania na rynku polskim.

 

Tegoroczna konferencja "Relacje inwestorskie z inwestorem indywidualnym według najlepszych wzorców zachodnich 2014" jest organizowana w ramach programów "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie" oraz "10 na 10 - komunikuj się skutecznie".

 

Wykłady prowadzone będą przez przedstawicieli działów relacji inwestorskich dużych spółek zagranicznych od lat zajmujących się problematyką IR. Tematyka konferencji koncentrować się będzie na komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Celem wykładów będzie przekazanie praktycznej wiedzy, doświadczeń i umiejętności związanych z takimi zagadnieniami jak:

 

  • Budowanie strategii relacji inwestorskich z inwestorem indywidualnym na rynku francuskim, brytyjskim i niemieckim
  • Skuteczność długoterminowych relacji inwestorskich
  • Narzędzia wykorzystywane w komunikacji z inwestorem indywidualnym

 

 

Program konferencji

 

9:00 - 9:30  

Rejestracja uczestników konferencji, poranna kawa

9:30 - 10:00  

Powitanie uczestników

Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Karol Półtorak,  Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP

10:00-11:00 

 

Dyskusja na temat roli, jaką powinny odgrywać instytucje rynku kapitałowego w procesie promowania dobrych standardów komunikacji spółek z inwestorami indywidualnymi.

Uczestnicy: 

Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Karol Półtorak,  Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP

Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

dr hab Sebastian Buczek, Szkoła Głowna Handlowa

 

Moderator: Przemysław Tychmanowicz, „Gazeta Giełdy Parkiet”

11:00 - 12:15  

Jak utrzymać zainteresowanie inwestorów indywidualnych na bardzo konkurencyjnym rynku giełdowym. Studium przypadku: Orange Francja, Bertrand Deronchaine,  Orange Francja

12:15 - 12:45   Przerwa kawowa
12:45 - 14:00   Relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi w BASF - studium przypadku, Andrea Wentscher,  BASF SE Niemcy
14:00 - 15:00  

Panel dyskusyjny: "Jak poprawić jakość komunikacji z inwestorami indywidualnymi - najlepsze wzorce oraz bariery dla aktywnej polityki informacyjnej".

Uczestnicy: 

Tomasz Zganiacz, Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa

dr Michał Masłowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego

Grzegorz Uraziński, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Giełdy Papierów Wartościowych

Krzysztof Zawadzki, Wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON PE

 

Moderator: dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

15:00 - 16:00   Lunch

 

Wykłady gości zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie na żywo.

 

Sylwetki wykładowców

 

Andrea Wentscher jest Menadżerem ds. Relacji Inwestorskich w BASF SE, gdzie jej główny zakres obowiązków obejmuje komunikację z inwestorami detalicznymi, a także działalność Zespołu ds. Relacji Inwestorskich w zakresie kontaktu z mediami internetowymi i społecznymi. Andrea rozpoczęła pracę w Zespole ds. Relacji Inwestorskich BASF w roku 2001 po ośmiu latach doświadczenia operacyjnego w firmie. BASF ma ponad 400.000 inwestorów detalicznych, którzy posiadają 25 procent udziałów BASF. W roku 2008, firma BASF podjęła decyzję o utworzeniu jednostki przeznaczonej do kontaktów z inwestorami detalicznymi. Od tego czasu, Andrea Wentscher prezentuje historię BASF na rynku kapitałowym na ponad 10 imprezach rocznie w Niemczech, w celu utrzymania bliskich relacji z tą cenną grupą docelową. W 2013 r. członkowie niemieckiego stowarzyszenia inwestorów detalicznych DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) nazwali akcje BASF “Ulubionymi Akcjami w Niemczech”.

 

Bertrand Deronchaine, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Grupy ORANGE jest magistrem prawa Uniwersytetu Assas w Paryżu i absolwentem Institut d’Etudes Politiques de Paris (Instytut Nauk Politycznych). Rozpoczął swoją karierę w Groupe des Assurances Nationales (GAN) jako analityk w zespole zarządzania aktywami.  Następnie pracował w Seita-Altadis, nowo-sprywatyzowanej spółce, gdzie odpowiadał za komunikaty finansowe Grupy. W roku 2000 rozpoczął pracę w Equant jako Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich  na Europę. Kiedy spółka Equant została przejęta przez Orange (France Telecom) w 2001 r., pracował na różnych stanowiskach i spędził 7 lat w Biurze Prasowym Grupy, jako osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami finansowymi i międzynarodowymi. Od grudnia 2010 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Komunikacji z Inwestorami Grupy Orange i odpowiada za akcjonariuszy detalicznych oraz akcjonariat pracowniczy. Jest członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Relacji Inwestorskich (CLIFF). Jest oficerem rezerwy Sił Zbrojnych Francji.

 

 


 

Organizatorzy

 

Ministerstwo Skarbu Państwa

 

 

Partnerzy konferencji

 

KDPW
   
KNF SEG

 

 

Partnerzy medialni 

 

Parkiet GPW Media

 

PAP Biznes Bankier.pl

 

 

 

Konferencja realizowana w ramach programu:

  

 

 

 

W przypadku pytań związanych z konferencją prosimy o kontakt:

Natalia Porębska

e-mail: nporebska@sii.org.pl

tel. 71 332 95 60

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie