Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z ZWZ Libet S.A. - przedstawiciel SII pytał m.in. o optymalizację kosztów i rynki zagraniczne

Skomentuj artykuł
© pitb_1 - Fotolia.com

W piątkowe popołudnie 27 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy producenta kostki brukowej Libet S.A. Wszystkie zaproponowane w pierwotnym porządku obrad uchwały został podjęte. Przed uchwałą dotyczącą przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok SII zadało kilka pytań przedstawicielowi zarządu spółki.

 

Pierwsze pytanie dotyczyło realizowanej w 2013 r. dyscypliny kosztowej oraz przestrzeni do dalszej redukcji kosztów w kolejnych okresach. Zarząd wskazał na przeprowadzenie renegocjacji umów dzierżaw i najmu (od 2012 r.), wskazał osiągnięcie największych oszczędności związanych z wynagrodzeniami, remontami i zakupem surowca. Dodatkowo udało się też obniżyć marże w zakresie kosztów finansowych. Strategia dyscypliny kosztowej ma być dalej kontynuowana.

 

W drugim pytaniu poruszono temat ekspansji zagranicznej, gdyż spółka od 2013 r. oferuje swoje produkty na rynku czeskim i słowackim. Zarząd w odpowiedzi poinformował, że w 2013 r. zatrudnione zostały pierwsze osoby dedykowane do sprzedaży zagrnaicznej i ciężko jeszcze mówić o zadowalającej sprzedaży na tym rynku, ale założenia na poprzedni rok obejmowały podpisanie umów partnerskich, a spodziewany efekt ma być widoczny w 2014 roku. Rynek południowych sąsiadów ma charakteryzować się wyższą marżą o 20%. Z punktu widzenia geograficznego są to naturalne rynki zbytu.

 

Trzecie pytanie brzmiało: Na jakich zasadach spółka kontraktuje zakup surowców wykorzystywanych w produkcji kostki? Czy zawierane umowy są umowami długoterminowymi w oparciu o stałą cenę surowca, czy też umowy zawierają możliwość zmienności cen w okresie obowiązywania umowy? Przedstawiciel spółki oznajmił, że umowy dotyczące podstawowych surowców są roczne i mają stałe ceny przy określonych wolumenach. Obowiązuje również system rabatowy polegający na uzyskiwaniu atrakcyjniejszych cen przy wyższych zamówieniach. Dla spółki najważniejsza jest jednak stałość cen surowców.

 

Ostatnie pytanie dotyczyło zmian w zakresie umów partnerskich dla autoryzowanych punktów sprzedaży. W odpowiedzi poinformowano, że nowe umowy obejmują okres do 5 lat, a wcześniej były na okres 1 roku z możliwością wydłużenia. Celem zmian ma być bardziej ścisłe powiązanie sprzedawców ze spółką, tak aby sprzedaż produktów premium była wyższa. Zwrócono uwagę na fakt przekazywania i wykorzystywania przez punkty sprzedaży materiałów marketingowych Libetu o znacznych wartościach.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie