Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Wyniki Grupy TAURON za 2013 r.

Źródło: Emitent
Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki Grupy TAURON za 2013 r.

18 marca (wtorek) 
godzina 14:30

TAURON PE

Uczestnicy czata: na pytania inwestorów odpowiadał:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. 

Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za 2013 rok. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

 

dywidenda: kiedy zapadną decyzje w kwestii dywidendy? Rozumiem, że zgodnie z prospektem możemy liczyć na 50% zysku rocznego :)?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zarząd wyda rekomendację odnośnie dywidendy w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Oczekujemy, że rekomendacja Zarządu będzie przyjęta w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Należy się spodziewać, że Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2013, natomiast jej ostateczny poziom będzie zależny od decyzji Walnego Zgromadzenia.

 

 

Pepe: Za jaki obszar będzie odpowiadał w zarządzie p. Aleksander Grad?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Pan Aleksander Grad jest wiceprezesem ds. korporacji. Podlegający mu obszar obejmuje restrukturyzację, nadzór korporacyjny oraz zakupy.

 

 

Ewa_01: Ile spółka planuje wydać na inwestycje w 2014 r. i z czego będą finansowane te wydatki?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 r. to ok. 4 mld. złotych. Istotnym czynnikiem warunkującym wysokość tegorocznych nakładów jest rozpoczęcie budowy bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków własnych spółki i źródeł zewnętrznych. W 2013 roku Tauron podpisał z bankami umowę dotyczącą emisji obligacji do wysokości 6 mld zł.

 

 

Paweł: Dlaczego EBITDA za 2013 rok jest niższa niż za 2012?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: EBITDA raportowana w roku 2013 wynosi 3,66 mld zł i jest niższa niż w roku 2012. Wynika to z następujących czynników: 1. ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy - 275,6 mln zł 2. utworzenia dodatkowej rezerwy na brakujące nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 - 270 mln zł 3. ujęcie odpisu aktualizującego wartość zapasów (praw majątkowych) - 42 mln zł Gdyby nie powyższe czynniki, EBITDA porównywalna za 2013 rok wyniosłaby 4,2 mld zł., tj. byłaby wyższa o 30% w stosunku do porównywalnej EBITDY za 2012 r.

 

 

Paweł: Jak wygląda zaawansowanie budowy bloku w Stalowej Woli?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem. W przyszłym roku planowane jest jej zakończenie, aktualne zaawansowanie wynosi 47%.

 

 

sowa: Proszę wyjaśnić co kryje się pod punktem „pozostałe” w przedstawionych przychodach ze sprzedaży?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W pozycji "Pozostałe przychody" ujęte są przychody ze sprzedaży ciepła, kolorowych certyfikatów, węgla, dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza.

 

 

Stefan: Dlaczego wzrosła w 4 kwartale produkcja z OZE?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Wzrost produkcji z OZE w IV kwartale 2013 roku wynika z oddania w III kwartale dwóch farm wiatrowych - 80 MW w Marszewie i 40 MW w Wicku. Od 2013 roku pracują też 3 bloki opalane wyłącznie biomasą - 50 MW w Jaworznie, 40 MW w Tychach i 20 MW w Stalowej Woli.

 

 

Tyszanin: Czy planowane są jakieś inwestycje w EC Tychy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Obecnie w Zakładzie Wytwarzania Tychy (TAURON Ciepło) trwa budowa bloku kogeneracyjnego o mocy 50 MW.

 

 

stereo: z jakiego powodu zmieniliście Państwo model handlu energią elektryczną wytwarzaną przez Tauron? Jakie korzyści to za sobą niesie?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Z końcem grudnia 2012 roku zakończył się obowiązek sprzedaży wytworzonej energii na rynku publicznym (przez giełdy). W związku z tym od początku 2013 roku większość wytworzonej energii sprzedawana jest w ramach Grupy, co podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie przychodów.

 

 

forumowicz: jedynym segmentem na minusie było wytwarzanie. Jak powstanie projektu bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza wpłynie na wyniki tego segmentu w 2014 r.?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Nie podejmujemy decyzji, które są ekonomicznie nieuzasadnione. Projekt ten wpłynie pozytywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie.

 

 

Korcz: skąd tak znaczne obniżenie zysku netto w 4 kwartale w stosunku do poprzedniego roku?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Powodem zmniejszenia zysku w IV kwartale 2013 roku jest utworzenie dodatkowej rezerwy na nieotrzymane nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 w wysokości 270 mln zł oraz ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów w wysokości 30 mln zł.

 

 

marketwizzard: Panie Prezesie, jakie wyzwania czekają Tauron w najbliższym okresie?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Do wyzwań stojących przed Tauronem w najbliższej przyszłości na pewno należą: konsekwentnie realizowana strategia, zwłaszcza w zakresie programu inwestycyjnego, budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza oraz realizacja przyjętego w 2013 roku programu poprawy efektywności.

 

 

szymon: kiedy zostanie podjęta decyzja o emisji obligacji?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Decyzja o emisji obligacji uzależniona jest od decyzji w sprawie budowy bloku w Elektrowni Jaworzno.

 

 

Paweł: Czy program redukcji kosztów nie jest za mało ambitny?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza edycja programu wynosiła 1 mld zł, kolejny program nie wydaje się mało ambitny. Poziom ponad 860 mln jest niewiele niższy, a należy pamiętać, że każda kolejna inicjatywa jest coraz większym wyzwaniem.

 

 

jasny: Czy Tauron będzie skupiał się na rozwoju infrastruktury również na północy kraju?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W zakresie dystrybucji energii Tauron nie ma takiej możliwości - poszczególne obszary Polski przypisane są do czterech największych operatorów systemu dystrybucyjnego. Obszar Taurona obejmuje południową Polskę (ok. 18% powierzchni kraju).

 

 

arek: Na jakie rynki zagraniczne oprócz czeskiego spółka chce wejść?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Na razie Tauron nie planuje wejścia na inne rynki zagraniczne.

 

 

ja: czy spadek przychodów to wynik słabszej koniunktury czy może zmniejszenia udziałów w rynku?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Spadek przychodów wynika ze zmiany modelu sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej - do końca 2012 r. większość energii sprzedawana była poprzez giełdę, od początku 2013 r. sprzedaż energii odbywa się w ramach Grupy, co podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu i powoduje obniżenie przychodów. Drugą przyczyną jest spadek rynkowych cen energii elektrycznej.

 

 

bde: Z czego wynika odpis aktualizacyjny i których aktywów dotyczy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Odpis dotyczy przede wszystkim bloków klasy 120 MW, które cechują się wysokim poziomem kosztów. Wartość odpisu w 2013 roku wyniosła 275 mln zł.

 

 

MARK: Czy w tym roku zorganizowany zostanie dzień inwestora indywidualnego dla Waszych akcjonariuszy?

 

Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zgodnie z przyjętą praktyką planujemy w tym roku po raz kolejny zorganizować dzień inwestora indywidualnego. Wstępnie planowany termin to wrzesień 2014 r. O szczegółach będziemy informować niebawem.

 

Moderator: Szanowni Państwo, minął czas przeznaczony na czat. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do odwiedzania strony poświeconej relacjom inwestorskim TAURON Polska Energia.

 

Informacje o Grupie TAURON

 

Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 18 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 26 tysięcy pracowników. Holding jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących do grupy obejmują 18,3% powierzchni kraju. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km2, za pośrednictwem 260 tys. km linii energetycznych. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają około 45 TWh energii elektrycznej (w 2012 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20% polskich zasobów węgla kamiennego oraz osiąga 5% wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Grupa TAURON jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2013 r. wynosiła 5,375 GW.

 

Działalność podstawowa Grupy TAURON to:
1. wydobycie węgla
2. wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
3. dystrybucja energii elektrycznej
4. obrót energią elektryczną
5. dystrybucja i sprzedaż ciepła