Czym jest SII?

Rewolucja w wezwaniach na sprzedaż akcji - kiedy nastąpi?

W grudniu 2012 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wniosło do Komisji Europejskiej skargę w sprawie niewłaściwej implementacji do polskiego prawa dyrektywy unijnej w sprawie ofert przejęcia. W jej treści wskazano, że obowiązujące w naszym kraju regulacje dotyczące zasad ogłaszania wezwań, wbrew przepisom unijnym, nie zapewniają odpowiedniej ochrony akcjonariuszom mniejszościowym. W skrócie można bowiem powiedzieć, że obecnie możliwe jest przejęcie kontroli nad spółką publiczną notowaną na rynku regulowanym poprzez ogłoszenie wezwania jedynie na taką liczbę akcji, która pozwoli uzyskać w niej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Natomiast dopiero w momencie przekroczenia powyższego progu powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe walory.

Dyrektywa 2004/25/WE wymaga od państw członkowskich zapewnienia właściwej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w przypadkach przejęcia kontroli nad ich spółkami

Komisja Europejska, w odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia wyjaśniła, że kontaktowała się z władzami polskimi, wyrażając swoje wątpliwości co do odpowiedniej transpozycji ww. dyrektywy do polskiego prawa. Poinformowała także, że władze polskie zgodziły się wprowadzić zmiany w odpowiednich przepisach krajowych, przy czym próg, którego przekroczenie rodzi konieczność złożenia obowiązkowej oferty, zostanie ustanowiony na poziomie 33 proc. praw głosu. Ponadto władze polskie zobowiązały się do informowania Komisji o kolejnych etapach przyjmowania wspomnianych zmian. O aktualny stan i planowany harmonogram tych prac Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zapytało Ministerstwo Finansów.

Nowelizacja przepisów jeszcze w tym roku

Jak się okazuje, nowelizacja ustawy o ofercie publicznej powinna zostać dokonana stosunkowo szybko, prawdopodobnie jeszcze do końca bieżącego roku. Ministerstwo Finansów poinformowało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, że do tej pory Rządowe Centrum Legislacji nie przekazało ministerstwu przedmiotowego projektu ustawy, jednak przewiduje się, że nastąpi to najpóźniej w marcu bieżącego roku. Następnie w kwietniu ma on trafić do Komitetu do spraw Europejskich, a do Komitetu Stałego Rady Ministrów miesiąc później. Zgodnie z założeniami Rada Ministrów ma przyjąć projekt w czerwcu, a uchwalenie ustawy przez Parlament nastąpi w listopadzie. Jednocześnie, wraz z rozpoczęciem procedury legislacyjnej w sprawie projektu ustawy, zmierzającej do jego przyjęcia przez Radę Ministrów, zostanie on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Co w założeniach?

Na razie 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do przygotowywanego projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z tym projektem proponowane jest stworzenie bardziej czytelnych reguł dotyczących instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, a nowe rozwiązania mają w pełniejszy sposób chronić interesy akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Wśród propozycji znalazł się między innymi pomysł dotyczący wprowadzenia nowej konstrukcji wezwań, poprzez ich podział na wezwania dobrowolne i obowiązkowe. Progi decydujące o przejęciu kontroli nad spółką mają być natomiast określone na poziomie 33 1/3 lub 66 proc. ogólnej liczby głosów, a ich przekroczenie będzie się wiązać z koniecznością ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje. Doprecyzowane mają zostać także zasady odpowiedzialności za zapłatę akcji proponowanej w wezwaniu, w przypadku wezwania ogłoszonego wspólnie przez podmioty będące stronami porozumienia albo przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej, jak również regulacje dotyczące dopuszczalnego rodzaju zabezpieczenia wezwania. Ponadto przy ustalaniu ceny oferowanej w wezwaniu mają być uwzględniane transakcje pośredniego nabycia akcji spółki publicznej, a także zostaną zmienione przepisy odnoszące się do kwestii dematerializacji akcji, poprzez ujednolicenie progu większości, jaka wymagana jest do przeprowadzenia zarówno uchwały o dematerializacji akcji i do wystąpienia przez akcjonariusza większościowego z żądaniem przymusowego wykupu akcji.

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie

 

×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.