Chat with us, powered by LiveChat

IBD Business School

Skomentuj artykuł

 

 

IBD Business School (d. Fundacja – Centrum Prywatyzacji i Instytut Rozwoju Biznesu) jest szkołą biznesu o najdłuższej tradycji w Polsce – działa od 1990 roku. Oferuje kompleksową, od lat cieszącą się uznaniem na polskim rynku ofertę rozwojową dla kadry zarządzającej i specjalistów z podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

W historii IBD Business School jest wiele znaczących i ważnych dla rozwoju gospodarki działań, zdarzeń, projektów, programów edukacyjnych, które od początku towarzyszyły polskiej transformacji. Na początku lat 90. ubiegłego wieku zainicjowaliśmy kształcenie doradców inwestycyjnych, dyrektorów finansowych, maklerów, członków rad nadzorczych. Wprowadziliśmy na polski rynek szkoleniowy programy z dziedziny marketingu, zarządzania personelem, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z sąsiednimi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Dziś IBD oferuje zaawansowane certyfikowane szkolenia, kursy i seminaria z takich dziedzin, jak:

 • zarządzanie,
 • przywództwo,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • marketing i sprzedaż
 • finanse i ład korporacyjny,
 • coaching,
 • kształcenie trenerów biznesu.

 

Nasze szkolenia są certyfikowane przez International Society Education. Kursy z coachingu zaś – na poziomie fundamentals, diploma i executive & corporate – prowadzimy wspólnie z naszym partnerem Noble Manhattan Coaching, jedną z najlepszym szkół coachingu na świecie.

 

IBD Business School oferuje również szeroki wachlarz usług doradczych w zakresie:

 • budowania strategii,
 • prowadzenia biznesu,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • sprzedaży i marketingu.

 

Usługi doradcze, jakie świadczy IBD Business School, są oparte na sprawdzonych na świecie metodologiach. W realizacji projektów dla firm wykorzystujemy zwalidowane autorskie narzędzia badawcze, opracowane przez ekspertów IBD.

 

Na podstawie oceny dorobku naukowo-badawczego w 2013 roku uzyskaliśmy status jednostki naukowej w ocenie parametrycznej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co możesz zyskać jako członek SII?

20% zniżki na poniższe szkolenia:

 

 1. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 2. Ocena projektów inwestycyjnych
 3. Finanse dla niefinansistów - poziom I
 4. High Performance Leadership (HPL)
 5. Certified HR Business Partner (CHRBP)
 6. Practitioner Coach Diploma (PCD)
 7. Business Trainer Certificate (BTC)

Jak skorzystać ze zniżki?

Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.ibd.pl oraz koniecznie wysłać maila pod adres szkoleniaotwarte@ibd.pl, podając imię, nazwisko i numer członkowski, niezbędny do weryfikacji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie