Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski - Wyniki spółki LW Bogdanka po I kw. 2013 roku

Tytuł czata:

  Wyniki spółki LW Bogdanka po I kw. 2013 roku

10 maja 2013r. 

godz. 12:00 

LW Bogdanka

 


Na pytania internautów odpowie  Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA

 

Zbigniew Stopa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Górniczego, Kierunku Górnictwa i Geologii, specjalność - Technika Eksploatacji Złóż. W roku 1997 r. ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Od początku pracy zawodowej związany jest z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. Przeszedł wszystkie szczeble kariery, od stażysty pod ziemią do Kierownika Działu Robót Górniczych. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP. Zbigniew Stopa pełnił funkcję z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych od 2006 roku i aktywnie uczestniczył w procesie upublicznienia spółki na GPW oraz realizacji strategicznych celów rozwojowych LW BOGDANKA S.A. w ostatnich latach. Od końca września 2012 roku był pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, a od końca listopada 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Kilka słów o Spółce:

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jedną  z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. W 2012 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 7,78 mln ton.

 

Kopalnia Bogdanka zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż  realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych.

 


 

Zapis czatu inwestorskiego

z dnia 10 maja 2013r 

 

 

Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim ze spółką LW Bogdanka S.A. Na pytania inwestorów odpowie Prezes Zarządu Zbigniew Stopa. Zachęcamy do zadawania pytań już dziś!

 

 

Zbigniew Stopa: Witam serdecznie na czacie i zapraszam do zadawania pytań.

 

 

 

pstaniszewski: W jakiej wysokości spółka utworzyła rezerwę na potencjalny podatek od nieruchomości dotyczący wyrobisk górniczych Puchaczów, Cyców i Ludwin. I jaki wpływ na wyniki może mieć ta sprawa w kolejnych kwartałach?

 

 

Zbigniew Stopa: Rezerwa ta w pierwszym kwartale 2013 r wyniosła ok. 1,1 mln zł, . Ii będzie tworzona na podobnym poziomie w kolejnych kwartałach.

 

 

 

Długoterminowy: Mocno rosną zapasy, jaki jest tego powód ?

 

 

Zbigniew Stopa: Poziom zapasów na koniec 1Q2013 był niski (190,9 tys. ton), odpowiadał siedmiodniowej produkcji spółki i był zgodny z założeniami realizowanego wydobycia i harmonogramem dostaw do klientów. Dla porównania w 2012 r. zapasy na koniec marca wyniosły 125,6 tys. ton, co odpowiadało ok. 5-dniowej produkcji spółki. Zgodnie z planami poziom zapasów ulegnie zmniejszeniu w drugiej połowie roku.

 

 

 

pstaniszewski: Na świecie pojawiły się tzw. "czyste technologie węglowe" minimalizujące wpływ CO2 na środowisko. Czy spółka analizuje (jeśli tak to na jakim etapie) możliwości produkcji tego typu?

 

 

Zbigniew Stopa: Nowobudowane elektrownie będą uwzględniały nowe technologie zapewniające niską emisję CO2. Bogdanka rozważa też uczestnictwo w projektach gazyfikacji węgla na dole.

 

 

 

pstaniszewski: Spółka podpisała w 2013 z Caterpillar umowę na zakup kolejnego kompleksu strugowego do urabiania niskich pokładów węgla na 47 mln EURO. Czy transakcja ta jest zabezpieczona w związku z ryzykiem kursowym? W sprawozdaniu jest mowa tylko o hedgingu na 347 tys. EUR

 

 

Zbigniew Stopa: Spółka będzie zabezpieczać płatności w euro, obecnie jesteśmy na etapie zbierania ofert w zakresie kwotowania kursu euro.

 

 

 

pstaniszewski: Dlaczego wskaźnik uzysku spadł o ponad 3.5 pp? Jak Spółka ocenia wskaźnik uzyska w drugim kwartale 2013?

 

 

Zbigniew Stopa: uzysk w 1Q2013 był na poziomie średniej za cały 2012 r. Jego niższa wartość w pierwszym kwartale 2013 r w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikała z mniej korzystnej charakterystyki geologicznej eksploatowanych złóż, a także z większej ilości wykonanych chodników (o 1 km). Realizacja prac udostepniających nowe wyrobiska jest konieczna w celu uzyskania planowanego przyrostu wydobycia w następnych latach.

 

 

 

Guest: Czy głównym problemem zyskowności jest spadek cen węgla ?

 

 

Zbigniew Stopa: W 1Q2013 spółka odnotowała spadek przychodów wynikający z niższej ilościowej sprzedaży węgla . Z drugiej strony nastąpił wzrost kosztów, na co wpływ miał m.in. spadek uzysku, wykonanie większej długości chodników (a przez to wzrost kosztów materiałów i usług obcych), a także wzrost kosztów na rzecz pracowników w stosunku do 1Q2012.

 

 

 

pstaniszewski: Spółka posiada długoterminowe umów handlowych zawartych z Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika i Elektrownia Ostrołęka S.A. – czy ceny sprzedaży są stałe w okresie czy też uzależnione od jakiejś zmiennej. Jeśli tak to jakiej? Jeśli stałe to jak się kształtują w porównaniu do ceny obecnej na wolnym rynku?

 

 

Zbigniew Stopa: Ze zdecydowaną większością odbiorców umowy mamy już zamknięte. Negocjujemy wciąż z dwoma podmiotami. Przewidujemy, że średnia cena w całym 2013 roku nieznacznie spadnie w stosunku do roku 2012.

 

 

 

Obserwator: Jak obecnie wygląda relacja ze związkami zawodowymi w spółce ? Czego obecnie domagają się związkowcy, którzy zawsze mają jakieś postulaty płacowo-socjalne ? Czy istnieje realna groźba strajku ?

 

 

Zbigniew Stopa: Spółka zachowuje poprawne relacje ze związkami zawodowymi. Nie widzę przesłanek do zagrożenia strajkiem.

 

 

 

Press: Czy o bezpieczeństwie w kopalniach dbają zewnętrzne firmy ?

 

 

Zbigniew Stopa: Za bezpieczeństwo w kopalni odpowiadają bezpośrednio osoby nadzorujące pracę. Firmy zewnętrzne odpowiadają za bezpieczeństwo w zakresie wykonywanych przez nie robót. Przypominam, że nasza spółka charakteryzuje się niskim poziomem zagrożeń naturalnych.

 

 

 

Press: Czy może Pan powiedzieć na więcej o planach inwestycyjnych spółki? Na jakim etapie są rozmowy dotyczące budowy nowej elektrowni

 

 

Zbigniew Stopa: Głównym planem inwestycyjnym w chwili obecnej pozostaje zakończenie rozbudowy pola Stefanów tak aby osiągnąć zdolności wydobywcze na poziomie ok. 11,5 mln ton. Najważniejszą inwestycją jest dokończenie rozbudowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla, planowane na 2014 r. Co do budowy elektrowni – 8 maja podpisaliśmy list intencyjny z GDF Suez, zgodnie z którym zostanie powołany zespół mający za zadanie analizę przedsięwzięcia od strony ekonomicznej oraz technicznej.

 

 

 

partner: Panie Prezesie co z nową elektrownią na Lubelszczyźnie? Powstanie? To wiele zmieni w tamtejszym obszarze

 

 

Zbigniew Stopa: Jak wspomniałem przed chwilą, Spółka podpisała list intencyjny z GDF Suez. Analizy wykażą zasadność budowy elektrowni w naszym regionie.

 

 

 

Press: Chciałem też zapytać o plany podwojenia wydobycia, czy może nam Pan opowiedzieć jak zamierzacie tego dokonać i jakie kroki już podjęliście?

 

 

Zbigniew Stopa: Plan podwojenia wydobycia jest wciąż aktualny i kontynuujemy inwestycje z tym związane. W efekcie nasze wydobycie systematyczne rośnie - w 2012 roku wyniosło 7,78 mln ton, w porównaniu do 5,84 mln ton w 2011 roku. W tym roku planujemy wydobycie rzędu 8,6-9 mln ton. Ostatnim elementem planu inwestycyjnego jest zakończenie rozbudowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla.

 

 

 

Value: Czy może Pan skomentować wyniki osiągnięte w tym kwartale? Czy wróżą one poprawę? Porównując je z poprzednim rokiem wypadają słabiej, co więcej kolejny kwartał raczej nie wróży dużego zapotrzebowania na rynku

 

 

Zbigniew Stopa: Wyniki w 1Q2013 były zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami. Nie publikowaliśmy i nie planujemy publikować prognoz finansowych na ten rok. Proszę zwrócić uwagę, że wskaźniki rentowności za 1Q2013 są na stabilnym dobrym poziomie, w przypadku większości pozycji nieco nawet wyższym niż osiągnięte w całym 2012 r.

 

 

 

pstaniszewski: Zapasy węgla wzrosły o 52% porównując do Q1 2012. Czy spółka będzie obniżać ceny aby się pozbyć nadmiaru węgla? Jak to wpłynie na wyniki Q2? Rotacja zapasów wyniosła ponad 20 dni i wzrosła o ponad 5 dni w stosunku do q1 2012. Czy nie jest to niepokojący trend? W jaki sposób spółka zamierza zmniejszyć stan zapasów w kolejnych kwartałach i uwolnić gotówkę?

 

 

Zbigniew Stopa: Jak już wspomniałem, zapasy są na standardowym poziomie i ulegną zmniejszeniu w drugiej połowie roku, zgodnie z harmonogramami dostaw do naszych odbiorców.

 

 

 

utalentowany: Czy pracują Państwo nad zmniejszeniem kosztów działalności?

 

 

Zbigniew Stopa: Spółka jest liderem kosztowym w branży. Oczywiście na bieżąco analizujemy możliwość dalszej optymalizacji kosztów.

 

 

 

Akcjonariusz: Pan prezes zapowiadał, że obecny rok będizie należał do tych trudnych. Jak to się przełoży na wyniki finansowe ? Czy Bogdanka zarobi mniej niż w 2012 r. ?

 

 

Zbigniew Stopa: Bieżący rok należy do trudnych ze względu na sytuację na rynku węgla. Mimo to podtrzymujemy wciąż nasze plany, w tym plan zwiększenia wydobycia do poziomu 8,6 - 9 mln ton węgla w 2013 r. Przypominam, że 1Q2012 był kwartałem wyjątkowym ze względu na lepszą charakterystykę geologiczną złoża oraz ponadprzeciętną sprzedaż wynikającą z realizacji zaległych zamówień z wcześniejszego kwartału.

 

 

Zbigniew Stopa: Bardzo dziękuję za Państwa pytania i żałuję, że nie udało mi się na wszystkie odpowiedzieć. Zapraszam do kontaktu z działem relacji inwestorskich.