Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Omówienie wyników finansowych Grupy PZU po trzecim kwartale 2012 roku


Czat

Zapis czata z Przemysławem Dąbrowskim,

Członkiem Zarządu PZU SA i PZU Życie SA, CFO

19 listopada, godzina 11:00

PZU


Temat czata:

Omówienie wyników finansowych Grupy PZU po trzecim kwartale 2012 roku

 


 

Przemysław Dąbrowski, CFO

 

Pan Przemysław Dąbrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw-Illinois Executive MBA. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości m. in. Certified Diploma In Finance, organizowane przez ACCA.

Pan Przemysław Dąbrowski posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej.


Karierę zawodową rozpoczął w roku 1993. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska. W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU SA. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU SA i PZU Życie SA. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU SA i PZU Życie SA, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU SA i PZU Życie SA.

Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA. Od 21 grudnia 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA. Odpowiada za Pion Finansowy.

 


 

Informacje o spółce:

 

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU - jedna z trzech spółek debiutujących w 2010 roku w ramach  programu Akcjonariat Obywatelski

12 maja 2010 roku PZU SA zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Była to jedna z największych ofert w 2010 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i największa w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wielkość oferty to 8,1 mld PLN (2,7 mld USD), wartość obrotu akcjami PZU w pierwszym dniu notowania około 5,1 mld PLN. PZU SA jest pierwszą spółką która weszła w skład WIG20 w dniu pierwszego notowania.

 

Akcje PZU wchodzą w skład następujących indeksów WIG, WIG20, WIG PL, a od 1 lutego 2012 roku również w skład RESPECT Index.
PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

 

Grupa PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych segmentach:

 

  • ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – oferowanych przez PZU;
  • ubezpieczeń na życie – oferowanych przez PZU Życie oraz 
  • otwartych funduszy emerytalnych – oferowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU (PTE PZU), zarządzające OFE PZU Złota Jesień.

 

PZU jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce (32,6% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU są ubezpieczenia komunikacyjne, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych.

 

PZU Życie jest liderem, pod względem wartości składki przypisanej brutto, na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (30,8% udział w rynku na koniec 2011 r.). Podstawową grupą produktów oferowaną przez PZU Życie są grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie.

 

PTE PZU zarządza OFE PZU Złota Jesień, który według danych KNF, był na koniec 2011 roku trzecim pod względem liczby członków (2,2 mln członków) oraz pod względem aktywów netto (30,5 mld PLN) otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.


Zapis czata inwestorskiego

Moderator: Witamy Państwa na czacie z Przemysławem Dąbrowskim Członkiem Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

marketingowiec: Czy Rebranding PZU jest już zakończonym procesem? Jaki był koszt zmiany wizerunku?

 

Przemysław Dąbrowski: Proces rebrandingu został zakończony. Całkowite koszty inkrementalne nie przekroczyły 20 mln PLN.

 

 

investor: Spółka zamierza zwiększać swoją ekspozycję inwestycyjną na rynek nieruchomości. Za pośrednictwem jakiego rodzaju instrumentów będzie to robić? Czy PZU może kupić któregoś z deweloperów notowanych na GPW?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU rozwija swoje zaangażowanie w nieruchomości poprzez rozwój organiczny w ramach swojego TFI.

 

 

trader: Rynek spekulował, że PZU może kupić jeden z banków obecnych na rynku polskim. Czy dalej taka inwestycja jest rozważana?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU inwestuje w różnych segmentach gospodarki. Rozważana była inwestycja w Alior Bank jako inwestycja portfelowa. W tej chwili, ze względu na plany realizacji IPO przez Aliora PZU nie ma planów znaczącego inwestowania w tym obszarze.

 

 

gaca: Czy spółka bierze pod uwagę przejęcia innych ubezpieczycieli i zwiększanie rynku?

 

Przemysław Dąbrowski: Tak, nic się w tym zakresie nie zmienia. Jesteśmy zainteresowani ekspansją w regionie Europy Środkowo-wschodniej zgodnie z założeniami strategii Grupy PZU na lata 2012-2014.

 

 

partner: Czy do końca roku dynamika zostanie utrzymana, czy będzie to raczej obrona wyniku?

 

Przemysław Dąbrowski: Dynamika wyniku się zmniejszy.

 

 

ubezpieczyciel: Który segment ubezpieczeniowy był najbardziej rentowny w trzecim kwartale a z którym segmentem spółka wiąże największe nadzieje na przyszłość ?

 

Przemysław Dąbrowski: Najbardziej rentowny segment to ubezpieczenia grupowe a największa poprawa wyniku została zanotowana w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych masowych.

 

 

Nikola: Na rynku nie brakuje spekulacji o możliwości sprzedaży jednego z OFE należących do zagranicznych podmiotów. Czy PZU jest zainteresowana taką właśnie transakcją kupna?

 

Przemysław Dąbrowski: Po zmianach w regulacjach dotyczących PTE akwizycja przez PZU kolejnego PTE nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.

 

 

grang: Jaka część ubezpieczeń jest reasekurowana u zewnętrznych podmiotów?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU SA przekazuje ok. 2-3% składki do reasekuratorów. Program reasekuracyjny chroni Spółkę przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym, jak również przed skutkami dużych pojedynczych szkód.

 

 

Marek: Czy spółka dalej będzie zwiększać udział posiadanych obligacji korporacyjnych?

 

Przemysław Dąbrowski: Tak, w ramach limitów wynikających z przepisów prawa ubezpieczeniowego.

 

 

giełda to mój dom: Spółka podkreśla nacisk kładziony na optymalizację podatkową. Jakie główne działania zostały podjęte w tym zakresie?

 

Przemysław Dąbrowski: Grupa PZU prowadzi działania optymalizujące obciążenia kosztowe w tym również podatkowe. Jednakże optymalizacja podatkowa nie jest traktowana priorytetowo.

 

 

jimii: czy Europa środkowo - wschodnia jest interesującym rynkiem dla ubezpieczycieli?

 

Przemysław Dąbrowski: Tak.

 

 

obligacje: Jakie są główne czynniki wysokiego zarobku na portfelu obligacyjnym?

 

Przemysław Dąbrowski: Głównym czynnikiem wzrostu wyniku inwestycyjnego na portfelu obligacji jest spadek rentowności polskich obligacji skarbowych i w efekcie wzrost wyceny instrumentów dłużnych.

 

 

developer: Czy PZU posiadała obligacje spółek budowlanych, które popadły w finansowe tarapaty np. PBG czy Polimeks? Jeśli tak to jakie straty z tego tytułu zostały poniesione ? Ile wynoszą gwarancje kontraktowe dla tych spółek?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie mamy obligacji korporacyjnych spółek budowlanych.

 

 

indywidualny: Koszty akwizycji wzrosły o ponad 52 mln zł. Proszę podać tego przyczyny.

 

Przemysław Dąbrowski: Przyczyną wzrostu kosztów akwizycji są wyższe prowizje związane ze wzrostem przychodów z tytułu składek.

 

 

agent: Jak na wyniki PZU w przyszłości może wpłynąć ewentualne pogłębienie się kryzysu gospodarczego?

 

Przemysław Dąbrowski: Kryzys gospodarczy oczywiście wpływa negatywnie na wyniki PZU, po pierwsze zwalnia przypis składki a potem ma wpływ na rentowność.

 

 

krakus: Na czym polega spór prawny z Comarchem? Jaka jest w nim wartość roszczeń?

 

Przemysław Dąbrowski: Spór z Comarchem dotyczy realizacji umowy dotyczącej systemu obsługi ubezpieczeń finansowych. Wzajemne roszczenia wynoszą ok. 20 mln zł.

 

 

Mateuszek: wspominacie o zmianie modelu operacyjnego PZU. Czy może Pan coś więcej o nim powiedzieć?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z strategią, Grupa PZU dokonuje centralizacji procesów i ich modernizacji na bardziej efektywne kosztowo i zorientowane na klienta. Stąd m.in. modernizacja systemu produktowego w PZU SA.

 

 

rynek_pracy: Zakończyliście już proces restrukturyzacji?

 

Przemysław Dąbrowski: Proces restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie PZU w znacznej mierze został zakończony. Ewentualne dalsze redukcje będą wynikały z bieżących potrzeb i zmian procesów zachodzących w Grupie.

 

 

carma: Podtrzymujecie politykę dywidendową określoną w strategii?

 

Przemysław Dąbrowski: Tak, polityka dywidendowa PZU, określona w Strategii, nie ulega zmianie.

 

 

akcjonariusz: Jakie produkty będzie miało w swojej ofercie PZU Lietuva?

 

Przemysław Dąbrowski: Nowo otwierane oddziały zagraniczne PZU Lietuva będą sprzedawać pełną gamę produktów korporacyjnych. W pierwszym etapie działalności w zakresie klienta masowego Spółka będzie korzystać z alternatywnej sieci sprzedaży (banki, agencje turystyczne).

 

 

ciekawski: W pierwszych latach inwestycji, PZU Lietuva wymaga dokapitalizowania na poziomie 7 mln euro. Czy Pana zdaniem jest to minimalny poziom, jaki wystarczy na pokrycie marginesu wypłacalności, czy 7 mln euro to zbyt dużo?

 

Przemysław Dąbrowski: 7 mln EUR jest to kwota wystarczająca na pokrycie wymogów regulacyjnych spowodowanych planowanym rozwojem PZU Lietuva i wynika ze strategii rozwoju Spółki.

 

 

europejczyk: Jakie spółka ma plany inwestycyjne na 2013? Oprócz wejścia na rynek Łotewski i Estoński?

 

Przemysław Dąbrowski: Podtrzymujemy nasze zainteresowanie spółkami w rejonie Europy środkowo-wschodniej, nie zmieniamy planów inwestycyjnych.

 

 

gość: Zysk po IIIQ okazał się lepszy niż oczekiwania rynku. Co wpłynęło na tak dobry wynik?

 

Przemysław Dąbrowski: Po pierwsze znacznie lepszy wynik inwestycyjny - wyższa wycena instrumentów kapitałowych na skutek lepszej koniunktury na GPW oraz instrumentów dłużnych w wyniku spadku rentowności obligacji. Po drugie poprawa rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

 

 

nikon: Skąd wziął się tak dobry wynik zysku netto grupy PZU po 9 miesiącach br., mając na uwadze fakt, że wypłacaliście dużo więcej odszkodowań?

 

Przemysław Dąbrowski: Dobry wynik netto wynika ze znacznie lepszego wyniku z inwestycji oraz poprawy rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych. Wyższy poziom odszkodowań i świadczeń (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw) wynika ze zwiększenia sprzedaży inwestycyjnych produktów indywidualnych w kanale bancassurance oraz wyższych wyników z działalności lokacyjnej przekładających się na wzrost rezerw techniczno – ubezpieczeniowych dla umów z elementem inwestycyjnym.

 

 

bankier: Bacznie obserwujecie proces IPO Aliora. Prezes PZU powiedział, że jeśli proces się nie powiedzie, chętnie wrócicie do rozmów. Uważacie, że IPO może nie dojść do skutku?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie komentujemy tego procesu.

 

 

zainteresowany: Prezes poinformował, że inwestycje na najbliższe dwa lata wyniosą 45% wszystkich nakładów. Jakie to będą inwestycje?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie możemy zidentyfikować źródła tej informacji.

 

 

holder: Jakie czynniki zdecydowały, że zrezygnowaliście z kupna Lux Medu?

 

Przemysław Dąbrowski: Analizy wykazały, ze inwestycja w Lux Med nie zwiększy wartości Grupy PZU bez zmian w prawie, zwłaszcza przy wysokiej cenie.

 

 

Marek_1: Szacuje się, że Grupa PZU obsługuje 16 mln klientów. Ile klientów szacujecie odnotować na koniec 2013 roku? Czy w związku z wejściem na nowe rynki ta liczba się znacznie powiększy?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU Lietuva w początkowym okresie swojej działalności będzie skupiać się na klientach korporacyjnych, więc nie wpłynie to istotnie na liczbę klientów w 2013 roku. Natomiast jest zbyt wcześnie by mówić o możliwych efektach akwizycji w rejonie CEE.

 

 

rekordzista: Jak rekordowe wyniki spółki w 3 kwartale wpłyną na wyniki końcoworoczne?

 

Przemysław Dąbrowski: Na pewno wyniki będą lepsze niż zakładane na początku roku, choć zakładamy ze 4 kwartał będzie gorszy od trzeciego.

 

 

akcja: Na kiedy przewidziane jest powołanie PZU International?

 

Przemysław Dąbrowski: PZU International będzie utworzone dopiero w momencie realizacji konkretnej akwizycji. Założenie spółki to kwestia techniczna.

 

 

Andrzej: Czy składki są w jakiś sposób skorelowane z inflacją?

 

Przemysław Dąbrowski: Składki nie są wprost skorelowane z inflacją ale są pochodną kosztów odszkodowań, które mogą być zależne od inflacji lub wzrostu wynagrodzeń w gospodarce (np. koszty robocizny w likwidacji szkód komunikacyjnych).

 

 

Marcelina: Mam pytanie. Czy PZU planuje pozyskanie z rynku środków poprzez emisję akcji lub obligacji korporacyjnych?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie ma takich planów.

 

 

gawroński: Co PZU robi w celu poprawienia zysku, który w porównaniu do przychodów jest wciąż na niskim poziomie.

 

Przemysław Dąbrowski: Naszą efektywność mierzymy nie do poziomu przychodów a do poziomu zaangażowanego kapitału akcjonariuszy. Wskaźnik ROE za 3 kwartały 2012 wyniósł 28,4%, co jest jednym z najlepszych wyników wśród instytucji finansowych w Europie.

 

 

shareholder: Czy całościowe koszty akwizycji w grupie rosną wprost proporcjonalnie do wzrostu składek?

 

Przemysław Dąbrowski: Generalnie tak, choć na poziomie Grupy zależy to od tempa rozwoju poszczególnych segmentów (różnice w poziomach prowizji).

 

 

kotowski: Czy marża w ubezpieczeniach indywidualnych będzie nadal malała?

 

Przemysław Dąbrowski: Wydaje się, że tak, między innymi w związku z wprowadzeniem do oferty produktów sprzedawanych przez kanał bancassurance, które charakteryzują się wyższymi kosztami akwizycji.

 

 

branżowiec: Jaki będzie 2013 rok dla rynku ubezpieczeń?

 

Przemysław Dąbrowski: Rok 2013 będzie rokiem spowolnienia sprzedaży ubezpieczeń. Zarówno w majątku jak i w ubezpieczeniach na życie.

 

 

ilumni: Jakie koszty pochłonie inwestycja w nowy model obsługowy?

 

Przemysław Dąbrowski: Nie komentujemy tych kosztów.

 

 

timi: Czy składki przypisane brutto będą nadal rosły? Jaki jest ich granica?

 

Przemysław Dąbrowski: Spodziewamy się spowolnienia dynamiki składki zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie.

 

 

przedsiębiorca: Dlaczego obserwujemy znaczne podwyżki cen w ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw?

 

Przemysław Dąbrowski: Podwyżki cen w ubezpieczeniach są związane z utrzymaniem rentowności tych produktów. Głównym powodem są rosnące koszty wypłacanych odszkodowań.

 

 

frank: Uważacie, że zysk netto wypracowany w IV kwartale będzie gorszy od osiągniętego w III kw. tego roku. Czy to już jest norma, że obserwujemy wzrost szkodowości w ostatnim kwartale roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Dobre wyniki po trzech kwartałach br. wiązały się głównie z bardzo dobrą sytuacja na rynkach finansowych. Czwarty kwartał przyniesie normalizację tych wyników. Należy spodziewać się pogorszenia szkodowości w IV kwartale w związku z zaskakująco niską szkodowością w pierwszych trzech kwartałach br.

 

 

korpo: W segmencie korporacji wyjdziecie na plus jeszcze w tym roku?

 

Przemysław Dąbrowski: Segment ubezpieczeń korporacyjnych jest na plusie od 2011 roku.

 

Przemysław Dąbrowski: Bardzo dziękuję za interesujące pytania. Do widzenia.

 

 

Moderator: Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie pytania. Odpowiedzi na pozostałe pytanie opublikujemy w zapisie czatu, który dostępny będzie na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym czacie po wynikach rocznych.

 

 

strateg: Jaki jest procentowy udział spółki w ubezpieczeniach w Polsce?

 

Przemysław Dąbrowski: Według danych KNF za I półrocze 2012 roku, udział PZU w składce rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 32,6% a w składce regularnej rynku ubezpieczeń na życie 42,3%.

 

 

Zibi: Czy PZU rozważa wejście na inny europejski rynek?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z założeniami strategii na lata 2012-2014, Grupa PZU jest zainteresowana ekspansją w regionie Europy środkowo-wschodniej.

 

 

zychu: Jaki czas obejmuje nowo opracowana strategia inwestycyjna PZU i co przewiduje?

 

Przemysław Dąbrowski: Nowa strategia pod nazwą „PZU 2.0” została opracowana na lata 2012-2014.

Celem Grupy PZU pozostaje utrzymanie rentownego wzrostu oraz wiodącej pozycji na polskim rynku usług ubezpieczeniowych. W najbliższych latach model operacyjny Grupy PZU będzie podlegał transformacji na organizację działającą według segmentów klientów. Grupa PZU zbuduje istotną pozycję na rynku oszczędności/inwestycji. Ambicją Grupy PZU jest również bycie kreatorem rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z elementów strategii jest też ekspansja międzynarodowa.

 

 

Krzysztof_Pomarański: Czy spółka brała kiedyś pod uwagę, wejście na rynek afrykański lub

azjatycki gdzie ubezpieczenia są jeszcze słabo rozwinięte i według ekspertów będą przeżywały boom w najbliższych 10 latach.

 

Przemysław Dąbrowski: Obecnie Strategia PZU obejmuje potencjalny rozwój tylko na rynkach Europy środkowo-wschodniej, wejścia na bardziej odległe rynki rodzą dodatkowe problemy zarządcze (np. różnice kulturowe).

 

 

ron: Czy problem wysokich kosztów akwizycji (do tej pory w produktach unit-linked) występują tez w innych produktach?

 

Przemysław Dąbrowski: Wyższe bezpośrednie koszty akwizycji  zanotowano w segmencie ubezpieczeń masowych ze względu na wyższą sprzedaż oraz rosnący udział droższych kanałów dystrybucji, głównie w multiagencjach.

 

 

Robert: Czy w portfelu PZU dominują klienci indywidualni czy korporacyjni i jaki jest to stosunek?

 

Przemysław Dąbrowski: Składka przypisana z ubezpieczeń w segmencie klientów masowych stanowi  78%  a w segmencie klientów korporacyjnych 22% składki z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na polskim rynku.

 

 

Kuba: Nowe inwestycje mają zwiększyć konkurencyjność. Jaki chcecie osiągnąć udział w rynku ubezpieczeń w przeciągu najbliższych lat?

 

Przemysław Dąbrowski: Zgodnie z realizowaną Strategią, chcemy  wyhamować spadek udziałów rynkowych na poziomie zbliżonym do dzisiejszego, ale  przy zachowaniu odpowiedniego poziomu rentowności.

 

 

Arkadiusz: Jak po 2 i pół roku od debiutu oceniacie swoją obecność na rynku?

 

Przemysław Dąbrowski: Notowanie akcji spółki na GPW wzmacnia prestiż PZU. Nasza firma jako jedna z największych instytucji finansowych w naszej części Europy podlega rygorystycznym obowiązkom informacyjnym, przejrzystym procedurom i zasadom ładu korporacyjnego. Firma po zakończeniu sporu właścicielskiego zmienia się na lepsze poprzez poważne przeobrażenia i restrukturyzację wewnątrz firmy. Realizacja strategii na lata 2012-2014 ma zapewnić PZU bycie najbardziej zorientowaną na potrzeby klientów firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecność na warszawskiej giełdzie jest symbolem tych zmian i okazją dla akcjonariuszy do bieżącej wyceny wartości spółki. Grupa PZU, po 3 kwartale 2012 roku, pozostaje jedną z najsilniejszych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, z rekordowym wynikiem finansowym i silną kapitalizacją, pomimo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych.

 

 

Bartosz: Rynek wciąż nie wygląda obiecująco, a PZU sobie nadal dobrze radzi. Jak Pan to wytłumaczy?

 

Przemysław Dąbrowski: Jeżeli chodzi o bardzo dobre wyniki z podstawowej działalności operacyjnej Grupy PZU to zostały one osiągnięte dzięki konsekwentnej realizacji założeń strategicznych, których efektem jest dzisiaj nowoczesny sposób zarządzania sprzedażą i wysoka efektywność kosztowa.

Wysokie wyniki z działalności inwestycyjnej Grupy PZU, osiągane są dzięki sytuacji na rynkach finansowych (dzięki wyższej wycenie instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych) oraz są efektem nowej polityki inwestycyjnej polegającej między innymi na modelowaniu składu portfela lokat – maksymalizacja stóp zwrotu przy minimalnym ryzyku. W 2012 roku Grupa PZU zwiększyła zaangażowanie w obligacje korporacyjne i nieruchomości inwestycyjne.

 

 

boy: Czy prywatyzacja szpitali byłaby korzystna ze względu na dynamiczny wzrost składek w obrębie ochrony zdrowia?

 

Przemysław Dąbrowski: Trudno jest bezpośrednio powiązać potencjalną prywatyzację szpitali z kwantyfikacją potencjału rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Grupa PZU zamierza być aktywnym graczem na rynku ubezpieczeń zdrowotnych i zakłada dynamiczny wzrost składek zebranych w tym segmencie, ale oczywiście po zmianach legislacyjnych dotyczących systemy ochrony zdrowia (ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, dopuszczenie konkurencji w zarządzaniu składką publiczną).

 

 

bankowy: jaki pakiet zamierzacie kupić w IPO Alior Banku?

 

Przemysław Dąbrowski: Potencjalna inwestycja PZU w sektor bankowy byłaby tylko i wyłącznie inwestycją portfelową przy odpowiednich parametrach ryzyka i stopy zwrotu.