Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII mówi dość pośrednim przejęciom. Wytacza powództwo przeciwko spółce z Grupy Kopex

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII)  wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko spółce Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu (ZZM S.A.),należącej do giełdowej Grupy Kopex S.A. SII występuje w tej sprawie na rzecz inwestorów indywdualnych. Powództwo związane jest z pośrednim przejęciem wówczas giełdowej spółki Zakłady Elektroniki Górniczej S.A. z siedzibą w Tychach (ZEG S.A.). W ocenie SII naruszało to interes akcjonariuszy mniejszościowych tej firmy.


Bezpośrednią przyczyną wytoczenia powództwa jest określenie przez ZZM S.A. w wezwaniu do sprzedaży akcji spółki ZEG S.A., pozostających w wolnym obrocie z dnia 13 sierpnia 2008 r., ceny za jedną akcję w sposób niezgodny – w ocenie SII – z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa gwarantuje m.in. by cena akcji proponowana w wezwaniu nie była niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Określenie ceny akcji spółki bez uwzględnienia powyższego nakazu spowodowało powstanie szkody po stronie inwestorów indywidualnych, którzy wzięli udział w przedmiotowym wezwaniu do sprzedaży akcji. Warto dodać, że przejęcie nastąpiło przy wykorzystaniu wehikułu inwestycyjnego w postaci spółki Infrabud Sp. z o.o.


Infrabud Sp. z o.o. był spółką, do której ówczesny inwestor ZEG S.A. (BBI Capital NFI S.A.) wniósł 65,5% akcji ZEG S.A. przed ich dalszą sprzedażą do ZZM S.A. Praktycznie całość aktywów spółki Infrabud Sp. z o.o. stanowiły aktywa w postaci akcji ZEG S.A. Do nabycia przez spółkę ZZM S.A. 100% udziałów w spółce Infrabud Sp. z o.o. doszło w dniu 8 maja 2008 r. za cenę, która w przeliczeniu na jedną akcję ZEG S.A. dawała wartość 44 zł. Następnie ZZM S.A. ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych 34,5% akcji ZEG S.A. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 36,80 zł. Zapisy na akcje przyjmowane były w terminie od 27 sierpnia do 31 października 2008 r. Choć od momentu pośredniego przejęcia minęło mniej niż 12 miesięcy, cena płacona akcjonariuszom mniejszościowym spółki ZEG S.A. za każdą akcję była o 7,2 zł niższa od tej zapłaconej akcjonariuszowi większościowemu ZEG S.A. (44 zł vs 36,8 zł).

W ocenie SII,  zakup przez ZZM 100% udziałów spółki Infrabud miał na celu wyłącznie pośrednie nabycie akcji ZEG-u. W efekcie czego pominięte zostały interesy akcjonariuszy mniejszościowych ZEG.

Przeprowadzona przez ZZM S.A. transakcja powinna mieć zatem bezpośredni wpływ na określenie ceny w wezwaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. Wobec tego akcjonariusze mniejszościowi ZEG S.A. również powinni otrzymać propozycję nabycia każdej akcji za cenę nie niższą niż 44 zł.


„W momencie przejęcia przez ZZM Infrabud nie prowadził żadnej działalności operacyjnej. Poza akcjami ZEG-u nie posiadał praktycznie żadnych innych aktywów, co wynika ze sprawozdań finansowych tej spółki.  ZZM jedynie formalnie przejął Infrabud, ale w rzeczywistości zakupił większościowy pakiet akcji ZEG. Wątpliwości budzi też fakt, że przeniesienie akcji ZEG do Infrabudu było jednym z warunków uzależniających zawarcie finalnej transakcji. W ogłoszonym później wezwaniu zaproponowano akcjonariuszom mniejszościowym warunki wyraźnie odbiegające od tych zaoferowanych niewiele wcześniej większościowemu akcjonariuszowi ZEG S.A. Taka sytuacja naruszała interes akcjonariuszy mniejszościowych ZEG S.A.” – twierdzi Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych


W dniu 13 sierpnia 2012 r. spółka ZZM S.A. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie odpowiedź na pozew, w której wskazała przede wszystkim, iż art. 79 ustawy o ofercie publicznej nie obejmuje pośredniego nabycia akcji danej spółki, a w konsekwencji cena ustalona w wezwaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie