Chat with us, powered by LiveChat

Jakie są zasady notowań na NewConnect? Czy różnią się od zasad obowiązujących na rynku regulowanym?

Na rynku NewConnect obowiązują dwa systemy notowań (kierowany zleceniami i kierowany cenami), co odróżnia ten rynek od Głównego Rynku GPW.

 

Pierwszy z nich – kierowany zleceniami – jest analogiczny do systemu funkcjonującego na głównym rynku GPW. Daje on możliwość wyboru między notowaniami ciągłymi a notowaniami w systemie jednolitym z dwoma fixingami. Działa w nim także animator rynku (obowiązkowo – inaczej niż na rynku regulowanym), którego rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie płynności akcji danego emitenta. W przeciwieństwie do zasad obowiązujących na rynku regulowanym, na NewConnect nie występuje jednak możliwość zawierania transakcji redystrybucyjnych. Różnice dotyczą również ograniczeń wahań kursów, zasad stosowania zapytań o cenę czy kroku notowań.

 

Drugi system – kierowany cenami – charakteryzuje się tym, że jego uczestnicy nie zawierają transakcji bezpośrednio między sobą, ale poprzez market makera, który jest stroną każdej transakcji. Jego zadanie polega na kwotowaniu, czyli wystawianiu ofert kupna-sprzedaży. W porównaniu do systemu kierowanego zleceniami, sesja giełdowa dla instrumentów notowanych w systemie kierowanym cenami jest także krótsza, a notowania odbywają się wyłącznie w systemie notowań ciągłych.

 

Decyzję o wyborze rynku podejmuje spółka, często po konsultacjach z Autoryzowanym Doradcą. Zmiana rynku na którym notowane są instrumenty finansowe następuje natomiast, na wniosek emitenta, w drodze decyzji podejmowanej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (GPW).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie