Chat with us, powered by LiveChat

Sprawozdania Zarządu SII za rok 2011

Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2011:


Sprawozdania zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie SII w dniu 23 czerwca 2012 r.


  1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności SII w roku 2011 [3,2 MB],
  2. Sprawozdanie finansowe SII za 2011 r. [4 MB],
  3. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego [1,8 MB].
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie