Chat with us, powered by LiveChat

Saxo Bank ma pozwolenie na działalność kredytową w Polsce, Simple SA otrzymuje karę 40 tys. zł

 

Komisja nadzoru finansowego zaakceptowała wniosek Saxo Banku, który pozwala spółce działać na rynku kredytowym w Polsce. Spółka nie poinformowała jeszcze kiedy zamierza wejść na polski rynek i czy otworzy w Polsce swoją siedzibę. Do tej pory klienci Saxo Bank w Polsce mieli możliwość handlu poprzez internetową platformę firmy.

 

Saxo Bank jest instytucją finansową trudniąca się handlem instrumentami finansowym w tym m.in walutami i kontraktami CFD oraz sporządzaniem wysokiej jakości analiz rynkowych. W skład Grupy wchodzi 9 oddziałów zlokalizowanych w 6 europejskich i 3 azjatyckich stolicach. Grupa znana jest również ze znakomitej drużyny kolarskiej, w której jeździ Alberto Contador.

 

 

 

 

 

KNF nałożyła na Simple SA karę w wysokości 40 tys. zł. Powodem sankcji było niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez spółkę. Spółka Simple nie przekazała w terminie informacji dotyczących walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym:

  • informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki decyzji o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za 2009 r.
  • informacji zawartych w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
  • treści projektów uchwał, które miały być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia spółki, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie