Chat with us, powered by LiveChat

Jakie kary grożą za wykorzystanie bądź ujawnienie informacji poufnej?

Zarówno ujawnienie informacji poufnej, jak również wykorzystanie informacji poufnej wbrew zakazowi, zagrożone jest karą grzywny, karą pozbawienia wolności albo obiema tymi karami łącznie.


Ujawnienie wbrew zakazowi  informacji poufnej zagrożone jest karą grzywny do 2.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obiema tymi karami łącznie.

 

Wykorzystanie informacji poufnej zagrożone jest natomiast karą grzywny do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obiema tymi karami łącznie. Dodatkowo, jeżeli informację poufną wykorzysta członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z  emintem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnych charakterze, kara pozbawienia wolności może być jeszcze wyższa (od 6 miesięcy do lat 8).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie