Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest prawo poboru? Czy można je sprzedać?

 Co to jest prawo poboru? Czy można je sprzedać?

 

O ile walne zgromadzenie uchwalając nową emisję akcji nie wyłączy prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dotychczasowi akcjonariusze mają prawo do zapisu na nowe akcje w określonej proporcji do aktualnie posiadanej liczby akcji oraz ogólnej liczby starych i nowych akcji.

Uprawnienie to jest istotne jako przeciwdziałanie tzw. rozwodnieniu dotychczasowego akcjonariatu. Jednak należy pamiętać, że rozwodnienie nie będzie miało miejsca tylko w przypadku, gdy wszyscy dotychczasowi akcjonariusze skorzystają z zapisów na nowe akcje w ramach praw poboru. Cena emisyjna nowych akcji ustalana jest zazwyczaj na niższym poziomie niż aktualna cena rynkowa starych akcji, tym samym prawo poboru ma określoną wartość. Akcjonariusz, który posiada prawa poboru, ale nie zamierza obejmować nowych akcji, może swoje uprawnienie sprzedać, pod warunkiem jednak, że prawa poboru dopuszczone zostaną do obrotu. Prawa poboru w zdecydowanej większości wprowadzane są do notowań na GPW, ale okres ich notowań wynosi od kilku do kilkunastu dni.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie