Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w spółkach publicznych?

W jaki sposób ustalana jest cena przymusowego wykupu w spółkach publicznych?

 

W spółkach publicznych przymusowy wykup następuje po cenie nie niższej niż:

- średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy poprzedzających żądanie wykupu,
- średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających żądanie wykupu,
- najwyższa cena, jaką zapłacił za akcje akcjonariusz żądający wykupu w okresie 12 miesięcy przed żądaniem.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie