Chat with us, powered by LiveChat

Kiedy akcjonariusz spółki niepublicznej może żądać przymusowego wykupu?

Kiedy akcjonariusz spółki niepublicznej może żądać przymusowego wykupu?

W przypadku spółki niepublicznej akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 95% kapitału zakładowego. Akcjonariuszy żądających przymusowego wykupu nie może być więcej niż 5, a dodatkowo każdy z nich musi posiadać akcje dające co najmniej 5% kapitału zakładowego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie