Chat with us, powered by LiveChat

Kiedy akcjonariusz spółki publicznej może żądać przymusowego wykupu?

Kiedy akcjonariusz spółki publicznej może żądać przymusowego wykupu?

Uprawnienie do żądania przymusowego wykupu powstaje, gdy akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy powiązanych w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej osiągnie lub przekroczy 90% ogólnej liczby głosów w danej spółce. Z prawa tego może skorzystać wyłącznie w terminie 3 miesięcy od osiągnięcia wyżej wymienionego progu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie