Chat with us, powered by LiveChat

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

 

Instytucje przymusowego wykupu i odkupu znajdują zastosowanie, gdy istnieje bardzo wysoka koncentracja akcji w rękach jednego lub kilku akcjonariuszy. W przypadku takiej wysokiej koncentracji akcjonariusze większościowi mają prawo żądać od pozostałych udziałowców sprzedaży wszystkich pozostałych akcji (przymusowy wykup).

Nabycie akcji w drodze przymusowego wykupu nie wymaga zgody sprzedającego. Z kolei akcjonariusze mniejszościowi mają analogiczne prawo żądać odkupienia posiadanych przez nich akcji od akcjonariusza, który przekroczył określony udział w spółce (żądanie odkupu). Uregulowania są odrębne dla spółek publicznych i niepublicznych, a różnice dotyczą terminów na realizację uprawnień, sposobów ustalania cen wykupu i odkupu, progów udziału w spółce dających takie uprawnienia, jak również procedur.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie