Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Jedna z wiodących słoweńskich grup bankowych wkrótce na GPW!


 

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych
od 4 do 18 kwietnia 2011 r. w wybranych placówkach
ING Securities S.A.  

 

 

Nowa KBM w skrócie:

 

  • Druga co do wielkości grupa bankowa działająca na Słowenii, pod względem sumy aktywów, kredytów i depozytów, o kompleksowej i innowacyjnej ofercie produktowej.
  • Spółki zależne w Austrii, Serbii i Chorwacji.
  • Aktywa sięgające na koniec 2010 roku 5,9 mld EUR.
  • Strategia nastawiona na umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ NOVA KBM

 

Od 4 do 18 kwietnia 2011

lub około tych dat

 

 

Zapisy na akcje od Istniejących Akcjonariuszy oraz Inwestorów Indywidualnych w Polsce i Słowenii

Od 4 do 13 kwietnia 2011

lub około tych dat

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

14 kwietnia 2011
lub około tej daty

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Oferowanych Akcji
20 kwietnia 2011
lub około tej daty

Przydział akcji Istniejącym Akcjonariuszom oraz wstępny przydział Inwestorom Indywidualnych i Instytucjonalnym

Od 20 do 26 kwietnia 2011 lub około tych dat

Subskrypcja akcji przez Inwestorów Instytucjonalnych
26 kwietnia 2011
lub około tej daty

Przydział akcji Inwestorom Indywidualnych w Polsce i Słowenii, ostateczny przydział Inwestorom Instytucjonalnym

26 kwietnia 2011
lub około tej daty

Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty
6 maja 2011
lub około tej daty
Pierwszy dzień notowań Oferowanych Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

 

  • Spółka planuje wyemitować do 13 040 989 akcji i pozyskać do 132,4 mln EUR netto. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Grupy, zakładającej umacnianie pozycji rynkowej, dalszą ekspansję międzynarodową, optymizację procesów zarządzania w ramach Grupy oraz rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji. Część środków zostanie także przeznaczona na dostosowanie wskaźnika adekwatności kapitału podstawowego do potencjalnych nowych wymogów rynkowych.

 

  • Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 10,50 EUR, natomiast Przedział Cenowy wynosi  8,00 EUR - 10,50 EUR. Równowartość w PLN Ceny Maksymalnej dla celów Oferty w Polsce wynosi 41,87 PLN (ustalona ona została na podstawie kursu EUR / PLN wynoszącego 3,9880 PLN ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 marca 2011 r.).

 

WIĘCEJ O NOVA KBM

 

Nova KBM jest drugim co do wielkości bankiem w Słowenii, pod względem wartości aktywów, portfela kredytów i depozytów (wg. danych Banku Słowenii na 31.12.2010r.). Nova KBM świadczy usługi bankowe o charakterze powszechnym, usługi bankowości inwestycyjnej, przy użyciu nowoczesnych kanałów bankowości, oraz innego rodzaju usługi finansowe i usługi doradztwa dla klientów indywidualnych i biznesowych. Poprzez swoje spółki zależne i oddziały. Bank prowadzi również działalność w Austrii, Serbii i Chorwacji. Jest również obecny w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Czarnogórze oraz Macedonii, poprzez swoją austriacką spółkę zależną.

 

W Słowenii Nova KBM oferuje swoje produkty poprzez 96 oddziałów własnych (w tym 6 oddziałów PBS) oraz ponad 550 oddziałów pocztowych Postna Banka Slovenije, spółki zależnej Nova KBM. Bank posiada ponad 350,000 klientów indywidualnych oraz ponad 11,000 klientów biznesowych.

 

Strategia Grupy Nova KBM jest zorientowana na:

  • ­Umocnienie pozycji rynkowej Grupy poprzez wykorzystanie cross-sellingu i rozwój sieci dystrybucji,
  • Dalszą ekspansję zagraniczną,
  • Optymalizację procesów zarządzania Grupą,
  • Rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.

 

Aktywa Grupy Nova KBM na koniec 2010 roku sięgały 5,9 mld EUR.

 

W ostatnich latach bank Nova KBM otrzymał tytuł Banku Roku w Słowenii (nadany przez The Bankers, Financial Times) oraz wiele innych nagród branżowych.

 

Od grudnia 2007 roku Akcje Nowa KBM są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie.

 

Więcej informacji na www.nkbm.si/investors  

 

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Nova Kreditna banka Maribor d.d. („Spółka”).

 

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Słowenii i Polski („Oferta”) jest prospekt emisyjny („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z ofertą akcji adresowaną do obecnych akcjonariuszy w Słowenii oraz ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Słowenii oraz ubieganiem się o dopuszczenie nowowyemitowanych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie („GPWL”) oraz wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

 

W dniu 31 marca 2011 r. Prospekt został zatwierdzony przez Agencija za trg vrednostnih papirjev, słoweńskiej agencji rynku papierów wartościowych (“FMA”), i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 72 słoweńskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po zatwierdzeniu Prospektu przez FMA i po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od FMA dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu, tłumaczeniem Prospektu na język angielski oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

 

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.nkbm.si), GPWW (www.gpw. pl), oraz w serwisie informacyjnym GPWL - SEOnet (seonet.ljse.si). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki, do ING Securities S.A. lub Silkroute Securites (Polska) sp. z o.o. (dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych).