Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

 

Czat inwestorski z Mirosławem Tarasem - Prezesem Zarządu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. odbył się w piątek, 26 listopada 2010r. o godz. 13.00.

 


 

Mirosław Taras, Prezes Zarządu – urodzony w 1955 r. Studia magisterskie ukończył w 1980 r. na Wydziale Górniczym – specjalizacja Projektowanie i budowa kopalń w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1996 r. ukończył podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw.

 

Od 1980 roku związany z Lubelskim Zagłębiem Węglowym, W latach 1980-1991 oraz 1992-1998 pracował w PP KWK „Bogdanka i KWK „Bogdanka”, następnie w firmach Lubcoal S.A. oraz Grupie Kapitałowej Lubelski Węgiel S.A. jako Zastępca Prezesa Zarządu. Od 2001 roku ponownie w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A jako Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej, od roku 2003 jako Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Transportu Kolejowego – Prokurent. Prezes Zarządu od 16 lutego 2008 roku.

 


 

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedną z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego, ze zdolnością wydobywczą na poziomie ponad 25 tysięcy ton urobku węglowego na dobę, Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych. W 2009 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła blisko 5,237 mln ton, a planowana sprzedaż węgla w 2010 r. sięgnie ok. 5,7 mln ton.

 

Kopalnia „Bogdanka” zaopatruje przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Rynek odbiorców jest ustabilizowany, a sprzedaż realizowana jest głównie w oparciu o umowy wieloletnie. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z LW Bogdanka to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

 

Strategia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. zakłada kompleksową rozbudowę kopalni w oparciu o pole Stefanów, co pozwoli na podniesienia poziomu wydobycia do ponad 11 mln ton, począwszy od 2014 r. Spółka chce w ten sposób zapewnić perspektywy do dalszego długofalowego rozwoju, wzrostu znaczenia kopalni na rynku, w branży i w regionie oraz stałego podnoszenia jej konkurencyjności.

 

Tematem dyskusji będzie aktualna sytuacja firmy, w tym komentarz do najnowszej prognozy zysku LW Bogdanka S.A. oraz stanowisko Zarządu LW Bogdanka S.A. w związku z wezwaniem ogłoszonym przez New World Resources N.V.

 


 

Moderator: Witam wszystkich Państwa na czacie, którego gospodarzem jest Zarząd LW Bogdanka. Przed Państwem Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Katarzyna: Witam, chciałabym się dowiedzieć jaka jest dynamika zysku oraz przychodów
w porównaniu do ubiegłych lat.

 

Mirosław Taras: Trudno omówić wszystkie dane na temat wyników spółki w kilku zdaniach. Dlatego zachęcam Panią do lektury dokumentów opublikowanych na naszej stronie internetowej – przede wszystkim raportów okresowych. Na pewno można stwierdzić, że wyniki finansowe Bogdanki są imponujące. Dla przykładu weźmy dynamikę naszych zysków – 2008: 154 mln, 2009: 192 mln, 2010: 201 mln zł.

 

Marcin_z_Reutera: Dzień dobry, jak by Pan ocenił podwyżkę ceny wynikającą z oferty 3 lub 4 akcji NWR za 1 akcję Bogdanki. Czy rekomendowałby Pan akcjonariuszom skorzystanie z niej?

 

Mirosław Taras: Tę propozycję znamy tylko z doniesień prasowych. Oficjalnie nie wiemy nic o tej propozycji. Jeśli byłaby prawdą - to w tym wezwaniu byłaby nielegalna.

 

max: Witam, czy mógłby Pan Prezes coś więcej napisać o stanowisku spółki w kwestii wezwania ? Czy po rozmowach Państwa z funduszami można być spokojnym o losy spółki?

 

Mirosław Taras: Cena oferowana przez NWR jest poniżej wartości godziwej Bogdanki. Nasze stanowisko nie zmieniło się - cena nadal jest rażąco niegodziwa.

 

tomek..lubań: Czy ma Pan jakieś sygnały odnośnie drugiego wezwania NWR i z jaką ewentualną ceną?

 

Mirosław Taras: Nie mamy takiej wiedzy, ale nie wykluczamy, że ono nastąpi.

 

jurek: Panie Prezesie zapytam się wprost - jaka jest w tej chwili godziwa wartość Bogdanki? Czy zaproponowana cena przez NWR nie jest za niska? Ja nie odpowiedziałem na wezwanie.

 

Mirosław Taras: Dziękuję za to pytanie - Pana postawa jest godna naśladowania. Godziwa wartość Bogdanki jest znacząco wyższa, a zaproponowana cena wg naszej opinii jest rażąco niska.

 

PrezesKa: W jaki sposób spółka chce realizować swoje cele, dokładniej jak zamierza wpłynąć na wzrost znaczenia kopalni na rynku? W jaki sposób planuje podnieść swoją konkurencyjność?

 

Mirosław Taras: Przede wszystkim firma jest liderem branży i najlepszą firmą w Europie Środkowej. W najbliższej przyszłości w Bogdance nastąpi dwukrotny wzrost wydobycia co znacznie obniży koszty wydobycia oraz poprawi wskaźniki ekonomiczne.

 

michal.kurek: Kiedy spółka planuje rozpocząć eksploatację złoża Stefanów?

 

Mirosław Taras: W połowie 2011 roku.

 

Katarzyna: Czy spółka ma w planach połączenia z innymi śląskimi kopalniami?

 

Mirosław Taras: Spółka w swoich planach nie wyklucza możliwości akwizycji.

 

Karolina: Panie Prezesie, czy jesteście spokojni o stanowisko największych OFE, które zapowiadają, że nie odpowiedzą na wezwanie NWR?

 

Mirosław Taras: Jesteśmy absolutnie spokojni że OFE i nie tylko one nie odpowiedzą na obecne wezwanie.

 

justyna1153: A jak z zatrudnianiem pracowników? Pozdrawiam.

 

Mirosław Taras: Bogdanka ma w planach zatrudnienie do 2014 jeszcze 400 osób.

 

maxi_lopez: Witam Pana Prezesa. Chciałbym się dowiedzieć czy uważa Pan, że obecna polityka kadrowa jest adekwatna do celów jakie stawia sobie kopalnia? Chodzi mi szczególnie o politykę przyjmowania do pracy nowych pracowników fizycznych.

 

Mirosław Taras: Polityka kadrowa jest podporządkowana celom inwestycyjnym i odbywa się zgodnie z harmonogramem.

 

inwestor: Czy Spółka ma wiedzę, o ewentualnym odpowiedzeniu na wezwanie przez OFE/dużych inwestorów ?

 

Mirosław Taras: Przedstawiciele OFE wypowiadają się w mediach - z tych doniesień wynika, że nie planują odpowiedzenia na obecne wezwanie.

 

kleofas: Czy Bogdanka może odnieść korzyści z przejęcia przez NWR? Np. dostęp do cennych aktywów niedostępnych w inny sposób, know-how?

 

Mirosław Taras: Nie widzimy żadnych korzyści z połączenia Bogdanki z NWR. a tym bardziej skorzystania z know-how.

 

PrezesKa: Czy NWR może zaproponować wyższą cenę w wezwaniu?

Mirosław Taras: Odsyłam do dzisiejszych doniesień prasowych, w których pan Jelinek mówi o tym, że poniesienia ceny w tym wezwaniu nie będzie.

 

Karolina: A czy według Pana jeśli NWR zdecydowałby się na wymianę akcji, to nie skusiłoby to części inwestorów?

 

Mirosław Taras: Jeżeli NWR zdecyduje sie na wymianę akcji to będzie to moim zdaniem niekorzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy Bogdanki. Prywatnie odpowiem, że mam akcje Bogdanki i nie zamienię ich na akcje NWR.

 

rafalsarwinski: Czy spodziewa sie Pan kontra-wezwania ze strony JSW?

 

Mirosław Taras: Jest to interesujący projekt w przyszłości.

 

tomek...lubań: Ale zawsze może zrobić drugie wezwanie czy nie tak?... i znów będziemy mieli sztuczne klinowanie kursu.

 

Mirosław Taras: Jeśli pojawi się w przyszłości kolejne wezwanie to jestem pewien, że również urealni ono wartość Bogdanki.

 

kleofas: Co po skończeniu prac i rozpoczęciu eksploatacji na polu Stefanów?

 

Mirosław Taras: Strategia przewiduje dalsze inwestycje w sąsiednie złoża i ewentualne akwizycje.

 

kleofas: Dlaczego projekt połączenia/przejęcia przez JSW wydaje się Panu interesujący? Jakie korzyści Bogdanka może odnieść z takiego działania?

 

Mirosław Taras: Niezależnie od formuły połączenia powstałby regionalny lider w branży węglowej, silniejszy niż NWR.

 

Marcin_z_Reutera: A jakby ją Pan ocenił oprócz tego, że „w tym wezwaniu nielegalna”?

 

Mirosław Taras: Samodzielna wartość Bogdanki jest dużo wyższa niż po połączeniu z NWR.

 

ZooMboss20@interia.pl: Witam, obecnie rynek nie reaguje pozytywnie na wszystkie dobre wiadomości wręcz przeciwnie kurs spada sukcesywnie dzień w dzień, nie obawia się Pan ze po zakończeniu wezwania NWR może dalej negatywnie wpływać na kurs po czym znów wezwie do sprzedania akcji po tej samej cenie... taka oferta może być kusząca dla OFE jeżeli kurs dalej będzie spadał.

 

Mirosław Taras: Dzisiejsze ruchy na cenie Bogdanki są zastanawiające... Natomiast jestem przekonany, że wartość Bogdanki jest znaczenie wyższa, a kurs w przyszłości będzie to odzwierciedlał.

 

Karolina: To czemu z JSW tak, a z NWR nie?

 

Mirosław Taras: Z punktu widzenia fundamentów firmy surowcowej JSW ma lepsze perspektywy niż NWR. JSW ma lepszą przyszłość niż NWR - to kwestia zasobów.

 

Karolina: Co to znaczy, że dzisiejsze ruchy są zastanawiające? Sugeruje pan, że ktoś manipuluje kursem?

 

Mirosław Taras: Dzisiejsze doniesienia prasowe sugerowały zmianę warunków wezwania.

 

rafalsarwinski: Jaką cenę uznałby Pan obecnie za godziwa?

 

Mirosław Taras: Znacznie wyższą od zaproponowanej.

 

Marcin_z_Reutera: Ile procent wyższą 30 50 100 procent?

 

Mirosław Taras: Ciepło... ciepło...

 

tomek.wroclaw: Czy spółka ma w planach wypłacenie dywidendy w 2011 roku?

 

Mirosław Taras: Polityka dywidendowa została określona w prospekcie. W przypadku zmiany - zostanie opublikowany odpowiedni komunikat bieżący.

 

tomek...lubań: Nie tylko dzisiejsze ruchy na cenie Bogdanki są zastanawiające... nie uważa Pan? NWR musi być bardzo zdesperowany... jeśli dalej będzie takie blokowanie kursu to nie wróży to niczego dobrego niestety.

 

Mirosław Taras: Desperacja NWR-u to problem wzywającego - nie nasz.

 

Marcin_z_Reutera: Jak Pan rozumie to co dociera do wiadomości publicznej - czy NWR podwyższa cenę ze 100,75 zł i oferuje dodatkowo swap 3-4 za 1, czy też cena w nowym wezwaniu zostałaby na poziomie 100,75 zł ale dodatkowo pojawia się oferta wymiany akcji?

 

Mirosław Taras: Nie rozumiemy zachowania NWR-u.

 

Karolina: Dziś obroty papierami Bogdanki są już na poziomie wczorajszego zamknięcia, kurs znowu spada, a Pan mówi, że jest pewien tego, że inwestorzy będą trzymać akcje, ale czy na pewno?

Mirosław Taras: Tak, jestem pewien! Jesteśmy pewni wartości naszej spółki i wierzymy
w racjonalność inwestorów.

 

kryniu77: Witam Panie Prezesie. Czym spółka zamierza sfinansować dalsze inwestycje
w Stefanów: obligacjami, kredytem czy akcjami? Dla mnie jako akcjonariusza rozwiązanie pierwsze byłoby idealne.

 

Mirosław Taras: Spółka optymalizuje źródła finansowania i emisja obligacji to jedno z możliwych rozwiązań.

 

ZooMboss20@interia.pl: Czy spółka planuje obecnie zakup kolejnych maszyn strugowych?

 

Mirosław Taras: Tak.

 

Mirosław Taras: Dziękuję za wszystkie Państwa pytania. Namawiam do pozostania akcjonariuszem Bogdanki - bo WARTO! Do zobaczenia.

 

Moderator: Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszej dyskusji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie