Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką Arteria S.A.

 

Czat inwestorski z Wojciechem Bieńkowskim - Prezesem Zarządu spółki Arteria S.A. odbył się w środę, 17 listopada 2010r. o godz. 13.00.

 


 

Wojciech Bieńkowski Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizacja: Finanse i Bankowość. Od 15 lat związany z rynkiem sprzedaży usług i produktów. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe, realizując projekty o charakterze pionierskim (m.in. na rynku usług telewizji cyfrowej, sprzedaży bezpośredniej oraz produktów bankowych). Zarządzał kanałami sprzedaży o zasięgu ogólnopolskim (detal, mobilni handlowcy, call center). Pełnił m.in. funkcje Management Associated w Citibanku (Poland), Dyrektora Sprzedaży Detalicznej Wizji TV oraz Dyrektora Sprzedaży w Astercity. Od 2002 roku związany ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. (obecnie Nova Group (Cyprus) Ltd. Od 2005 Dyrektor Zarządzający w Arterii S.A., w roku następnym powołany na Prezesa Zarządu. Jest właścicielem 6,32% akcji spółki Arteria SA. Hobby: tenis, gotowanie.

 

Informacja o Grupie Kapitałowej Arteria S.A.

 

Grup Kapitałowa Arteria S.A. jest liderem rynku outsourcingu sprzedaży usług i obsługi klienta w Polsce. Oferuje najszerszy na rynku zakres rozwiązań w modelach outsourcingowych, z którego korzystają największe przedsiębiorstwa w kraju. W ciągu 4 lat ze średniej wielkości call center, spółka przekształciła się w Grupę Kapitałową tworzoną przez 7 spółek, a jej przychody wzrosły w tym okresie blisko 10-krotnie. Na zasoby Grupy Kapitałowej Arteria S.A. składa się obecnie: 500 stanowisk call center (Pion Call Center) zlokalizowanych w Warszawie. Gliwicach i Rudzie Śląskiej,  80 punktów sprzedaży aktywnej oraz 500 mobilnych handlowców, realizujących projekty dla wielu branż (Pion Sprzedaży Aktywnej). Ofertę biznesową uzupełnia konsulting biznesowy, zarządzanie procesami biznesowymi oraz zintegrowana komunikacja marketingowa (Pion Wsparcia Sprzedaży).  Od grudnia 2006 roku akcje Spółki Arteria S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


 

Moderator: Witam Państwa na czacie w imieniu pana Wojciecha Bieńkowskiego - Prezesa Zarządu Spółki Arteria S.A. Zachęcam do zadawania pytań. Czat będzie trwał do godziny 14:15.

 

cyna: Jaki jest powód spadku przychodów w tym roku?

Wojciech Bieńkowski: Witam Państwa serdecznie! Jedynym powodem spadku przychodów Grupy Kapitałowej Arteria w tym roku jest zmiana zasad współpracy z Citibank Handlowym. Nowy model zakłada niższe przychody przy wyższej rentowności w oparciu o stałą miesięczną marżę, niezależną od poziomu przychodów. Jest to model bezpieczny i korzystniejszy od realizowanego wcześniej.

 

michał: Jakich wyników oczekuje spółka w IV kwartale bieżącego roku? Czy spadek przychodów w trzech kwartałach nie wpłynie niekorzystnie na wynik netto w skali całego roku?

Wojciech Bieńkowski: Spółka oczekuje lepszych wyników na poziomie EBITDA i zysk netto w IV kwartale niż w 2009 roku. W konsekwencji wynik całego roku powinien być lepszy niż rok wcześniej.

 

michał: Czy spółka planuje w okresie 1-2 lat przejęcia podmiotów z branży?

Wojciech Bieńkowski: Jedną z metod rozwoju Grupy Kapitałowej są akwizycje. Od momentu debiutu giełdowego przeprowadziliśmy 5 udanych transakcji zakupu spółek. Jednak za każdym razem priorytetem była właściwa relacja cena/zysk przejmowanych pomiotów. Po osiagnięciu aktualnej skali biznesu Grupy, przedmiotem naszego zainteresowania są duże spółki lub grupy kapitałowe z naszej branży, przejmowane w większości za akcje nowej emisji. Tego typu podmiotów nie ma wiele na naszym rynku, a ustalenie korzystnych warunków transakcji wymaga czasu.

 

Monika.Karls: Czy spółka pozyskuje finansowanie na rozwój ze środków unijnych?

Wojciech Bieńkowski: Spółka jest aktywna jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w rozwój infrastruktury technologiczno-informatycznej. W tym roku pozyskaliśmy z tego tytułu (część umów nie została jeszcze podpisana) kwotę ok. 5 mln zł dofinansowania do inwestystycji.

 

Monika.Karls: Panie Prezesie czy spółki z grupy kapitałowej Arterii będą w przyszłości upubliczniane?

Wojciech Bieńkowski: Arteria nie planuje w najbliższym czasie poszukiwania kapitału na rozwój Grupy Kapitałowej w drodze upublicznienia spółek zależnych. Posiadanie w portfolio kolejnej spółki giełdowej oznaczałoby konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej obsługą. Jeśli w przyszłości uznamy potrzebę pozyskania kapitału na rozwój w drodze emisji publicznej, będzie ona prowadzona na poziomie Arterii. Jednocześnie nie wykluczamy możliwości rozwoju poszczególnych spółek poprzez pozyskiwanie dla nich partnerów branżowych.

 

rad: Panie Prezesie czy spółka planuje podjąć jakieś działania w celu zwiększenia płynności akcji?

Wojciech Bieńkowski: Płynność akcji spółki na giełdzie jest dla nas istotną sprawą. Posiadamy stałą umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, jesteśmy obecni na Targach Akcjonariat, za pośrednictwem SII prowadzimy regularny mailing do członków stowarzyszenia, spotykamy się z inwestorami instytucjonalnymi. Staramy się być obecni w prasie. Od blisko pół roku mamy nowego animatora akcji spółki. Przeszkodą jest jednak ciągle zbyt niski free float.

 

Dani: Spółka w jednym z komentarzy wspomniała o chęci obniżki długu. O jaki poziom redukcji długu tu chodzi?

Wojciech Bieńkowski: Naszym celem jest obniżenie długu z obecnego poziomu o co najmniej 15 mln zł w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

 

max: Jakie są plany dotyczące programu obligacji, które zostały wyemitowane w tym roku?

Wojciech Bieńkowski: Program obligacji jest przewidziany do realizacji na okres najbliższych 3 lat. Jego szczegóły podaliśmy do wiadomości publicznej w I kwartale.

 

Lena: Czy spółka ma w planach wypłacać w niedalekiej przyszłości zysk w postaci dywidendy?

Wojciech Bieńkowski: Tak jak pisaliśmy o tym w jednej z poprzednich odpowiedzi, naszym priorytetem jest spłata zadłużenia. W dalszej kolejności planujemy aby pojawiające się nadwyżki gotówkowe były przeznaczane na inwestycje lub też były wypłacane w postaci dywidendy w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej.

 

Dani: jak ocenia Pan fazę i etap restrukturyzacji Rigalla? czy proces ten został już zakończony? Jeśli nie, to z jakimi kosztami będzie się wiązać dalszy etap restrukturyzacji?

Wojciech Bieńkowski: Restrukturyzacja spółki zależnej Rigall została zakończona. Dlatego nie planujemy dalszych kosztów związanych z tym procesem. Spółka jest przygotowana aby z kwartału na kwartał generować wzrastający poziom marży.

 

maqda: Czy spółka działa wyłącznie na rynku polskim?

Wojciech Bieńkowski: Tak. Spółka prowadzi obecnie działalność operacyjną wyłącznie na rynku polskim. W najbliższym czasie nie planujemy wyjścia z usługami za granicę.

 

prolink: Witam, czy Spółka ma w planach akwizycje podmiotów z branży?

Wojciech Bieńkowski: Nie jest to obecnie priorytet w działalności spółki, ale nie wykluczamy takiej ewentualności jeśli pojawi się ciekawa oferta na poziomie C/Z.

 

LuckyLuke: Czy spółka planuje od 2011 roku zacząć publikować prognozy finansowe?

Wojciech Bieńkowski: Na dzień dzisiejszy nie mamy w planach publikacji prognozy na 2011 r. Jest zbyt dużo niewiadomych, aby na tym etapie zobowiązać się przed inwestorami do uzyskania określonego wyniku.

 

kamaro: Czy spółka tylko realizuje precyzyjnie ustalone przez klienta zadanie, czy proponuje też własne pomysły?

Wojciech Bieńkowski: Specjalizujemy się w zarządzaniu procesami sprzedaży i obsługi klienta. Mamy szeroką, własną ofertę rozwiązań outsourcingowych, dzięki którym umiemy skutecznie dotrzeć do ostatecznego klienta, podnieść efektywność sprzedaży oraz prowadzić profesjonalną obsługę całego procesu przy niższych kosztach.

 

maqda: W jakim tempie będą w najbliższych latach rosły przychody i zyski Spółki? Czy Zarząd przeprowadzał w tej kwestii jakieś analizy i symulacje?

Wojciech Bieńkowski: Celem spółki na najbliższe lata jest dalsza poprawa rentowności i wzrost zysku netto kosztem dynamiki przychodów. Prowadzić będziemy ścisłą kontrolę kosztów własnych sprzedaży.

 

Łukasz: Jak wygląda dywersyfikacja klientów GK Arteria ? Czy utrata 2-3 kluczowych klientów może niekorzystnie wpłynąć na wyniki spółki ? Jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji?

Wojciech Bieńkowski: Grupa Kapitałowa działa w oparciu o trzy piony działalności biznesowej. Są to pion call center, sprzedaży aktywnej i wsparcia sprzedaży. Posiadamy łącznie kilkudziesięciu klientów z których żaden nie ma decydującego wpływu na przychody osiągane przez całą Grupę Kapitałową.

 

maqda: Proszę wskazać najważniejsze czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki?

Wojciech Bieńkowski: Na ten moment nie widać znaczących czynników ryzyka, które mogłyby w znaczący sposób zagrozić dalszemu rozwojowi spółki.

 

Moderator: Szanowni Państwo. W imieniu Prezesa Wojciecha Bieńkowskiego spółki bardzo dziękujemy za udział w czacie. Zapis czata opublikowany zostanie w najbliższych dniach na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz stronie Spółki: www.arteria.pl.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie