Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski ze spółką Photon Energy AS

 

Czat Inwestorski ze spółką

Photon Energy AS

środa, 27. października godzina 11.00

 


Photon Energy przedstawi wpływ na Spółkę zaproponowanego przez rząd czeski podatku od źródeł fotowoltaicznych i omówi strategię dalszego rozwoju Spółki.

 

Agenda Spotkania z Inwestorami

 

20-go października 2010 roku rząd czeski zaproponował wprowadzenie retroaktywnie podatku na wszystkie elektrownie fotowoltaiczne zainstalowane w Czechach w 2009 i 2010 roku.

 

Georg Hotar przedstawi  jaki wpływ mogłoby mieć uprawomocnienie się tej rządowej propozycji na Spółkę, przedstawi dalszą strategię rozwoju Spółki i jej cele na rok 2011.

Georg Hotar, CFO

Georg Hotar, (1975) jest głównie odpowiedzialny za planowanie finansowe, finansowanie, rachunkowość, sprawozdawczość, relacje biznesowe i inwestorskie. Georg Hotar jest Austriakiem. Ukończył wydział Rachunkowość i Finansów w London School of Economics oraz otrzymał tytuł magistra finansów w London Business School. Posiada doświadczenie na różnych pozycjach na międzynarodowym rynku finansowym między innymi w Londynie, Zurychu i Pradze. W 2000 roku założył Central European Capital, butik inwestycyjny aktywny w rejonie Europy Środkowo – Wschodniej. Od początku założenia Photon Energy, p. Hotar koncentruje się na strategii kapitałowej i budowie wartości w spółce.

 

Photon Energy A.S.

 

Photon Energy to zintegrowany operator elektrowni fotowoltaicznych działający na rynku Republiki Czeskiej, Słowacji, Niemiec i Włoch. Spółka została utworzona w oparciu o wizję, że energia słoneczna stanie się naszym największym sojusznikiem w świecie, w którym wzrasta zapotrzebowanie na czysty i cenowo dostępny prąd, niezależność energetyczną oraz nietolerancję wobec paliw kopalnych i zanieczyszczenia powietrza.

 

Spółka notowana jest obecnie na rynku NewConnect, i jej przeniesienie na parkiet główny Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało autoryzowane przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 30.06.2010.

 

www.photonenergy.as


 

Moderator: Witam wszystkich na czacie z Georgem Hotarem, CFO Photon Energy a.s. Przez
najbliższą godzinę Georg Hotar będzie odpowiadał na Państwa pytania. Pytania na które nie
zdążymy odpowiedzieć w trakcie najbliższej godziny, zostaną opublikowane na stronie
spółki: www.photonenergy.as, wraz z odpowiedziami na nie. Pytania mogą Państwo zadawać
po polsku lub angielsku. Na pytania zadane po polsku będziemy odpowiadać w języku
polskim, na pytania zadane po angielsku, odpowiedź będzie po angielsku. Zaczynamy.

 

Marcin Makowski: When will Photon move from New Connect to GPW? It was a goal to do
that around September this year. What caused a delay? Have you already prepared needed
documents?
Marcin Makowski: Na kiedy planowane jest przejście spółki Photon z rynku NewConnect
na rynek główny GPW? Celem spółki było aby miało to miejsce we wrześniu tego roku. Co
spowodowało opóźnienie? Czy spółka przygotowała już odpowiednie dokumenty?
Georg Hotar: Originally it was a goal. However, the fast growth of our company tied up our
capacity and drafting the prospectus with a fast-changing legal structure made too difficult to
accomplish until September. We will make a decision by the end of this year.
Georg Hotar: Pierwotnie takie było założenie spółki. Jednakże szybki rozwój naszej firmy
ograniczył nasze możliwości w osiagnięciu tego celu, a szybko zmieniająca się struktura
prawna, sprawiły, że przygotowanie prospektu emisyjnego przed końcem września okazało
się zbyt trudne. Podejmiemy decyzję do końca tego roku.

 

Marcin Makowski: What are the average total costs, per MW, of production and distribution
of energy in photovoltaic power plants built for company\'s proprietary portfolio?
Marcin Makowski: Jakie są średnie koszty całkowite/ MW, produkcji i dystrybucji energii w
elektrowniach fotowoltaicznych zbudowanych na potrzeby portfolio spółki?
Georg Hotar: The investment cost per MWp is approximately EUR 2.4 million for the plant.
The project rights and land we typically acquired for approximately EUR 400-500,000. The
production cost per MWh depends on various variables like expected life of the plant and cost
of capital. But in the Czech Republic this figure would be around CZK 10,000/MWh. We are
not subject to any distribution charges on the electricity we provide to the grid.
Georg Hotar: Koszt inwestycji elektrowni wynosi około 2,4 mln EUR za MWp. Prawa do
projektu i ziemi zazwyczaj nabywane były za ok. EUR 400-500,000. Koszt produkcji MWh
zależny jest od wielu zmiennych takich jak przewidywany okres użytkowania instalacji oraz
koszt kapitału. Ale w Czechach liczba ta wyniesie około CZK 10,000/MWh. Nasza
działalność nie podlega żadnym opłatom dystrybucyjnym związanym z dostarczaniem energii
do sieci.

 

Marcin Makowski: Do you see any problems regarding acquiring new projects in
Italy/Germany?
Marcin Makowski: Czy widzi Pan jakieś problemy w zakresie pozyskiwania nowych
projektów we Włoszech, i w Niemczech?
Georg Hotar: Each market is different. In Germany we will focus on rooftop projects, where
the development process is quite simple. Therefore, developing or buying projects from other
developers is relatively straightforward. In Italy the development process is more complex,
similar to what we are used to in the Czech Republic and Slovakia. We are working with
experienced local staff and partners as well as legal advisors to mitigate those risks. The
volume of available projects for acquisition and joint venture opportunities is very substantial.
That means, we have to focus on picking the right projects and partners and on proper due
diligence.
Georg Hotar: Każdy rynek jest inny. W Niemczech skupimy się na projektach dachowych,
gdzie proces jest bardzo prosty. Zatem, rozwój lub kupno projektów od innych deweloperów
jest stosunkowo proste. We Włoszech, proces rozwoju projektów jest bardziej
skomplikowany, podobny do sytuacji do której jesteśmy przyzwyczajeni, występującej w
Czechach i na Słowacji. Pracujemy z doświadczonymi pracownikami i lokalnymi partnerami,
jak również z doradcami prawnymi, aby złagodzić te ryzyka. Bardzo istotna jest liczba
możliwych projektów przejęcia, jak również projektów typu joint venture. Oznacza to, że
musimy skupić się na wybraniu odpowiednich projektów i partnerów i na odpowiedniej
analizie due dilligence.

 

Marcin Makowski: Regarding the announced change in strategy in Czech Republic, due to
government moves, how do income margin from rooftop panels compare with the open area
solar plants one?
Marcin Makowski: Odnośnie zapowiadanej zmiany strategii w Czechach, i ze względu na
działania rządu, jak porównać marżę zysku z instalacji dachowych z instalacjami naziemnymi
elektrowni słonecznych?
Georg Hotar: Investment costs can be lower than on greenfield but typically the rental cost
for the roofs compensates for the investment cost savings. Therefore, investment returns are
ultimately comparable. As it is likely that rooftops will have a higher feed-in-tariff just like in
Germany and Italy, their return on investment will be higher than on greenfields.
Georg Hotar: Koszty inwestycyjne instalacji dachowych mogą być niższe od kosztów
instalacji naziemnych, ale zazwyczaj koszty wynajmu powierzchni dachowych zostają
zrekompensowane przez oszczędność kosztów inwestycji. Zatem, zwroty z inwestycji są
porównywalne. Ponieważ prawdopodobnie instalacje dachowe będą miały wyższe taryfy FIT
tak jak ma to miejsce w Niemczech czy we Włoszech, ich zwrot z inwestycji będzie wyższy
niż instalacji naziemnych.

 

Marcin Makowski: What market potential of rooftop installations do you envisage in CEE in
the upcoming years?
Marcin Makowski: Jaki potencjał rynku instalacji dachowych przewiduje Pan w Europie
Środkowo-Wschodniej w najbliższych latach?
Georg Hotar: As the investment cost for photovoltaic systems decreases in the coming years
rooftop installations allowing local energy consumption will become less and less reliant on
feed-in-tariffs and therefore in the middle of this decade rooftops will mushroom worldwide,
of course including the CEE region, in a very similar way as has been the case in Germany.
Georg Hotar: Ponieważ w nadchodzących latach koszt inwestycji systemów PV będzie
malał, instalacje dachowe pozwolą lokalnym odbiorcom energii stać się coraz mniej zależnym
od taryf FIT, i w związku z tym w połowie tej dekady instalacje dachowe rozwiną się
globalnie jak grzyby po deszczu, oczywiście także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
w bardzo podobny sposób jak miało to miejsce w Niemczech.

 

hossa: When the forecast results for 2011 will be presented and what will be the estimated
results
hossa: Kiedy prognozy na rok 2011 zostaną zaprezentowane i jakie będą szacunkowe
wyniki?
Georg Hotar: We are currently very busy fulfilling our 2010 forecast. The financial plan for
2011 is still work-in-progress and a full-year forecast for 2011 will not be made before the
end of the first quarter of 2011.
Georg Hotar: Obecnie jesteśmy bardzo zajęci realizowaniem prognoz zaplanowanych na rok
2010. Plan finansowy na rok 2011 jest nadal w fazie przygotowań, prognoza na cały przyszły
rok nie zostanie przedstawiona przed końcem pierwszego kwartału 2011 roku.

 

hossa: When will the first contracts in Italy?
hossa: Kiedy będą pierwsze umowy we Włoszech?
Georg Hotar: We have been active in Italy in terms of selling modules and inverters since
over a year. We are currently in the process of setting up our Italian operations and in terms of
EPC business and proprietary projects we hope to sign our first contracts in the second quarter
of 2011.
Georg Hotar: Naszą działalność we Włoszech rozpoczęliśmy ponad rok temu i obejmuje ona
sprzedaż modułów i przetworników. Jesteśmy w trakcie zakładania oddziału we Włoszech, i
w zakresie projektów EPC oraz własnych, mamy nadzieję że uda się podpisać pierwsze
umowy w drugiej połowie 2011 roku.

 

hossa: What are the company\'s strategic objectives?
hossa: Jakie są cele strategiczne firmy?
Georg Hotar: Our strategy is to replicate our successful business model based on covering
the entire value-chain and life cycle of photovoltaic projects in a growing number of
countries. Our expansion into the number 1 and 2 markets in Europe, that is Germany and
Italy stands at the beginning of this strategy. Our medium to long term goal is to keep
expanding to other markets in Europe and beyond.
Georg Hotar: Nasza strategia obejmuje powtórzenie naszego pomyślnego modelu
biznesowego obejmującego cały łańcuch wartości oraz cykl życia projektów fotowoltaicznych
w coraz większej liczbie krajów. Na pierwszym miejscu naszej strategii jest ekspansja do
dwóch największych rynków w Europie – Niemiec oraz Włoch. Naszym celem w średnim i
długim okresie jest utrzymanie ekspansji na inne rynki w Europie i poza nią.

 

maro5: Mówi się coraz częściej o ekspansji firmy na rynek Włoski i Niemiecki a co z
rynkiem Polskim?
Georg Hotar: W Polsce nie ma odpowiedniego systemu wsparcia (Feed in Tariff) i nie
wygląda na to że odpowiednie taryfy będą wprowadzone w Polsce w najbliższym czasie.
Elektrownie fotowoltaiczne muszą być konkurencyjne bez takiego wsparcia, i wtedy będą
wprowadzane również w Polsce. Koszt systemów fotowoltaicznych spadnie wystarczająco
nisko w ciągu najbliższych dwóch lat, aby były konkurencyjne dla odbiorców końcowych. W
tym momencie nastąpi bardzo dynamiczne zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne i
będziemy w bardzo dobrej pozycji aby uczestniczyć w tym wzroście w Polsce.

 

szprotek: Czech government introduced new 26% retroactive tax for solar plants built in
2009 & 2010. Let’s say that this tax would be approved by legislature. How would it affect
future Photon profits generated from its own plants?
szprotek: Rząd czeski wprowadził nowy 26% podatek z mocą wsteczną na instlacje solarne
zbudowane w 2009 i 2010 roku. Powiedzmy, że podatek ten zostanie zatwierdzony przez
ustawodawcę. Jaki będzie to miało wpływ na przyszłe zyski Photonu generowane z własnych
elektrowni?
Georg Hotar: Firstly, so far there is only a government decision. Right now parliament is
discussing the proposed legislation which has to be approved by both chambers of parliament
and signed into law by the president before year-end. We believe that retroactive taxation is
by definition unconstitutional and therefore we remain optimistic that this measure will not
get implemented. If nevertheless implemented, this tax in principle eats away almost all the
net present value of our portfolio projects. The negative impact per MWp is approximately
EUR 1.0 - 1.1 million. As a result, the profitability of our Czech projects would be
significantly lower than expected. However, the impact on future results from trading, EPC
and plant management as well as projects in other countries would be zero.
Georg Hotar: Po pierwsze, jak na razie to jest tylko decyzja rządu. Obecnie parlament
omawia proponowane zapisy, które musza być zaakceptowane przez obydwie izby
parlamentu i podpisane przez prezydenta przed końcem roku. Wierzymy, że opodatkowanie z
mocą wsteczną jest z definicji niezgodne z konstytucją, jesteśmy więc optymistami i myślimy
że prawo to nie zostanie wprowadzone. Jeśli jednak podatek ten zostanie wprowadzony, w
zasadzie pochłania on niemal wszystkie wartości bieżące netto projektów w naszym port
folio. Negatywny wpływ na MWp to około EUR 1.0 - 1.1 mln. W wyniku tego, zyskowność
naszych projektów w Czechach byłaby znacznie niższa od oczekiwanej. Jednak wpływ na
przyszłe wyniki z handlu, EPC, zarządzania instalacjami oraz projekty w innych krajach, będą
wynosiły zero.

 

szprotek: What legal steps are you going to undertake in case of approval the retroactive tax
by Czech legislature? What is chance that legal actions would be successful?
szprotek: Jakie kroki prawne zamierza podjąć spółka w przypadku wprowadzenia przez
czeskiego ustawodawcę podatku z mocą wsteczną? Jaka jest szansa, że czynności prawne
będą skuteczne?
Georg Hotar: Firstly, we remain confident that this measure will not get introduced. We are
in detailed consultations with our lawyers but it is early to comment on what we would do if
this measure becomes law. Rest assured, that we will use all legal means available to us to
protect the value of our investments in the interests of all our shareholders.
Georg Hotar: Po pierwsze, jesteśmy pewni, że podatek ten nie zostanie wprowadzony.
Jesteśmy w trakcie szczegółowych konsultacji z naszymi prawnikami, ale jest zbyt wcześnie
na komentarz co zrobimy, jeśli zapis ten stanie się obowiązującym prawem. Proszę być
pewnym, że będziemy korzystać ze wszystkich dostępnych nam środków prawnych w celu
ochrony wartości naszych inwestycji w interesie wszystkich akcjonariuszy.

 

szprotek: Is the connection of plants built for own portfolio (14MW) is certain in 2010?
szprotek: Czy podłączenie elektrowni zbudowanych do własnego portfolio (14MW) jest
pewne w 2010 roku?
Georg Hotar: All these projects are now under construction and we have no information that
any of these projects will not get completed in time before the end of November to obtain the
energy production license in time to get connected before year end (the energy distributors
have 30 days to connect the plants). Of course, there are always residual risks but we believe
that our experienced has done everything possible to mitigate such risks.
Georg Hotar: Wszystkie te projekty są w budowie, nie posiadamy informacji, aby
którykolwiek z nich nie został ukończony w terminie do końca listopada i nie uzyskał licencji
na produkcję energii i podłączenie przed końcem roku (dystrybutorzy energii mają 30 dni na
podłączenie elektrowni). Oczywiście, zawsze istnieją ryzyka, ale wierzymy że nasi
doświadczeni pracownicy zrobili wszystko aby ograniczyć te ryzyka.

 

szprotek: Today is 27 October. The company informed us in monthly report that Zvikov
plant should be connected in Oct. So there are 4 days left. Does the connection of plants built
for own portfolio (14MW) is certain in 2010? What is the chance of failure / success of
connections in this year?
szprotek: Dziś jest 27 października. Spółka poinformowała nas w swoim miesięcznym
raporcie, że elektrownia Zvikov powinna być podłączona w październiku. Pozostały 4 dni.
Czy podłączenie elektrowni zbudowanych do własnego portfolio (14MW) jest pewne w 2010
roku? Jakie jest ryzyko niepowodzenia / sukces podłączenia w tym roku?
Georg Hotar: The Zvikov plant was technically completed on 20 September and the
distributor promised to connect us 25 October, but did not do so. This seems to be part of a
delaying tactic where the distributors want to connect the plants as late as possible in the year.
At the same time the distributors are aware is their delaying should lead to plants not getting
connected this year, law suits will follow. That means, there may be small delays against the
30 day rule, but we are confident that if we complete our plants in time, they will all get
connected this year.
Georg Hotar: Elektrownia Zvikov była technicznie zakończona 20 września, dystrybutor
obiecał nam podłączenie jej 25 października, ale tego nie zrobił. Wygląda to na część
taktycznego opóźnienia, kiedy to dystrybutorzy chcą podłączyć elektrownię możliwie jak
najpóźniej w roku. Jednocześnie dystrybutorzy są świadomi że ich opóźnienia mogą
spowodować złożenie pozwów za nie podłączenie elektrowni w tym roku. Oznacza to, że
mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w stosunku do zasady 30 dni, ale jesteśmy przekonani,
że jeżeli oddamy nasze elektrownie na czas, zostaną one wszystkie podłączone w tym roku.

 

AdamT: Photon potwierdził ostatnio plan finansowy na 2010 rok. Jednak zamiast
planowanych 30MW własnego portfolio projektów fotowoltaicznych, wykonanych będzie
18MW. Dlaczego spółce nie udało się przejąć wszystkich planowanych projektów i jak mimo
mniejszej ich ilości uda się zrealizować prognozę finansową?
Georg Hotar: Przede wszystkim spółka mówiła o targecie 30 MW na koniec 2012. Na
koniec 2010 planowane jest 18 MW w Czechach i na Słowacji. Jest to bardzo materialny
postęp w kierunku targetu 30 MW do końca 2012. Forecast na 2010 był bazowany na
mniejszej liczbie MW niż 18 MW we własnym portfelu. Na wyniki finansowe Spółki składają
sie EPC (budowa elektrowni dla osób trzecich), handel i własny portfel. Wszystkie segmenty
maja bardzo dynamiczne wyniki, w segmencie EPC spółka zainstalowała 13 MW.

 

maro5: Czy z części zysku za rok 2010 zostanie wypłacona dywidenda, czy raczej spółka
będzie inwestować?
Georg Hotar: Spółka pracuje wedle zasady że jeśli może zainwestować wygenerowaną
gotówkę na wyższy procent niż koszt kapitału, powinna tę gotówkę reinwestować a nie
wypłacać. Spółka w najbliższym czasie przewiduje że będzie w stanie inwestować ponad
koszt własnego kapitału i dlatego w najbliższym czasie nie planuje wypłacać dywidendy.

 

szprotek: Is it possible to maintain profits in 2011 in order of feed in tariff reductions (i.e. in
Czech Republic and Germany) and no more solar plants in Czech Republic according to the
new law regulations?
szprotek: Czy możliwe jest utrzymanie zysków w roku 2011 wedle zmniejszonych taryf FIT
(np. w Republice Czeskiej i w Niemczech) i nie instalowaniu więcej elektrowni w Czechach
zgodnie z nowymi przepisami?
Georg Hotar: We expect Italy to be our most active and profitable market in 2011 based on
the combination of still attractive feed-in-tariffs and higher production per MWp. So our
profitability will greatly depend on our success there. Slovakia, Germany and other markets
will also be reliable and important revenue and profit drivers. In summary, we are looking
very optimistically into next year.
Georg Hotar: Spodziewamy się że Włochy będą najbardziej aktywnym i zyskownym
rynkiem w 2011 roku, ze względu na połączenie nadal atrakcyjnych taryf FIT oraz na wyższej
produkcji na MWp. Nasza zyskowność będzie znacznie zależała od naszego sukcesu.
Słowacja, Niemcy i inne rynki będą również wyznacznikami godnymi zaufania i ważnymi dla
przychodów i zysków. Podsumowując, przyszły rok wygląda bardzo optymistycznie.

 

Art: What do You think about current price of share? :)
Art: Co Pan sądzi o obecnej cenie akcji? :)
Georg Hotar: Of course it is too low! We believe that an important reasons why our share
price has been going sideways is the fact that after the first half we had only generated about
10% of our annual revenue and TCI forecast. We believe that the doubts this may create
among investors will be alleviated after the publication of our 2010Q3 results.
Georg Hotar: Oczywiście jest za niska! Uważamy, że ważnym powodem, dla którego cena
akcji ma trend boczny jest fakt, że po pierwszej połowie wygenerowaliśmy jedynie około
10% naszych rocznych dochodów i prognoz TCI. Uważamy, że wątpliwości jakie mogli mieć
nasi inwestorzy zostaną rozwiane po opublikowaniu naszych wyników za trzeci kwartał 2010
roku.

 

szprotek: Jak będą się kształtowały proporcje jeśli chodzi o źródła zysków w przyszłym roku
(ile % z EPC / OWN / handel / serwis) ?
Georg Hotar: Na ten moment, jest jeszcze nam trudno odpowiedzieć na to pytanie, najlepszy
szacunek to: 30% OWN/ 15-20% EPC/ pozostała część to handel i service.

 

Angelika: What about competition? Can you specify some of them?
Angelika: A co jeśli chodzi o konkurencję? Czy może Pan wymienić kilka podmiotów?
Georg Hotar: There is a lot of competition in all markets where we are already active or we
are planning to enter in any of the activities we cover. However, there are not that many
players who have an integrated business model as we have. That means, our trading
subsidiary has many local and international competitors, but hardly one of them sister
companies involved in EPC, bank financing, insurance, operations & maintenance and a
parent company investing into its own portfolio of plants. The synergies derived from our
integrated model strongly improve the competitiveness of all our subsidiaries. An important
element of our business model is that we have a scale that makes us an attractive partner for
the leading module and inverter manufacturers. As an example, this year we are among the
top 5 partners of SMA worldwide. Other companies with a similar business model are S.A.G.
and Colexion, both German companies listed on the Frankfurt Stock Exchange.
Georg Hotar: Konkurencja jest duża na wszystkich rynkach, na których jesteśmy już aktywni
lub tam gdzie planujemy wprowadzić którąś z naszych działalności. Nie ma wielu graczy,
którzy posiadają zintegrowany model biznesowy, tak jak my. Nasza zależna spółka handlowa
ma wielu lokalnych i międzynarodowych konkurentów, z których tylko jedna siostrzana firma
związana jest z EPC, finansowaniem bankowym, ubezpieczeniem, eksploatacją &
konserwacją a spółka matka inwestuje w elektrownie z własnego portfolio. Efekty synergii,
pochodzące z naszego zintegrowanego modelu podnoszą konkurencyjność wszystkich
naszych spółek zależnych. Skala naszej działalności sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym
partnerem dla wiodących producentów modułów i przetworników. Jako przykład podam, że
w tym roku jesteśmy w światowej czołówce 5 partnerów SMA. Inne firmy o podobnym
modelu działalności to S.A.G. i Colexion, niemieckie firmy notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych we Frankfurcie.

 

Morc: Any realistic date for grid-parity of solar plants? 2013? 2015? :) Earlier? Can we
simply extrapolate current trends in module prices?
Morc: jest już znana realistyczna data nastania neutralności sieciowej elektrowni
słonecznych? 2013? 2015? Wcześniej? Czy możemy ekstrapolować obecne tendy w cenach
modułów?
Georg Hotar: There are several factors influencing the grid parity calculation like investment
cost, specific performance (kWh/KWp per annum), the retail cost of electricity, cost of capital
and so on. It is safe to assume that production COSTS will continue falling, module PRICES
are influenced by additional factors and therefore do not move linearly in line. After an
increase in module prices since the beginning of 2010 based on strong demand from
Germany, Italy, the Czech Republic and other markets, we expect module price decreases in
2011 as a lot of new production capacity is being added and demand from Europe is likely to
be lower. My best guess would be that in Central Europe household grid parity will be
reached in 2013 by the latest.
Georg Hotar: Istnieje kilka czynników wpływających na obliczenie neutralności sieciowej,
takich jak koszty inwestycji, konkretnych wyników (kWh/KWp rocznie), cena detaliczna
energii elektrycznej, koszt kapitału itd. Można bezpiecznie założyć, że KOSZTY produkcji
będą w dalszym stopniu spadać, CENY modułów są zależne od dodatkowych czynników i
dlatego też ich zależność nie jest liniowa. Po wzroście cen modułów od początku 2010 roku,
spowodowanym wysokim popytem z Niemiec, Włoch, Czech oraz innych rynków,
oczekujemy że cena modułu zacznie spadać w 2011 roku, z uwagi na nowe możliwości
produkcyjne i niższy popyt ze strony Europy. Najbardziej prawdopodobne jest to, że
neutralność sieciowa w domowej sieci w Europie Centralnej zostanie osiągnięty najpóźniej w
2013 roku.

 

Marcin Makowski: Do you intend to publish quarterly and yearly reports in Polish?. I
believe many investors in Poland are still not that familiar with English language and might
be put off due to that fact.
Marcin Makowski: Czy zamierza Pan publikować kwartalne i roczne raporty po polsku?
Wierzę, że wielu inwestorów w Polsce, nadal nie zna języka angielskiego i mogą być
zniechęceni faktem braku raportów w języku polskim.
Georg Hotar: We are aware that publishing our reports in English only creates a language
barrier to investors in Poland but also here in the Czech Republic. Bilingual or multilingual
reporting is a very time-consuming, complex and costly effort and therefore so far we have
shied away from it. However, in the light of our ambitions to move to the main market of the
WSE we will reconsider this issue.
Georg Hotar: Mamy świadomość, że publikowanie raportów w języku angielskim tworzy
barierę językową inwestorom zarówno w Polsce jak i w Czechach. Sprawozdawczość
dwujęzyczna lub wielojęzyczna jest bardzo czasochłonna, złożona i kosztowna i dlatego na
razie zrezygnowaliśmy z niej. Jednakże, w świetle naszych ambicji, aby przejść na rynek
główny GPW będziemy ponownie rozpatrywać tę kwestię.

 

AdamT: Dlaczego spółka zrezygnowała z emisji obligacji na Catalyst?
Georg Hotar: warunki oferowane przez inwestorów nie były wystarczająco ciekawe dla
spółki. Spółka mogła pozyskać kapitał dłużny taniej w Czechach.

 

AdamT: Czy ma Pan wiedzę, żeby inwestorzy finansowi tacy jak OFE lub TFI kupowali
akcje spółki?
Georg Hotar: Przez ostatni rok rozmawiamy z polskimi inwestorami instytucjonalnymi i
mamy bardzo pozytywny odzew.

 

AdamT: Photon w lutym podpisał umowę ramową z Tianwei New Energy na dostawę paneli
o wydajności 50-100MW. Czy spółka wywiązała się z tej umowy, czyli czy kupiła te min.
50MW?
Georg Hotar: Spółka była gotowa kupić zakontraktowane MW. Tianwei dostarczył paneli na
8 MW, i okazał sie niesolidnym dostawca, i spółka nie zamierza pracować z Tianwei w
przyszłości.

 

Moderator: Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym czacie. Mamy nadzieję że pomógł
częściowo w wyjaśnieniu nurtujących Państwa pytań. Jest szereg pytań na które nie
zdołaliśmy odpowiedzieć, i te odpowiedzi znajdą się na stronie spółki: www.photonenergy.as
Dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszym czacie i SII za zorganizowanie tej sesji!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie