Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Oferta publiczna akcji spółki ZPC Otmuchów

 

 

 

Publiczna oferta akcji spółki ZPC Otmuchów

 

  • Publiczna oferta akcji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych zostanie przeprowadzona we wrześniu.
  • Zapisy na akcje:
    • w transzy Inwestorów Indywidualnych 8-10 września
    • w transzy Inwestorów Instytucjonalnych 14-16 września
  • Środki finansowe z emisji zostaną przeznaczone na rozwój i umocnienie pozycji ZPC Otmuchów na pozycji lidera wśród producentów prywatnych marek spożywczych
  • Strategia zakłada akwizycje i konsolidację producentów marek prywatnych, inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych, wejście w nowe segmenty rynku oraz rozwój eksportu

 

ZPC Otmuchów SA jest największym w Polsce producentem prywatnych marek w wybranych kategoriach: tradycyjne słodycze, wyroby śniadaniowe i słone przekąski dla międzynarodowych koncernów spożywczych i sieci handlowych. Otmuchów produkuje także pod własnymi brandami słodycze Love Sweets, ptasie mleczko Love Milk, żelki Gumbole, chrupki Bingo i Tip Top oraz płatki kukurydziane i zbożowe.

 

 „Chcemy zostać największym producentem marek prywatnych nie tylko w Polsce, ale i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W tym celu będziemy aktywnie uczestniczyć w konsolidacji tego rynku, który w naszej ocenie jest rozdrobniony i bardzo perspektywiczny.” – mówi Bernard Węgierek, prezes zarządu ZPC Otmuchów S.A. „Jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw na rynku polskim mogącym sprostać dużym zamówieniom sieci dyskontowych, około 80% naszej produkcji kierowanej jest do klientów B2B. W celu zwiększenia mocy produkcyjnych i jeszcze większej elastyczności produkcji będziemy kontynuować inwestycje w nowoczesny park maszynowy i logistykę.” – dodaje.

ZPC Otmuchów zajmuje pozycję lidera na rynku producentów private labels w wybranych kategoriach produktów spożywczych w Polsce. Na rynku słodyczy, w kategorii „ptasie mleczko” Otmuchów ilościowo ma 31,3% rynku. W kategorii „wyroby żelkowe” udział Otmuchowa to 16,4% ilościowo. Na rynku słonych przekąsek, w kategorii „chrupki i prażynki” Otmuchów ma 15,9% udziału ilościowo. Na rynku „płatków śniadaniowych” Otmuchów zajmuje pozycję z udziałem 13,6% ilościowo.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY

 

Oferta publiczna obejmuje łącznie akcje oferowane w liczbie 5 590 000 sztuk, w tym:

  • 4 250 000 nowych akcji serii D oferowanych przez Emitenta (ZPC Otmuchów)
  • 1 340 000 akcji serii B oferowanych przez Wprowadzającego (XARUS Holdings Ltd.)

Wartość całej oferty publicznej ZPC Otmuchów, przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 14 zł za akcję, wyniesie 76,01 mln zł netto. Szacunkowa wartość netto wpływów z emisji do spółki ZPC Otmuchów wynosi 57,2 mln zł.

 

Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone na rozwój organiczny - rozbudowę i zakup nowych linii produkcyjnych. Spółka planuje przeznaczyć na wyżej wymieniony cel do 39,5 mln zł ze środków z emisji akcji. Drugim celem emisyjnym są akwizycje, które zwiększą dywersyfikację sprzedaży, umożliwią wejście na nowe rynki zbytu, zwiększenie skali działalności jak również wsparcie ekspansji eksportowej. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel około 17,5 mln zł ze środków z emisji akcji.

„Większość pieniędzy od nowych inwestorów przeznaczymy na rozwój organiczny - rozbudowę mocy produkcyjnych, które chcemy podwoić. Zamierzamy rozszerzyć ofertę w segmencie wyrobów śniadaniowych, planujemy też zautomatyzować produkcję ptasiego mleczka. Zamówiliśmy już najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji żelek. Kontrakt z dostawcą maszyn został podpisany. Przewidujemy, że linia produkcyjna zacznie działać wiosną przyszłego roku.” – mówi Bernard Węgierek, prezes zarządu ZPC Otmuchów S.A.

„Jeśli chodzi o akwizycje mamy wytypowaną konkretną firmę, którą chcemy przejąć. Do transakcji może dojść na przełomie roku. W grę wchodzą też kolejne akwizycje. Obserwujemy trzy inne firmy. Interesują nas tylko te podmioty, dzięki którym możemy stać się liderem w produkcji prywatnych marek w danym segmencie rynku spożywczego. Oprócz środków pozyskanych z oferty sprzedaży akcji możemy dodatkowo przeznaczyć na akwizycje około 27 mln zł ze środków własnych i kredytów bankowych”– mówi prezes.

 

HARMONOGRAM OFERTY

 

Inwestorom indywidualnym oferowanych jest około 20% sprzedawanych akcji, pozostałe 80% akcji będzie oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych. Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Zarząd ZPC Otmuchów w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu budowy księgi popytu i względem zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych popytu na akcje z zastrzeżeniem, że transza inwestorów indywidualnych obejmować będzie wyłącznie akcje serii D, a transza inwestorów instytucjonalnych akcje serii D oraz akcje serii B.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w POK biur maklerskich: Millennium Dom Maklerski S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. i Dom Maklerski BZ WBK S.A. – w dniach od 8 do 10 września br. W tym samym czasie przeprowadzony będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu budowy księgi popytu, do dnia 13 września zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości ostateczna cena emisyjna.

 

Harmonogram oferty

/źródło: prospekt emisyjny ZPC Otmuchów/

 

Do 07 września 2010 r.

Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego

Od 08 września do 10 września 2010 r.,  do godziny 15.00

Budowa księgi popytu

Od 08 września do 10 września 2010 r.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Do 13 września 2010 r.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Od 14 września do 16 września 2010 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Najpóźniej 17 września 2010 roku

Planowany Przydział Akcji w transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

Najpóźniej 17 września 2010 roku

Przydział Akcji w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

 

WYNIKI I PROGNOZY FINANSOWE

 

Spółka ZPC Otmuchów rozwija się znacznie szybkiej niż rynek spożywczy. W 2008 r. wypracowała 117 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 4,9 mln zł zysku netto.
W 2009 roku było to odpowiednio: 140,5 mln zł oraz 9,6 mln zł.

 

Prognoza wyników finansowych w zestawieniu z historycznymi danymi finansowymi /źródło: prospekt emisyjny ZPC Otmuchów/

 

Dane w tys. PLN

2008

2009

2010*

2011*

przychody

116 815

140 547

160 811

191 232

EBITDA

9 615

15 068

18 096

23 724

EBIT

6 017

10 581

14 442

18 430

zysk brutto

6 263

11 931

15 751

19 993

zysk netto

4 968

9 621

12 758

16 194

marża EBITDA

8,23%

10,72%

11,25%

12,41%

marża

zysku netto

4,25%

6,84%

7,93%

8,46%

* prognoza

 

Dynamika wzrostu przychodów w latach 2007-2009 była na poziomie około 24% rocznie. Prognozy przewidują dalszy wzrost przychodów o 16,7% średniorocznie w latach 2010-2011. Wzrost sprzedaży realizowany będzie dzięki rosnącemu popytowi na marki prywatne i związany z tym wzrost popytu na produkty ZPC Otmuchów, którego realizacja będzie możliwa dzięki podwojeniu mocy produkcyjnych do końca 2011 roku.

Zysk netto i zysk EBITDA w latach 2007-2009 rósł średnio na poziomie około 95% rocznie. Według prognoz dalszy wzrost EBITDA i zysku netto, średniorocznie w latach 2010-2011 wyniesie 28%.

 

Więcej informacji na stronie www.zpcotmuchow.com.pl

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group

tel (022) 440 14 40, 605 959 539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

 

Zastrzeżenie prawne

Komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem o spółce ZPC Otmuchów S.A. i jej ofercie publicznej jest prospekt emisyjny.

Prospekt emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. został zatwierdzony w dniu 11 sierpnia 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie publicznej.

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) jest dostępna na stronie www.zpcotmuchow.com.pl

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami, które mogą być publikowane do prospektu emisyjnego.