Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką TESGAS S.A.

Czat Czat inwestorski z Prezesem Zarządu spółki TESGAS S.A. Włodzimierzem Kocikiem odbył się 22 czerwca 2010r. w godzinach 11.00 - 12.15. TESGAS

 

Włodzimierz Kocik Włodzimierz Kocik, Prezes Zarządu TESGAS S.A., notowanej na NewConnect spółki o ugruntowanej pozycji na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa, oferującej usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych. Spółka świadczy też usługi w zakresie projektowania wszelkich obiektów gazowych, całodobowego serwisu obiektów gazowych oraz dystrybucji środka nawaniającego gaz ziemny THT.

 

Moderator: Czat z Prezesem Zarządu spółki TESGAS S.A. - Włodzimierzem Kocikiem rozpocznie się we wtorek, 22 czerwca 2010r. o godzinie 11.00. Zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do przekazywania pytań.


Włodzimierz Kocik: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do zadawania pytań.

 

michał: Proszę o więcej informacji związanych z przejściem spółki z rynku NC na GPW, kiedy ? czy będzie emisja ? jaki będzie free float itd ?

Włodzimierz Kocik: Debiut TESGAS na GPW jest planowany na lipiec br. Zostanie on poprzedzony ofertą publiczną, na którą składa się 4 mln nowych akcji i 300 tys. akcji odsprzedawanych. Przy pełnym sukcesie oferty free float z uwzględnieniem akcji wydawanych w programie opcji menedżerskich wyniesie 53% kapitału i 37% głosów na WZA, bez uwzględnienia akcji z programu będzie to odpowiednio 55% i 38%. Zapisy dla inwestorów detalicznych potrwają od 25 do 30 czerwca. Przedział ceny emisyjnej dla trwającego book buildingu wynosi 12,50-15,50 zł.

 

krzyko: Jesteście zadowoleni z przedziału? Ile pozyskacie pieniędzy i czy to wystarczy na realizację celów?

Włodzimierz Kocik: Przedział jest dla nas satysfakcjonujący. Wpływy z emisji będą zależały od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej, jednak niezależnie od jej wartości będziemy mogli zrealizować wszystkie cele emisji.

 

krzyko: Dlaczego tak bardzo rozwijacie wykonawstwo? Eksploatacja nie rozwija się dobrze?

Włodzimierz Kocik: Wpływy z działalności eksploatacyjnej są ograniczone wielkością istniejącej infrastruktury gazowej. Bez jej rozwijania, czyli pośrednio działalności wykonawczej, nie można zwiększać przychodów z działalności eksploatacyjnej. Poza tym, w związku z szeregiem inwestycji na terenie całego kraju, np. inwestycje drogowe i związane z nimi przełożenia sieci gazowej, działalność wykonawcza ma obecnie duży potencjał rozwoju.

 

krzyko: Dlaczego przechodzicie na rynek główny?

Włodzimierz Kocik: Wraz ze wzrostem skali działalności rośnie zapotrzebowane Spółki na kapitał. Uważamy, że obecna skala działalności, w szczególności po przejęciu kolejnych podmiotów, predysponuje nas do notowania na GPW. Przejście na GPW stanowi ponadto wywiązanie się z obietnicy złożonej przy okazji debiutu na NC.

 

magda: Jaki procent przychodów stanowią usługi wykonywane w Polsce ? Czy są Państwo obecni poza granicami Polski ?

Włodzimierz Kocik: Nie prowadzimy działalności za granicą ani nie realizujemy przychodów w walutach obcych.

 

tesar: Jaką wartość dodaną dla Państwa daje przejęcie firmy Ćwiertnia i dlaczego 80% udziałów kosztuje 30 mln ? Nie za drogo ?

Włodzimierz Kocik: Niektórzy mówią, że to tanio... ;-) Przejęcie PI Ćwiertnia pozwoli nam na pozyskiwanie kontraktów o znacząco wyższej wartości jednostkowej i pełnienie roli generalnego wykonawcy, a tym samym otworzy nam dodatkowe źródła przychodów.

 

PCPC: Czy spółka widzi swoją rolę w budowie obiektów do wydobycia gazu łupkowego? Czy spółka przystosowana jest do realizacji takich projektów?

Włodzimierz Kocik: Spółka nie posiada koncesji na wydobycie ani poszukiwanie złóż ropy i gazu. Niemniej, Spółka jest gotowa do budowy infrastruktury przesyłowej i magazynowej dla podmiotów chcących w przyszłości wydobywać i dystrybuować gaz ze złóż łupkowych.

 

gasgroup: Czy prognozy co do przychodów na rok 2010 nie są zbyt optymistyczne ? Z czego wynikają założenia?

Włodzimierz Kocik: Prognoza zakłada wzrost wynikający z rozwoju organicznego oraz konsolidacji SEGUS, Stal Warsztat (cały rok 2010) oraz PI Ćwiertnia (3 i 4 kwartał 2010). Założenia do prognoz zostały szczegółowo opisane w prospekcie.

 

Olivia: Czy nie obawiają się Państwo braku zainteresowania emisją ?

Włodzimierz Kocik: W minionych dniach odbyliśmy ponad 30 spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, w tym z podmiotami, z którymi spotkaliśmy się wcześniej, w trakcie notowania na NC. Nasze wrażenia są pozytywne. Liczymy na duże zainteresowania ofertą.

 

PCPC: Czy spółka ma w planach akwizycje?

Włodzimierz Kocik: Zgodnie z celami emisji, Spółka zamierza nabyć 80% PI Ćwiertnia oraz przeprowadzić dodatkowo 1 lub 2 akwizycje.

 

miron: Panie Prezesie starałem się znaleźć w Internecie informacje o Waszej konkurencji ale nie udało mi się wiele znaleźć. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o Waszych największych konkurentach (podać ich nazwy) i czy biznes, który prowadzicie ma wysokie bariery wejścia, gdyż są sprzeczne informacje na ten temat ?

Włodzimierz Kocik: W zakresie eksploatacji konkurencja jest ograniczona ze względu na konieczność posiadania referencji, uprawnień oraz bardzo dużą mobilność (szybkość dotarcia do obiektu w razie wezwania). W zakresie wykonawstwa jesteśmy jednym z liderów w obszarze specjalistycznych usług wykonawczych w branży gazowniczej.

 

goosi: Czy spółka startowała już w przetargach na przełożenia sieci gazowej? Z sukcesem?

Włodzimierz Kocik: Tego typu prace wykonujemy z powodzeniem od wielu lat.

 

tosz: Czy spółka przed debiutem na rynku NC od początku działalności zawsze przynosiła zyski

Włodzimierz Kocik: Tak. Spółka zawsze była rentowna na każdym poziomie działalności. Szczegółowe dane zamieszczono w prospekcie.

 

goosi: Generalnie dynamika wzrostu przychodów i zysku w spółkach zajmujących się gazem jest niewielka. Jak to wygląda wTesgasie? Czy jest szansa na skokowy wzrost przychodów i zysku (pomijając przejęcia)?

Włodzimierz Kocik: Dynamika byłaby niewielka w przypadku ograniczenia się do działalności eksploatacyjnej. Dzięki zaangażowaniu się w wykonawstwo, dynamika przychodów z roku na rok jest dwucyfrowa (dane jednostkowe 2007: ca 44 mln zł, 2009: ca 91 mln zł)

 

mmmaslov: Czy mogę prosić o przedstawienie polityki dywidendowej? Od kiedy będzie wypłaca dywidenda?

Włodzimierz Kocik: Zgodnie z deklaracją złożoną w prospekcie, Zarząd nie przewiduje rekomendacji wypłaty dywidendy przez najbliższe pięć lat. Wierzę, że wypracowane zyski będą potrzebne na dalszy intensywny rozwój Grupy.

 

klbwb: Czy myślicie juz o następnej emisji, jeżeli tak, czy może Pan przyrzec, że będzie ona li tylko w ramach praw poboru.

Włodzimierz Kocik: W przypadku sukcesu oferty będziemy mieli do zagospodarowania ponad 50 mln zł. Na razie nie myślimy więc o kolejnych podwyższeniach kapitału. Poza tym decyzja o emisji należy do akcjonariuszy, a nie Zarządu.

 

PCPC: Sporo ostatnio mówi się, że ewentualne wydobycie gazu łupkowego przez polskie podmioty będzie dużo droższe niż np. w USA. Z czego to wynika?

Włodzimierz Kocik: Spółka nie zajmuje się działalnością wydobywczą i nie prowadzi w tym zakresie jakichkolwiek badań ani analiz.

 

Kazik: Witam, czy Zarząd spółki TESGAS planuje w najbliższym czasie sprzedaż swoich akcji na rynku lub poza nim? Może jakiemuś inwestorowi strategicznemu?

Włodzimierz Kocik: Zgodnie z zapisami prospektu, dotychczasowi wiodący akcjonariusze, tj. członkowie Zarządu, podpisali umowę lock up na posiadane akcje na 12 miesięcy.

 

stanley: Obecnie jest spora konkurencja na GPW. Jak chcecie przekonać inwestorów, by zainwestowali w Wasze akcje?

Włodzimierz Kocik: Spółka jest znana inwestorom od blisko roku, ma precyzyjną i jasną strategię rozwoju, dobre fundamenty prowadzonego biznesu, dotrzymała prognoz ogłoszonych przed debiutem na NC. Cena wydaje się również atrakcyjna.

 

Elmor: Jaka będzie cena akcji, jak Państwo to oceniają po dotychczasowych spotkaniach?

Włodzimierz Kocik: Ogłoszony wczoraj przedział cenowy to 12,50-15,50. Cena emisyjna zostanie podana nie później, niż 25 czerwca.

 

miron: Panie Prezesie, kiedy zobaczymy spółkę na rynku głównym ?

Włodzimierz Kocik: Mocno wierzę, że będzie to w drugiej dekadzie lipca.

 

Gekon: Panie Prezesie, przyznam się szczerze, że do tej pory nie interesowałem się spółką. Czy planują Państwo po debiucie na GPW zwiększyć nacisk na kontakt z inwestorami indywidualnymi?

Włodzimierz Kocik: Każdy inwestor jest dla nas ważny. Sądzimy, że nasz standard komunikowania się przez stronę korporacyjną wypracowany już podczas notowania na NC jest przyjazny inwestorom. Jednak jesteśmy otwarci na nowe formy komunikacji z inwestorami :-)

 

Investor22: Panie Prezesie czy mógłby Pan wyszczególnić cele emisji?

Włodzimierz Kocik: Cele emisji to nabycie 80% PI Ćwiertnia, 1 lub 2 dodatkowe akwizycje oraz zasilenie kapitału obrotowego w związku z nowymi kontraktami.

 

goosi: W jaki sposób zyski spółki zależą od ceny gazu? Czy działalność spółki jest wrażliwa na zmiany cen gazu? Czy działalność spółki jest wrażliwa na zmiany cen gazu, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Włodzimierz Kocik: Przychody, a tym samym wyniki nie zależą od cen gazu. Przychody z działalności eksploatacyjnej są zapisywane w najczęściej 3-letnich umowach, a przychody z działalności wykonawczej zależą od sytuacji na rynku specjalistycznych usług budowlanych i montażowych.

 

Ari: Przedział jest poniżej wyceny oferującego – zadowala to Was?

Włodzimierz Kocik: W przypadku każdej oferty inwestorzy oczekują dyskonta. Wyznaczając przedział cenowy pamiętaliśmy o tym ;-) Poza tym chcemy związać Spółkę z rynkiem publicznym na długi okres i wierzymy we wzrost jej rynkowych wycen w kolejnych latach.

 

klbwb: Te 300 tys. akcji. Proszę o komentarz. Może coś więcej niż prospekcie.

Włodzimierz Kocik: Jeden z akcjonariuszy podjął decyzję o sprzedaży części z posiadanych przez siebie akcji. Pozostawił sobie jednak ponad 2 mln akcji, co - jak sądzę - świadczy o jego wierze w bardzo dobrą przyszłość Spółki.

 

Investor22: Czy może nam Pan zdradzić o jakie kontrakty konkretnie chodzi?

Włodzimierz Kocik: Zwiększając przychody z 91 mln zł w 2009 do 154 mln zł w 2010 Spółka musi pozyskać szereg nowych kontraktów. O szczegółach informowaliśmy i będziemy informowali na bieżąco w raportach.

 

Investor22: A czy możemy się dowiedzieć od Pana Prezesa jaki dom maklerski Was wprowadzi na GPW?

Włodzimierz Kocik: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

 

Ari: Planujecie rozwój zagraniczny? Jakie kraje są rozważane i kiedy?

Włodzimierz Kocik: Obecnie nie ma takich planów - koncentrujemy się na rozwoju naszej działalności w Polsce.

 

Gazownik: Dlaczego Segus ma złe wyniki finansowe?

Włodzimierz Kocik: 217 tys. zysku netto z 3 mln przychodów w 2009 to słabo? ;-)))

 

Bogdan: A ja o czynniki ryzyka zapytam. Przychody spółki zależą od wydatków czterech odbiorców. To trochę mało jeśli chodzi o dywersyfikację. Czy spółka rozważa ekspansję na zagranicę względnie na kraje sąsiednie?

Włodzimierz Kocik: Spółka koncentruje się na działalności w Polsce. OGP I PGNiG to główni właściciele sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i tego nie można zmienić. Pozostali znaczący klienci to podmioty, które wygrały przetargi na prace budowlane, z których część może wykonać Spółka. W przyszłości możemy bez problemu pracować dla innych spółek budowlanych.

 

Investor22: Czy akcje nowej emisji będą mogli nabyć tylko klienci BZ WBK czy zostało utworzone konsorcjum z innymi Domami maklerskimi?

Włodzimierz Kocik: Akcje może nabyć każdy składając zapis w DM BZ WBK (blisko 200 POKów, których lista jest dostępna na www.dmbzwbk.pl oraz www.tesgas.pl) - dla złożenia zapisu trzeba wskazać rachunek w dowolnym biurze maklerskim.

 

kreol: kiedy dokładnie będzie debiut?

Włodzimierz Kocik: Przewiduję, że będzie to po połowie lipca.

 

Investor22: Na sam koniec chciałbym podziękować za możliwość rozmowy, oby więcej takich działań z Państwa strony :)

Włodzimierz Kocik: Również dziękuję bardzo wszystkim za udział w spotkaniu. Jeżeli po Państwa stronie pojawiłyby się kolejne pytania, to zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową.

 

Pliki do pobrania:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie