Chat with us, powered by LiveChat

Sprawozdanie Zarządu SII za rok 2008

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z działalności za rok 2008:

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: pobierz plik
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: pobierz plik
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej: pobierz plik
Raporty niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego: pobierz plik
   
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie