Chat with us, powered by LiveChat

Text – mocny powrót do wzrostów w 2Q24

Skomentuj artykuł
© ant - stock.adobe.com

W ostatnim czasie Text podał wyniki za 1Q24 oraz wstępne odczyty KPI za 2Q24. Istotny wzrost MRR na koniec czerwca 2024 roku napawa optymizmem.

 

O Grupie Text rozmawialiśmy w podcaście Echa Rynku z dnia 4 lipca 2024 roku.

 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Text za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24
Przychody ze sprzedaży 61 817 59 809 65 353 86 022 84 533 83 907 78 765 89 368 83 309
Wynik brutto na sprzedaży 51 431 49 793 55 917 73 492 70 168 68 742 65 156 70 880 66 965
Wynik operacyjny 32 247 32 572 35 076 51 051 48 528 49 189 41 469 47 455 40 908
Wynik brutto 32 616 32 604 34 961 50 934 48 198 49 115 41 501 47 373 40 887
Wynik netto 30 306 30 190 32 709 47 243 45 002 45 767 38 853 43 884 38 049
 
Marża brutto na sprzedaży 83,2% 83,3% 85,6% 85,4% 83,0% 81,9% 82,7% 79,3% 80,4%
Marża operacyjna 52,2% 54,5% 53,7% 59,3% 57,4% 58,6% 52,6% 53,1% 49,1%
Marża brutto 52,8% 54,5% 53,5% 59,2% 57,0% 58,5% 52,7% 53,0% 49,1%
Marża netto 49,0% 50,5% 50,0% 54,9% 53,2% 54,5% 49,3% 49,1% 45,7%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Jeśli chodzi o wyniki za 1Q24 (ostatni kwartał roku obrotowego 2023/2024) to widać w nim dynamiki spadkowe. Przychody spadły o 1,4% rdr., do 83,3 mln zł, zysk operacyjny o 15,7% rdr., do 40,9 mln zł, a zysk netto o 15,5% rdr., do 38 mln zł. Z jednej strony na przeliczenie wyników na złotego wciąż wpływał negatywnie kurs dolara (3,991 USD/PLN,, spadek o 9,1% rdr. i o 2,8% kw/kw). Z drugiej pojawiło się kilka dodatkowych zdarzeń obciążających wyniki, jak 3 mln zł z tytułu przeszacowań przychodów przyszłych okresów (wpływ już na poziomie przychodów), rezerwa na premie zarządu (około 0,8 mln zł), czy wyższe koszty programów partnerskich. W trakcie konferencji podsumowano, że skala wzrostu kosztów, która może być obserwowana również w kolejnych kwartałach, to około 2 mln zł. Podsumowując, wyniki za 1Q24 nie były tak złe, jak to wyglądało na pierwszy rzut oka, jednak nawet bez tych dodatkowych obciążeń dynamiki zysków pozostałyby ujemne rdr.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami spółki na stronie korporacyjnej – prezentacją i zapisem wideo konferencji.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie