Chat with us, powered by LiveChat

Ailleron – pozytywna niespodzianka w wynikach za 1Q24

Skomentuj artykuł
© MH - stock.adobe.com

Choć Grupa Ailleron wykazała w 1Q24 niższe zyski rdr. to można mówić o pozytywnym zaskoczeniu. Od 2Q24 grupa będzie konsolidować wyniki przejętej amerykańskiej spółki number8.

 

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ailleron za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24
Przychody ze sprzedaży 76 709 101.696 111.698 123.127 110.561 115.663 114.353 126.218 106.720
Wynik brutto na sprzedaży 22 343 24 301 36 836 28 993 26 900 27 981 25 003 26 809 26 771
Wynik na sprzedaży 9 784 7 001 15 402 19 086 12 057 12 506 10 485 6 688 10 039
Wynik operacyjny 9 407 7 029 15 520 15 975 11 908 9 812 7 870 5 951 10 194
Wynik brutto 6 178 10 830 17 002 14 365 11 406 9 375 208 11 891 10 099
Wynik netto 3 969 8 522 12 296 14 263 8 103 7 203 -1 658 8 987 7 439
Wynik netto PD -666 2 970 5 623 5 486 2 820 1 827 -3 932 3 628 1 561
 
Marża brutto na sprzedaży 29,1% 23,9% 33,0% 23,5% 24,3% 24,2% 21,9% 21,2% 25,1%
Marża na sprzedaży 12,8% 6,9% 13,8% 15,5% 10,9% 10,8% 9,2% 5,3% 9,4%
Marża operacyjna 12,3% 6,9% 13,9% 13,0% 10,8% 8,5% 6,9% 4,7% 9,6%
Marża brutto 8,1% 10,6% 15,2% 11,7% 10,3% 8,1% 0,2% 9,4% 9,5%
Marża netto 5,2% 8,4% 11,0% 11,6% 7,3% 6,2% -1,4% 7,1% 7,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Ailleron wypracowała 106,7 mln zł przychodów w 1Q24, co oznaczało spadek o 3,5% rdr. Zysk brutto na sprzedaży był porównywalny rdr., wynosząc 26,8 mln zł (-0,5% rdr.). Zysk na sprzedaży spadł o 16,7%rdr., do 10 mln zł. Po stronie kosztów operacyjnych grupa odnotowała spadek kosztów sprzedaży o 7,7% rdr. i wzrost kosztów ogólnego zarządu o 25% rdr. Kwartał zamknął się z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 1,6 mln zł, co oznaczało spadek o 44,6% rdr.

 

W komentarzu do wyników grupa podała, że negatywny wpływ na wyniki miało umocnienie złotego do dolara i euro. Szacowany poziom niższej marży z tego tytułu wyniósł 5 mln zł. Jednocześnie wyniki grupy były obciążone kosztami akwizycji number8 kwotą 2,6 mln zł.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie