Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu CStore. „Inwestujemy w rozwój zespołu sprzedażowego”

Skomentuj artykuł

Na temat debiutu spółki na giełdzie, działalności, oprogramowania, wyników oraz potencjale rynkowym, rozmawiano podczas czatu inwestorskiego CStore zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Na pytania uczestników tego wydarzenia odpowiadał Dawid Paszek, prezes CStore.

Debiut CStore na giełdzie

Jednym z ważniejszych tematów dyskusji podczas czatu inwestorskiego był debiut CStore na GPW. Pierwsze pytanie jakie padło dotyczyło celów na które zostaną przeznaczone środki z emisji.

 

- Chcemy pozyskać środki na rozbudowę działu sprzedażowego w CStore S.A. Do końca 2024 roku planujemy poszerzyć zespół sprzedażowy do 30 osób. W szczególności zależy nam na stworzeniu większej liczby stanowisk Call Center, czyli zatrudnieniu osób odpowiedzialnych za pozyskanie kontaktu do nowego klienta i zaproszenie go na spotkanie online. Planujemy także rozwinąć stanowiska analityczne, a więc zatrudnić osoby odpowiedzialne za zaprezentowanie rozwiązania CStore, zebranie wymagań, przygotowanie oferty współpracy, czyli szeroko pojętego doradztwa na rzecz naszych obecnych i potencjalnych klientów - mówił podczas czatu inwestorskiego Dawid Paszek, prezes CStore.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie inwestorzy dowiedzieli się, że spółka chce pozyskać kwotę 1,3 mln złotych.

 

Na pytanie o planowane rozpoczęcie obrotu akcjami CStore na giełdzie odpowiedziano: W czwartym kwartale 2024 roku planujemy debiut na rynku NewConnect. Podpisaliśmy umowę z Autoryzowanym Doradcą Newconnect Blue Oak Advisory sp. z o.o. oraz kancelarią prawną Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy S.K.A. . Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentu informacyjnego oraz przygotowywania spółki pod debiut.

 

Pytano także o szacunkowy koszt utrzymania powiększonego zespołu sprzedażowego.

 

- Średni koszt na 1 osobę w dziale sprzedażowym w ujęciu miesięcznym należy liczyć 10-12 tysięcy złotych (całkowity koszt z uwzględnionymi podatkami, zus itp) - mówił Paszek.

 

Według informacji przekazanej podczas czatu dotyczącej efektów przychodowych, jakie może przynieść powiększony zespół sprzedażowy powiedziano: Efekty rozwoju zespołu sprzedaży widzimy po znaczącym wzroście wyników sprzedaży (50% wzrostu przychodu oraz 83% wzrostu ebitda) w pierwszym kwartale 2024 roku. Wraz z rozwojem zespołu handlowego docieramy do większej ilości nowych klientów z którymi mamy możliwość nawiązania współpracy.

 

- Dlaczego spółka w ramach emisji pozbywa się stosunkowo niewielkiej ilości akcji? - pytał jeden z inwestorów.

 

- W ramach trwającej emisji akcji chcemy rozszerzyć zespół handlowy, który na dzień dzisiejszy liczy 15 osób , a celem jest 30 osób do końca bieżącego roku. Warte zaznaczenia jest że w wrześniu 2023 roku zespół liczył 2 osoby. Tak dynamiczny wzrost wymaga nie tylko naszych inwestycji wewnętrznych, lecz również wsparcia zewnętrznego finansowania. Do realizacji tego celu nie potrzebujemy większego kapitału - podano podczas czatu.

 

Pytano także o długookresowe plany dotyczące debiutu spółki na głównym parkiecie warszawskiej giełdy.

 

- W momencie kiedy spółka będzie gotowa do debiutu na głównym parkiecie - dopuścimy taką możliwość - odpowiedział prezes CStore.

Działalność

Wiele uwagi poświęcono również samej działalności spółki. 

 

- Historycznie byliśmy skupieni nad obsługą klientów którzy samodzielnie się do nas zgłaszali - a obecnie docieramy do klientów dla których dostarczamy największą wartość w ramach rozwiązania CStore B2B. Efektem tego są zawarte umowy m.in. z firmą Foodwell (właścicielem takich marek jak Bakalland, Delecta itp) czy Trefl (jednym z największych producentów puzzli w europie). Aktualnie prowadzimy rozmowy z (rekordową - jak na historię naszej firmy) liczbą nowych klientów, którzy zainteresowali się naszym rozwiązaniem - mówił Dawid Paszek podczas czatu inwestorskiego.

 

Kontynuując temat zespołu sprzedażowego pytano o jego obecną strukturę.

 

- Zespół sprzedażowy składa się głównie z osób na: stanowiska Call Center, czyli osób odpowiedzialnych za pozyskanie kontaktu do nowego klienta i zaproszenie go na spotkanie online, a także stanowiska analityczne, osoby odpowiedzialne za zaprezentowanie rozwiązania CStore, zebranie wymagań, przygotowanie oferty współpracy, czyli szeroko pojętego doradztwa na rzecz naszych obecnych i potencjalnych klientów - podał przedstawiciel zarządu spółki.

 

Odnośnie współpracy z klientami pytano o sposoby rozliczeń oraz kwestie własności oprogramowania.

 

- Przez cały okres współpracy z klientem, właścicielem oprogramowania pozostaje CStore. Klient dokonuje cyklicznych opłat abonamentowych (sprzedaż w modelu SaaS). Dostępna jest również usługa dodatkowa związana z zamawianiem indywidualnych rozwiązań (usługa serwisowa - rozwojowa), ofertowana klientom którzy chcą rozszerzyć możliwości platformy o niestandardowe mechanizmy. Klient w ramach usług serwisowych dokonują również opłat miesięcznych - tłumaczył Paszek.

Oprogramowanie CStore

Rozwijając poruszony już temat oprogramowania, pytano o oszczędności, jakie dla klienta może wygenerować rozwiązanie CStore.

 

- Przy następujących założeniach (średni koszt firmy na 1 handlowca 9.3 tys pln msc oraz 25% zamówień które obecnie są procesowane przez handlowców, przejdą na platformę (tj będą obsługiwane przez CStore)), oszczędność dla firmy w ujęciu 36 miesięcy wynosi: dla 10 osobowego zespołu handlowców - 837 000 pln, dla 25 osobowego zespołu handlowców - 2 092 500 pln, natomiast dla 60 osobowego zespołu handlowców - 5 022 000 pln. Mówimy zatem o bardzo krótkim zwrocie z inwestycji w rozwiązanie CStore B2B - podano podczas czatu.

 

W kwestii implementacji oprogramowania u klienta podano: Rozwiązanie udostępnione jest na serwerach CStore. Proces wdrożenia oraz szkoleń przeprowadzany jest online.

Wyniki

Inwestorzy zwrócili również uwagę, że zysk netto spółki w 2023 roku był niższy w porównaniu do wyniku za 2022 rok. W tym kontekście pytano o czynniki, które na to wpłynęły.

 

- Inwestujemy w rozwój zespołu sprzedażowego, który krótkoterminowo obniży nam zysk (ponieważ pracownikom trzeba zapłacić dzisiaj, natomiast umowy z klientami i przychód z tego tytułu pojawi się dopiero po kilku miesiącach (proces sprzedaży trwa 3-6 miesięcy od nawiązania kontaktu z klientem)). W dłuższej perspektywie czasu mamy rozbudową bazę klientów dla których wcześniej zaprezentowaliśmy rozwiązanie i możemy zrealizować sprzedaż oraz model saas który generuje nam powtarzalny przychód - mówił prezes CStore.

 

- Do zalet modelu Saas należy powtarzalność przychodu. Klient przez cały okres współpracy dokonuje cyklicznych opłat za dostęp do produktu. Koszty nie rosną proporcjonalnie do przychodu - koszt dostarczenia 10 systemów lub 10 tys. systemów nie wiąże się z proporcjonalnym wzrostem kosztów CStore, bo system jest po prostu gotowy. Wraz ze wzrostem skali działalności proporcje zysku do przychodu zaczynają rosnąć - dodano.

 

Na pytanie o strukturę geograficzną przychodów CStore podano: Na dzień dzisiejszy przychód z polski 98%, przychód UE 2%. Rozbudowa zespół sprzedażowego ma na celu dotarcie do klientów zagranicznych.

 

- W latach 2021 - 2023 przeprowadziliśmy inwestycję w postaci budowy nowego produktu CStore B2B przeznaczonego do obsługi sprzedaży hurtowej przez internet. Na obecnym etapie mamy gotowy, sprawdzony przez naszych klientów produkt CStore B2B. Kolejnym krokiem jest rozbudowa zespołu sprzedażowego i dotarcie do nowych klientów - w Polsce i za granicą - kontynuował Dawid Paszek na temat wyników spółki. 

Inwestycje i dofinansowania 

Na pytanie o inwestycje, jakie spółka obecnie prowadzi wymieniono: Rozbudowa zespołu handlowego oraz rozszerzenie możliwości oprogramowania CStore B2B o nowe funkcjonalności / możliwości dla klientów. Trzecim elementem było CStore AI. 

 

-Opracowujemy prototyp produktu, który ma rozszerzyć możliwości CStore B2B oferując klientom dodatkowe wsparcie (m.in. automatyczne wykonywanie połączeń telefonicznych do klientów o przeterminowanych płatnościach i zbieranie informacji zwrotnych) - podał Paszek.


Z kolei na temat dofinansowań, o które stara się spółka podano podczas czatu: Pracujemy nad nową linią produktów CStore AI. Wniosek o dofinansowanie PARP. Złożyliśmy wniosek w ramach naboru FENG.01.01-IP.02-002/23 z dnia 14 listopada 2023 roku. Kwota dofinansowania, o którą wnioskowaliśmy to 4 854 766 pln, które chcemy przeznaczyć na realizację projektu "Wirtualny Sprzedawca – narzędzie do bezobsługowego przyjmowania zamówień telefonicznych, wykorzystujące sztuczną inteligencję do detekcji intencji". Przewidywany termin publikacji wyników to wrzesień 2024r. Pozyskane środki pozwolą sfinansować budowę nowej linii produktowej, która w przyszłości przełoży się na dywersyfikację biznesu i dodatkowe źródło przychodu.

 

- Umożliwi nam rozszerzenie oferty dla obecnych i nowych klientów o wsparcie procesu związanego z przyjmowaniem zamówień nie tylko za pośrednictwem platformy sprzedażowej CStore B2B, ale również głosowo (np. będzie możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem telefonu, bez konieczności wchodzenia w przeglądarkę internetową logując się do platformy sprzedażowej itp). Zastosowanie tej technologii widzimy również w innych obszarach - kontynuowano temat nowych projektów.

 

- Pilotażowy projekt AI. Niezależnie od pozyskanych środków unijnych, poznajemy możliwości zastosowania technologii głosowych AI dla wsparcia sprzedaży hurtowej. Opracowujemy prototyp produktu, który ma rozszerzyć możliwości CStore B2B oferując klientom dodatkowe wsparcie (m.in. automatyczne wykonywanie połaczeń telefonicznych do klientów o przeterminowanych płatnościach) - dodano.

Ryzyko i potencjał rynkowy

- Jakie kluczowe ryzyka identyfikuje zarząd CStore? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Okres kolejnych kilku lat do 2030 roku może być okresem bardzo dynamicznym pod względem różnych zmiennych / ryzyk które mogą się pojawić jak również okazji / szans do wykorzystania. W ostatnich latach spółka bardzo dobrze sobie poradziła i uważamy że jesteśmy stosunkowo odpornym biznesem na różne nieprzewidziane sytuacje które miały miejsce (pandemia, wojna) oraz te które mogą się pojawić - podsumowano.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie