Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu SFD. „Wchodzimy w grupę produktów impulsowych”

Skomentuj artykuł

Tematem czatu inwestorskiego SFD były wyniki spółki za pierwszy kwartał 2024 roku oraz plany jej rozwoju. Na pytania uczestników wydarzenia odpowiadali: Mateusz Pazdan Prezes Zarządu, Bartosz Kogut Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Przemysław Kwiatkowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Administracyjnych oraz Natalia Pazdan Wiceprezes Zarządu ds. Produktu. Sporo czasu poświęcono palecie produktowej, w tym sprzedaży i jakości. Dyskutowano także na temat otoczenia rynkowego oraz obecności spółki na giełdzie. 

 

- W pierwszym kwartale 2024 roku przychody spółki były niższe o około 7,5 procent. Jakie są powody tego spadku? - pytał inwestor.

 

- Niższa sprzedaż wynikała z uwagi na zamknięcie części sklepów, zamknięcie nierentownego kanału Amazon na rynkach zagranicznych oraz spadku w e-commerce krajowym - podał zarząd SFD.

 

Poproszony o ocenę wyników za pierwszy kwartał tego roku zarząd odpowiedział: Nie jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w IKW 2024 roku, nie mniej jednak spodziewaliśmy się gorszej sprzedaży biorąc pod uwagę falę hejtu po naszej wpadce jakościowej.

 

Na temat ostatnich 12 miesięcy działalności spółki dodatno natomiast: Miniony rok był dla spółki wyjątkowo trudny. Mieliśmy wiele wyzwań pochodzących z zewnątrz organizacji, jak i tych wewnętrznych. Uważamy, że wyciągnęliśmy ze wszystkich sytuacji wnioski na przyszłość. Wdrożone rozwiązania zaprocentują w przyszłości.

Paleta produktowa i sprzedaż

Sporo uwagi podczas czatu inwestorskiego poświęcono palecie produktowej spółki, w tym sprzedaży. 

 

Przedstawiciele spółki podali, że aktualnie nadal zdecydowanie większą część przychodów stanowi rynek polski.

 

- Jakie nowe produkty spółka zamierza wprowadzić na rynek? - pytano.

 

- Wchodzimy w grupę produktów impulsowych dedykowanych pod sieci handlowe, rozwijamy trendujące kategorie takie jak napoje, słodycze dietetyczne oraz słodkie i słone przekąski. Rozwijamy również aktualną ofertę kategorii sport i zdrowie - odpowiedzieli przedstawiciele SFD.

 

Pytano także czy duże rozdrobnienie marek sprawdza się w biznesie SFD.

 

- Rozwijamy nowe linie marki allnutrition tak, aby zaspokoić potrzeby każdego klienta. Jednak nie zapominamy skąd pochodzimy i kategoria sport zawsze będzie dla nas ważna. Jest to na pewno większe wyzwanie marketingowe i operacyjne niż branding jednej marki. W naszym przypadku uważamy że jest korzystne posiadanie wielu marek - wyjaśniono.

 

Inwestorzy nawiązali również do komentarza wynikowego, gdzie wspomniano o logistyce zewnętrznej.

 

- Spółka planuje skorzystać z logistyki kontraktowej dla wybranej grupy 100-200 SKU. System klasy ERP będzie rozdzielać zamówienia pomiędzy własną logistyką a logistyką kontraktową. Takie działanie ma odciążyć logistykę własną, a takżę poprawić terminowość wysyłanych zleceń. Na ten moment nie możemy jeszcze wskazać podmiotu z którym planujemy nawiązać współpracę w tym zakresie - odpowiedziano.

 

Odnośnie sprzedaży pytano o procent zamawianych produktów online, które są zwracane.

 

- Spółka posiada współczynnik zwrotów oraz nieodebranych paczek na poziomie 2% - podał zarząd.

 

Pytano także o formę funkcjonowania punktów sprzedaży stacjonarnej SFD.

 

- Sprzedaż stacjonarna prowadzona jest zarówno poprzez sklepy własne (21 punktów) oraz sklepy franczyzowe (73 punkty) - podano.

 

Jednym z poruszonych zagadnień była również działalność spółki w Ukrainie.

 

- Ukraina jest dla nas jednym z strategicznych rynków pomimo sytuacji geopolitycznej, która aktualnie dotyka ten region. Widzimy obiecujące wzrosty sprzedaży na tym rynku natomiast na ten moment nie osiągnęliśmy jeszcze progu rentowności - odpowiedziano.

 

Dodano również, że SFD planuje dalszą ekspansję w modelu D2C.

 

Na pytanie o kwestie promocyjne zarząd odpowiedział: Spółka współpracuje z ponad 700 influencerami. Nie publikujemy listy ze względu na działania konkurencji.

Problemy jakościowe

Inwestorzy pytali również o problemy jakościowe spółki, w związku z wykryciem rtęci w kreatynie.

 

- Zostały wdrożone nowe procedury związane z kontrolą jakości oraz zwiększyliśmy ponad dziesięciokrotnie budżet na badania gotowych produktów. Wymagamy od dostawców badań surowców - odpowiedziano.

 

Pytano także, czy “afera rtęciowa” nadal wpływa na rozpoznawalność oraz sprzedaż marek SFD.

 

- Uważamy, że nasza wpadka jakościowa pomimo znikomego wpływu na zdrowie została bardzo mocno wykorzystana w mediach społecznościowych do zbudowania fali hejtu, który jak obserwujemy w social mediach ma coraz mniejszy wymiar. Uważamy, że nadal ma negatywny wpływ na naszą sprzedaż. Prowadzimy badania mające na celu weryfikację aktualnego wpływu tej sytuacji - podali przedstawiciele zarządu.

 

- Spółka planuje zainwestować około 1 mln złotych na doposażenie własnego laboratorium. Planujemy sfinansować to częściowo z dotacji - dodano w kwestii inwestycji. 

Obecność na GPW

Inwestorzy podczas czatu poprosili zarząd o ocenę obecności spółki na GPW.

 

- Obecność na giełdzie z pewnością motywuje i jest drogą do dużego parkietu, kwestie raportowania spółka nie odbiera jako problematyczne - podał zarząd SFD.

 

Z kolei na temat planów przejścia na główny parkiet warszawskiej giełdy powiedziano: Spółka ma plany przejścia na główny parkiet w przyszłości, ale aktualnie skupia się na działalności operacyjnej i poprawie wyników.

Otoczenie rynkowe

 - Z jednej strony widzimy duży popularyzację klubów fitness oraz trend związany z zdrowym trybem życia, z drugiej strony brak korelacji ze sprzedażą kategorii biorąc pod uwagę dane z całego rynku polskiego. Widzimy wzrosty w innych kategoriach w których zwiększamy udział produktów naszych marek - komentował zarząd kondycję rynku odżywek sportowych w powiązaniu z trendem popularyzacji klubów fitness oraz zdrowego stylu życia.

Dywidenda

- Planujemy rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy zgodnie z założeniami polityki dywidendowej - mówił zarząd na temat planów dywidendowych spółki. 

 

Z kolei na temat przewidywań dotyczących wyników SFD w drugiej połowie 2024 roku podano: Spodziewamy się wyhamowania spadku przychodów w drugim kwartale i odwrócenie trendu na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie